კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამები | თავისუფალი უნივერსიტეტი
ENG GEO

Search form

კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამები

კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის სკოლა გთავაზობს 2 საბაკალავრო პროგრამას: