ხათუნა ფარქოსაძე

კოგნიტურ ნეირომეცნიერებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ხათუნა ფარქოსაძე

კოგნიტურ ნეირომეცნიერებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

k.parkosadze@freeuni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

არის თბილისი თავისუფალი უნივერისტეტის კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 2011 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სათაურით: “პერცეპტუალური დასწავლა ადამიანის მხედველობის სისტემაში” და მიენიჭა ბიოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მიღებული აქვს ბაკალავრის (1997-2001) და მაგისტრის დიპლომები (2001-2003) ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბიოლოგიის ფაკულტეტზე, ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის მიმართულებით. აქვს ევროპის სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში მუშაობისა და სტაჟირების მრავალწლიანი გამოცდილება: მიუნხენის ბუნდერსვერის უნივერსიტეტი (გერმანია), სამუშაო გარემოსა და ადამიანური ფაქტორების ლაიბნიცის კვლევითი ინსტიტუტი (დორტმუნდი, გერმანია), პარიზის დეკარტეს უნივერსიტეტი (საფრანგეთი), შლესვიგ-ჰოლშტაინის საუნივერსიტეტო კლინიკა, კილის უნივერსიტეტი (გერმანია). მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს მხედველობითი აღქმის სხვადასხვა ასპექტების თავისებურებების შესწავლას, როგორებიცაა მხედველობითი ყურადღება, თვალების საკადური მოძრაობა და მისი როლი აღქმაში, მხედველობითი პერცეპტუალური დასწავლა და ა.შ. იგი ასევე შეისწავლიდა კოგნიტიური და აღქმითი ფუნქციების ცვლილებებს ნორმალური დაბერებისას, ასევე ამ ფუნქციების თავისებურებებს ტიპიურად განვითარებულ და ნეიროგანვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებში.

განათლება

2011 - ბიოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2008 - 2011 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტი (დოქტორანტურა ბიოქიმიისა და ნეირობიოლოგიის მიმართულებით) 
2003 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი, მაგისტრატურა ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის მიმართლებით, ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 
2001 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ბიოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი.

პუბლიკაციები

Kunchulia, M., Parkosadze, K., Lomidze, N., Tatishvili, T. & Thomaschke, R. (2022). Children with developmental dyslexia show an increased variable foreperiod effect, Journal of Cognitive Psychology, 34(5): 2044-5911. DOI: 10.1080/20445911.2022.2060989

Parkosadze, K., Kunchulia, M., Kezeli, A. (2021). Cognitive Functions in Georgian Children with Dyslexia and Comorbid Dyslexia and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. International Journal of Social Sciences: Current and Future Research Trends; 12(1), 16-23

Kunchulia, M., Parkosadze, K., Thomaschke, R. (2021). School-age children can form timebased event expectancy for context-atypical foreperiods. Journal of Cognitive Psychology, 33(1), 24-37.

Parkosadze, K. (2021). Perceptual learning and effect of training on perception in aging. IBRO-APRC Georgian Associate School of Neuroscience. Tbilisi, Georgia

Parkosadze, K., Kunchulia, A., Kezeli, A. (2021). Cognitive functions in children with neurodevelopmental disorders. BIOMED2021. Batumi, Georgia

Drissi-Daoudi, L., Doerig, A., Kunchulia, M., Parkosadze, K., Herzog, M.H. (2020). How stable is perception in #TheDress and #TheShoe? Vision Research, 169, 1-5

Parkosadze, K. (2020). Effect of practice on visual functions in aging. BIOMED2020, International Multidisciplinary Conference on Biomedicine. Shekvetiki, Georgia doi.org/10.6084/m9.figshare.12616655

Parkosadze, K. (2020). Visual functions in children with dyslexia. The 1st Annual Meeting of Georgian Center for Neuroscience Research. Tbilisi, Georgia

Kunchulia, M., Parkosadze, K., Thomaschke, R. (2020). School-age children can form time based event expectancy for context-atypical foreperiods. Journal of Cognitive Psychology, 33 (1), 24-37. 

Kunchulia, M, Tatishvili, T, Parkosadze, K., Lomidze, N, Thomaschke, R. (2020). Children with Autism Spectrum Disorder show increased sensitivity to time-based predictability. International Journal of Developmental Disabilities. 66:3, 214 221

Parkosadze, K., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kunchulia, M. (2019). Visual Attention and Executive Functions in Children with Dyslexia. Georgian medical news, 287, 61-66

Kunchulia, M., Tatishvili, T., Parkosadze, K., Lomidze, N., Thomaschke, R. (2019). Children with Autism Spectrum Disorder show increased sensitivity to time-based predictability. International Journal of Developmental Disabilities,

Kunchulia, M., Parkosadze, K., Thomaschke, R. (2019). Age-Related Differences in Time-based Event Expectancies. Timing & Time Perception, 7, 71-85

