ENG GEO

Search form

არქიტექტურის პროგრამის Online გაცნობითი შეხვედრა

აბიტურიენტების საყურადღებოდ!
თავისუფალი უნივერსიტეტის არქიტექტურის პროგრამის Online გაცნობითი შეხვედრა ჩატარდება ხუთშაბათს, 16 თებერვალს, 19:00-ზე

შეხვედრის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას აბიტურიენტები მიირებენ რეგისტრაციის შემდეგ.

დარეგისტრირდით აქ.