GE

ანა მგელაძე

პროფესორი

ანა მგელაძე

პროფესორი

a.mgeladze@freeuni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1996-2000 და 2000-2002 წლებში მიენიჭა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხები ისტორიაში, ხოლო 2004 წელს პარიზის საბუნებისმეტყველო მუზეუმში მიიღო მაგისტრის ხარისხი "მეოთხეული პერიოდი: გეოლოგია, პალეოანთროპოლოგია, პრეისტორია" სპეციალობაში. 2009 წელს მიენიჭა პარიზის საბუნებისმეტყველო მუზეუმის დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქეოლოგია-პრეისტორია-ანთროპოლოგიის მიმართულებით. 2007-2022 წლებში ეკავა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში უმცროსი, შემდეგ კი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიცია. 2009 წელს მუშაობდა ახალგაზრდა მკვლევრის პოზიციაზე პარიზის (Paris X – Nanterre) უნივერსიტეტში. 2009 წლიდან თბილისის თავისუფალ და 2011 წლიდან საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტებში უძღვება ზოგადი ანთროპოლოგიის და ბიოლოგიური ანთროპოლოგიის კურსს. ის ათეულობით წლებია ხელმძღვანელობს და მონაწილეობას იღებს საქართველოსა და საზღვარგარეთ მიმდინარე ქვის ხანის შემსწავლელ არქეოლოგიურ გათხრებში და საერთაშორისო პროექტებში. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს უძველესი ჰომინინების მიგრაციებისა და საქმიანობის, მათ მიერ ბუნებრივი გარემოს ადაპტაციის, ქვის დამუშავების ტექნიკის შესწავლას, ასევე ნეანდერტალელი ადამიანის საქართველოში გავრცელებისა და მათი გაქრობის საკითხებს. იგი არის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი.

2008 - პარიზის საბუნებისმეტყველო მუზეუმის დოქტორი
2003 - პარიზის საბუნებისმეტყველო მუზეუმის მაგისტრი
1996-2002 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

ანთროპოლოგია (B)

პუბლიკაციები

მგელაძე, ა., შელია, თ., ფერინგი, რ., ლორთქიფანიძე, დ., მესაჟერი, ე. (2021). კავკასიის პირველი მოსახლეები. ქვის იარაღები და ნედლეულის გამოსავლები. ჰომო ფაბერი. ქვის იარაღების 2 მილიონიანი ისტორია. აფრიკიდან ევროპის კარებამდე. პრეისტორიის მუზეუმის კატალოგი.

პრატი, ს., მგელაძე, ა., ლორთქიფანიძე, დ. (2021). აფრიკის კონტინენტიდან განსახლების სხვადასხვა სცენარები. ჰომო ფაბერი. ქვის იარაღების 2 მილიონიანი ისტორია. აფრიკიდან ევროპის კარებამდე. პრეისტორიის მუზეუმის კატალოგი.

მგელაძე ა., მონსელი, მ. (2016). სამხრეთ კავასიის აშელი: კუდარო 1 და წონას ქვის ინდუსტრია.

ნომადი, ს., საო, ვ., გიუ, ა., მესაჟე, ე., მგელაძე, ა., რენე, პ., ნომადი, კ., ბარდინძეფი, ჟ., ფერინგი, რ., ლორთქიფანიძე. დ. (2016). სამცხე-ჯავახეთის ზეგნის პლეისტოცენის ვულკანიზმის ახალი 40Ar/39Ar და K/Ar მეთოდით დათარიღება და გეოქიმიური შემადგენლობა (საქართველო)

მონსელი, მ. ე., პლორდო, დ., პინაზი, რ., მგელაძე, ა., ეშერუნი, რ., თუშაბრამიშვილი, ნ., ჯენინგსი, რ., ჰიგამი, თ, ლორთქიფანიძე, დ. (2013). ქვედა და შუა პალეოლითის ახალი აღმოჩენები საქართველოში, კავკასია: ევროპასა და აზიას შორის მდებარე გზაჯვარედინი

მესაჟე, ე., ბელმეშერი, ს., გრაფენშტეინი, ვ., ნომადი, ს., ოლივიე, ვ., ვუანშე, პ., პუო, ს., ნომადი, კ., გაიუ, ჰ., მგელაძე, ა., დუმოლინი, ჟ.პ., მაზუი, ლორთქიფანიძე, დ. (2013). ფარავნის ტბის გვიანი მეოთხეული პერიოდის ფლორა (ჯავახეთი, სამხრეთ კავკასია)