Parkosadze, K., Kunchulia, M., Kezeli, A. (2019). Visual processing in children with learning disabilities. IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists. Tbilisi, Georgia

Parkosadze, K., Kunchulia, M., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kezeli, A. (2019). Dyslexia and the role of Visual processing. 4th international Symposium and School of Young Scientists „Brain & Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects. Tbilisi, Georgia

Parkosadze, K., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kunchulia, M. (2019). Dyslexia and motion discrimination. NeuroFrance 2019. Marceilles, France

Kunchulia, M., Parkosadze, K., Thomaschke, R. (2019). Time-based expectancy in school-aged children with dyslexia. NeuroFrance 2019. Marceilles, France

Kunchulia, M, Parkosadze, K., Thomaschke R. (2019). Age-Related Differences in TimeBased Event Expectancies. Timing & Time Perception, 7, 71-85.

Parkosadze, K., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kunchulia, M. (2019). Issues of visual attention and executive functions in children with dyslexia. Georgian Med News. 287,61-66.

Parkosadze, K., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kunchulia, M. (2018). Visual Processing in Georgian Children with Neurodevelopmental Disorders. Georgian Medical News, 284, 82-87

Parkosadze, K., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kunchulia, M. (2018). Attention and search tasks in children with dyslexia, 41st European Conference on Visual Perception (ECVP 2018), Trieste, Italy

Parkosadze, K., Kezeli, A. (2018). Magnocellular deficit in dyslexia: global and biological motion discrimination. The 11th FENS Forum of Neuroscience (FENS 2018), Berlin, Germany 

Parkosadze, K., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kunchulia, M. (2018). Executive and attentional functions in dyslexia. Neuronus IBRO Neuroscience Forum, Krakow, Poland

Parkosadze, K., Kunchulia, M, Kezeli, A. (2018). Attentional function in children with dyslexia. The 1st “Beritashvili Talks”, Neurophysiological Functions and their Disorders, Tbilisi, Georgia

Parkosadze, K., Kunchulia, M., Kezeli, A. (2018). Visual processing in georgian children with neurodevelopmental disorders. Georgian Med News. 284, 82-87

Daoudi, LD., Doerig, A., Parkosadze, K., Kunchulia, M, Herzog, MH. (2017). Context, but not the first fixation, determines color perception in #TheDress. Journal of Vision, 17(3):15, 1-7

Kunchulia, M., Tatishvili, T., Lomidze, N., Parkosadze K., Thomaschke, R. (2017). The time-based event expectancies in children with Autism Spectrum Disorder. Experimental Brain Research, 235, 2877-2882.

Parkosadze, K., Kunchulia, M., Kezeli, A. (2017). Improvement of visual search task in children. 40th European Conference on Visual Perception (ECVP 2017), Berlin Germany

Parkosadze, K., Khomeriki, M., Kezeli, A. (2016). Human visual color discrimination with aging. Bull. Geor. Natl. Acad. Sci., 10(1):75-80

Pilz, K.S., Kunchulia, M., Parkosadze, K., Herzog, M.H. (2016). Spatial and temporal aspects of visual backward masking in children and young adolescents. Attention, Perception, & Psychophysics, pp 1-8, DOI 10.3758/s13414-015-1050-y. First online 25 January 2016.

Pilz, KS., Kunchulia, M., Parkosadze, K., Herzog, M. (2016). Visual spatiotemporal processing in children and adolescents. Atten Percept Psychophys, 78(4):1137.

Pilz, K.S., Kunchulia, M., Parkosadze, K., Herzog, M.H. (2015). Aging and visual spatio-temporal processing. Experimental Brain Research, 233, 2441-2448

Parkosadze, K., Collince, T. (2015). Saccadic adaptation in aging. 38th European Conference on Visual Perception (ECVP2015), Liverpool, UK 

Pilz, K.S., Kunchulia, M., Parkosadze, K., Herzog, M.H. (2015). Ageing and visual spatiotemporal processing. Exp Brain Res. 233,2441-8

Khomeriki, M., Parkosadze, K., Kezeli, A. (2014). The revealing of the red-pink and blue-sky blue categorical boundaries among the Georgian speakers. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, vol. 40, No 1-2, pp: 53-65

Parkosadze, K., Khomeriki, M., Kezeli, A., Herzog, MH. (2014). Perceptual learning in the elderly. 9th FENS Forum of Neurosciences, Milan, Italy 

Parkosadze, K., Kalmakhelidze, T., Tolmacheva, M., Chichua, G., Kezeli, A., Webster, M.A., Werner, J.S. (2013). Persistent biases in subjective image focus following cataract surgery. Vision Research, 89, 10-17

Parkosadze, K., Khomeriki, M., Kezeli, A. (2013). Aging of perceptual learning of bisection task. Tbilisi International Conference “Marging Neuroscience and Medicine: Implications for rain Disorders. Proceedings of Georgian Academy of Sciences, Biomedical Series, Supplement 39, p. 33