GE

კვლევა

კაციტაძე, გიორგი. (2024). ქართველები XVI-XVIII საუკუნეების ირანში. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი, გამომცემლობა "ნეკერი".


Jandieri, V., Khomeriki, R., Watanabe, K., Erni, D., Werner, D.H., Berakdar, J. (2023). Chiral Optical Solitons in an Electrically Active Multiferroic Guiding Structure. Optics Express, Feature: “Nonlinear Optics 2023”


Degen, M., Jandieri, V., Sievert, B., Svejda, J., Rennings, A., Erni, D. (2023). Efficient Analysis of the Scattering from Randomly Distributed Obstacles using a Novel Recursive Aggregated Centered T-matrix Algorithm. IEEE Transactions on Antennas and Propagation


Jandieri, V., Khomeriki, R., Watanabe, K., Erni, D., Werner, D.H., Berakdar, J. (2023). Tunable Chiral Photonic Cavity based on Multiferroic Layers. Optics Express, vol. 31, no. 16, pp. 26591-26598


Toklikishvili, Z., Chotorlishvili, L., Khomeriki, R., Jandieri, V., Berakdar, J. (2023). Electrically Controlled Entanglement of Cavity Photons to Electromagnons. Physical Review B, vol. 107, pp. 115126


Tognolatti, L., Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G., Baccarelli, P. (2023). Highly Directive Leaky-Wave Radiation in 2-D Dielectric Photonic Crystals. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 22, no. 4, pp. 819-823


Degen, M., Jandieri, V., Rennings, A., Erni, D. (2023). Scattering Analysis of Ensembles of Cylinders using a 2-Layer T-Matrix Algorithm. 2023 IEEE Conference on Antenna Measurements and Applications (IEEE CAMA). Session: Scattering, Diffraction, and High Frequency Techniques. Genoa, Italy, pp. 742-747


Jandieri, V., Khomeriki, R., Watanabe, K., Erni, D., Werner, D.H., Berakdar, J. (2023). Chiral Photonic Cavity based on Multiferroic Layers. 13th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, (META 2023), Paris, France. Special Session: Chirality, Magnetism, and Magnetoelectricity: Separate Phenomena and Joint Effects in Metamaterial Structures


Watanabe, K., Jandieri, V. (2023). A Study on Eigenmode Analysis of Electromagnetic Wave Propagation in Post-Wall Waveguides. Proceedings of XXXV General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, Sapporo, Japan. Special Session: “Electromagnetic Methods for Direct and Inverse Scattering Involving Stratified Media”


Khuchua, A., Iashvili, M., Akopian, A., Watanabe, K., Erni, D., Jandieri, V. (2023). Inverse Design of Microwave Post-Wall Waveguides-based Filters. Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2023), Prague, Czech Republic. “Special Session: Direct and Inverse Scattering in Complex Geometry Media”


Khomeriki, R., Jandieri, V., Berakdar, J. (2023). Ferroelectric Vortex-Crystal Photonics. Proceedings of International Conference on Frontier in Modern Physics and Mathematics (ICFMPM-2023), Hamburg, Germany. "Session: Optics, Optical Computing and Quantum Information”


Tagnolatti, L., Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G., Baccarelli, P. (2023). Directive Leaky-Wave Radiation in Holey Photonic Crystals. Proceedings of the 17th European Conference on Antennas and Propagation, Florence, Italy. Session A07: “Leaky Wave Antennas I”


Vogler, Jesse, Sumbadze, Nana, Sumbadze, Nodar and Sumbadze, Maya. (2023). Tusheti: Folk Architecture of the Caucasus 01. Editing, translation, and first-publishing of 1963 study by Longinoz Sumbadze.


Vogler, J., Colten, J. (2023). Commingling, or the mound called Sugarloaf. Counterpublic. Ed. James McAnally and Sarrita Hunn. March International Publishing.


Vogler, Jesse. (2023). Depth: Floodplain Media. Way Beyond Bigness. Ed. Derek Hoeferlin. ORO Editions: Applied Research + Design Publishing.


ხომერიკი, თ. (2023). ვერნაკულური უსაფრთხოება თბილისში, ვარდების რევოლუციის’ შემდეგ


Batiashvili, N. (2023). The Anthropology of Anxiety in a Small Country. University of Pennsylvania Press. Philadelphia, USA.


Batiashvili, Nutsa and Hejtmanek, Katie. (2023). Anxiety Leaks into Dreams in American Anthropologist, Special Section on “The Anthropology of Anxiety”.


