ENG GEO

Search form

სიახლეები

თავისუფალი უნივერსიტეტის, საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის, იაპონური მიმართულების სტუდენტები: თამთა სულძე, მარიამ ჩხვირკია, და სანდრო პაიჭაძე ერთწლიანი გაცვლითი პროგრამით გაემგზავრებიან იაპონიის ცუკუბას უნივერსიტეტში. ცუკუბას უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია იაპონიაში. 2015 წელს თავისუფალ უნივერსიტეტსა და ცუკუბას უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამით იაპონიაში გამგზავრება.
თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის ამა წლის კურდამთავრებული ანანო კენჭოშივილი სწავლას ჩინეთში გააგრძელებს. ანანო ქალაქ სიანში ძიაოთუნგის უნივერსიტეტში, პოლიტიკური ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე, სრული დაფინანსებით ისწავლის.
თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მეორე კურსის სტუდენტი ანა ბერიძე სწავლას შვედეთში, დანდის უნივერსიტეტის (University of Dundee) სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე გააგრძელებს. ანამ მიიღო ბრიტანეთის მთავრობის სტიპენდია (Chevening Scholarship), რომელიც სრულად დაფარავს მისი სწავლის, შვედეთში ცხოვრებისა და მგზავრობის ხარჯებს. Chevening ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სტიპენდიაა, რომლის მიზანია მოსფლიოში მომავალი ლიდერების აღმოჩენა და დაფინანსება.
2019 წლის 1-ელ დეკემბერს, თბილისის თავისუფალი უ
6 ივლისს კახა ბენდუქიძის კამპუსში ჩატარდა კონფერენცია "რითი არის თქვენი ტვინის 20% ოკუპირებული?" ღონისძიება გაიმართა "Brainstorming: ტვინის სემინარების" ფარგლებში და წარმოადგენს კოგნიტური ნეირომეცნიერებებისა და ნეიროანთროპოლოგიის ინტერდისციპლინურ სამეცნიერო კონფერენციას. კონფერენციაზე განხილულ იქნა თუ რა გავლენა აქვს ადამიანის თავის ქალაში არსებული ნეირონების გროვაზე ისეთ რამეებს, როგორიცაა ანდაზები, მითები და ზღაპრები; ასევე თუ როგორ მნიშვნელობას ანიჭებს ადამიანის გონება მეტაფორას სხეულის დახმარებით; რა კავშირშია მშობლიური ენა და გაყოფილი ტვინი იმასთან, თუ როგორ ვცნობთ სახეებს; რა ხდება ტვინში, როცა ვუსმენთ სხვადასხვა სპიკერებს; ან მაშინ, როცა ვუყურებთ რაიმეს, რაც თვითაღქმისთვის მნიშვნელოვანია; ასევე საუბარი იყო იმაზე თუ სად გვტკივა - ტვინში თუ თავში და ეს ტკივილი ბიოლოგიურად დეტერმინირებულია თუ კულტურულად განპირობებული. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც მოწვეულმა სპიკერებმა, ასევე თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორებმა და სტუდენტებმა.
თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის ჩინური მიმართულების მესამე კურსის სტუდენტმა, ნატალია გაბუნიამ, კონკურსის შედეგად მოიპოვა ჩინეთის მთავრობის სტიპენდია. 2019 წლის სექტემბერში ნატალია გაემგზავრება ჩინეთის ქალაქ ხანგჭოუში და განაგრძობს სწავლას ჭეძიანგის უნივერსიტეტში, რომელიც გახლავთ ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი.
თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის ჩინური მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტმა, მარიამ კვირკვიამ, მოიპოვა Silk Road School of Renmin University of China-ს ორწლიანი სამაგისტრო სტიპენდია. 2019 წლის სექტემბრიდან მარიამი სწავლას გააგრძელებს ქალაქ სუჭოუში „The Master of Contemporary Chinese Studies" პროგრამაზე. ამ ორი წლის განმავლობაში, მარიამი შეისწავლის „სარტყელისა და გზის ინიციატივას". კონკრეტულად, კურსი ითვალისწინებს ჩინეთის ეკონომიკის, პოლიტიკის, კულტურისა და სამართლის შესწავლას. სწავლისა და ცხოვრების ხარჯებს მთლიანად ფარავს უნივერსიტეტი, ამასთან მარიამს დაენიშნება ყოველთვიური სტიპენდიაც.

გვერდები