ENG GEO

Search form

ძალაუფლება კანონმა მოგვანიჭა საკუთარი უფლებების დასაცავად და არა სხვათა უფლებების ფეხქვეშ გასათელად

რა არის კანონი? კანონი ეს არის აქტი, რომელიც არეგულირებს საზოგადოებრივ ურთიერთობებს და იცავს ადამიენბის უფლებებს. სხვა სიტყვებით რომ ავღნიშნოთ, კანონი არის ადამიანის უსაფრთხოების გარანტორი. მნიშვნელოვანია ავღნიშნოთ ის გარემოებაც, რომ კანონი, ერთი მხრივ, არის შემზღუდველი და, მეორე მხრივ, არის თავისუფლების მომცემი აქტი, რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს კანონი ადამიანს უწესებს ჩარჩოებს და ასევე აძლევს მოქმედების საშუალებას ფართო ასპარზზე, რადგან საზოგადოებაში ფართოდაა გავრცელებული ის აზრი, რომ რასაც კანონი არ კრძალავს ყველაფერი დასაშვები. მეორე მხრივ კი კანონი არის ძალაუფლება, რომელიც მონიჭებული გვაქვს ჩვენ, თითოეულ ადამიანს საკუთარი თავისა და უფლების დასაცავად. კანონი იცავს ადამიანსა და მის უფლებებს, რომ იცხოვროს ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში.

ყველა ადამიანს განსხვავებული ხასიათი, ფიქრები, მოსაზრებები და ქცევა ახასიათებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, არის ის რომ არუნდა დავჩაგროთ სხვა, არ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი უფლებები და ძალაუფლება, რომელიც კანონმა მოგვანიჭა სხვათა უფლებების ფეხქვეშ გასათელად. ზოგჯერ ადამიანებს ჰგონიათ, რომ საკუთარი მიზნების მისაღწევად და სურვილების ასასრულებლად ყველაზე ოპტიმალური გზა არის საკუთარი ძალაუფლების გამოყენება. სინამდვილეში კი ძალადობა და სხვათა უფლებების უგულვებელყოფა და ფეხქვეშგათელვა მხოლოდ და მხოლოდ ძალდობის გაგძელებას იწვევს. ადამიანების ამგვარ ქმედებას ერთგვარი სარკისებური ეფექტი გააჩნია, რადგან როგორც მოვექცევით სხვებს ისე მოგვექცევიან ჩვენ. როდესაც ადამიანი კანონით მონიჭებულ ძალაუფლებას იყენებენ ამ მიზნით კანონი კარგავს თავის მთავარ მიზანს, რომ დაიცვას ადამიანი და უზრუნველყოს ადამიანთა თანასწორობა.

ხშირ შემთხვევაში კანონით მინიჭებული ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას ვხვდებით სახელმწიფო სისტემაში, როდესაც თანამდებობის პირებს ავიწყდებათ, რომ კანონმა და საზოაგდეობამ ეს ძალაუფლება მიანიჭა საზოგადოების კეთილდღეობისთისა და მათი ინტერესების დასაცავად, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები საკტარ ინტერსებს ემსახურებიან, რაც ზრდის კორუფციის რისკს. მსგავს ქმედებას შიკანა ეწოდება. შიკანა, ეს არის ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, ისე რომ სხვებს ადგებათ ზიანი და მათი უფლებები ილახება. აქვე უნდა აღინიშნოს, ის გარემოება თუ რას ნიშნავს საკუთარი თავისა და უფლების დაცვა, ამ შემთხვევაშიც არსებობს გარკვეული ზღვარი, რომელსაც არ უნდა გასცდეს ადამიანი. კანონმდებლობაშიც ნათლად არის გაწერილი ის გარემოება, თუ როდის შეიძლება გამოიყენოს ადამიანმა უკიდურესი ზომები მისი სიცოცხლისა და უფლებების დასაცავად, კერძოდ, ეს ის შემთხვევებია, როდესაც არსებობს უკიდურესი აუცილებლობა, როდესაც სხვა გზა არ არის და მსგავსი მქედების გარეშე შეუძლებელი იქნება შენი სიცოხლის გადარჩენა. მაგრამ ყოველთვის მიზანი შედეგს არ ამართლებს. ბევრი სხვა უკეთესი საშუალება ასრებობს საკუთარი თავისა და უფლებების დასაცავად და მათ შორის ყველაზე ეფექტური არის თავად კანონი, რადგან კანონები უზრუნველყოფს ადამიანების თანასწორობას.

 

ბლოგში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს, მომზადებულია კურსის "შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში" ფარგლებში და შეიძლება არ ემთხვეოდეს უნივერსიტეტის პოზიციას.