Aleksidze, N. (2023). Martyrs, Hunters and Kings: Political Theology of Saints’ Relics in Late Antique Caucasia, in R. Wiśniewski, R. van Dam & B. Ward-Perkins (eds.) Interacting with Saints in the Late Antique and Medieval Worlds (Turnhout: Brepols).


Aleksidze, N. (2023). Never Have our Ears Heard the Bane of Heresy: Rewriting Histories in Medieval Caucasia’, in Rewriting Histories, edited by E. Winkler (Submitted to Brepols Publishing).


Aleksidze, N. (2023). The Cult of Saints and Body Politic: Sanctity, Gender and Politics in Medieval and Modern Caucasia (Edinburgh: Edinburgh University Press)


Osmanov, Z.N., Mahajan, S.M. (2023). On the fraction of particles involved in magneto-centrifugally generated ultra-high energy electrons in the Crab pulsar. New Astronomy, 98, 101903


Kapanadze, D., Pesetskaya, E. (2023). Half-plane diffraction problems on a triangular lattice. Journal of Engineering Mathematics.


Khomeriki, R., Jandieri, V., Watanabe, K., Erni, D., Werner, D.H., Alexe, M. and Berakdar, J. (2023). Photonic Ferroelectric Vortex Lattice, (submitted).


Jandieri, V., Khomeriki, R., Watanabe, K., Erni, D., Werner, D.H. and Berakdar, J. (2023). Tunable Chiral Photonic Cavity based on Multiferroic Layers. (submitted).


Toklikishvili, Z., Chotorlishvili, L., Khomeriki, R., Jandieri, V. and Berakdar, J. (2023). Electrically Controlled Entanglement of Cavity Photons to Electromagnons. Physical Review B.


Tognolatti, L., Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G. and Baccarelli, P. (2023). Highly Directive Leaky-Wave Radiation in 2-D Dielectric Photonic Crystals. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.


Jandieri, V., Khomeriki, R., Watanabe, K., Erni, D., Werner D.H., Berakdar, J. (2023). “Chiral Photonic Cavity based on Multiferroic Layers,” 13th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, (META 2023), Paris, France, July, (Invited Paper)


Tagnolatti, L., Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G., Baccarelli, P. (2023). Directive Leaky-Wave Radiation in Holey Photonic Crystals,” Proceedings of the 17-th European Conference on Antennas and Propagation, Florence, Italy, …….. March,


ჯიბლაძე, მარინე. (2023). თემატური ჩინური ენა - მაღალი კურსის ჩინური ენის სახელმძღვანელო (გამოცემის პროცესში)


ჯიბლაძე, მარინე. (2023). ჩინურ-ქართული (ჩსკ) ლექსიკონი (შექმნის პროცესში)


ჯიბლაძე, მარინე. (2023). სსრკ-ს დაშლის გავლენა ჩინეთზე - გამოწვევები და პერსპექტივები ახალ გეოპოლიტიკურ გარემოში. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე


Vogler, Jesse, Blatter, Alisa, & Botnick, Ken. (2022). Attending to Unbuilding: The One Tree Project. Journal of Architectural Education (76:2)


Kunchulia, M., Parkosadze, K., Lomidze, N., Tatishvili, T. & Thomaschke, R. (2022). Children with developmental dyslexia show an increased variable foreperiod effect, Journal of Cognitive Psychology, 34(5): 2044-5911. DOI: 10.1080/20445911.2022.2060989


Garobbio, S., Pilz, K., Kunchulia, M., Herzog, M. (2022). No Common Factor Underlying Decline of Visual Abilities in Mild Cognitive Impairment. Experimental Aging Research, 1-18.


Berezhiani, V.I., Osmanov, Z.N., Mikeladze, S.V. (2022). Electromagnetic vortex beam dynamics in degenerate electron-positron astrophysical plasmas. Physics Letters A 448, 28323.


Osmanov, Z., Berezhiani, V.I. (2022). Prospects of SETI by small size optical telescopes Serb. Astron. J.


Shaqiri, A., Hodel, F., da Cruz, JR., Roinishvili, M., Chkonia, E., Brand, A., Fellay, J., Herzog, MH., (2022). Visual masking deficits in schizophrenia: a view into the genetics of the disease through an endophenotype. Transl Psychiatry. doi: 10.1038/s41398-022-02275-4. PMID: 36585402; PMCID: PMC9803632.


Choung, OH., Gordillo, D., Roinishvili, M., Brand, A., Herzog, MH., Chkonia, E. (2022). Intact and deficient contextual processing in schizophrenia patients. Schizophr Res Cogn.


Gordillo, D., da Cruz, JR., Chkonia, E., Lin, WH., Favrod, O., Brand, A., Figueiredo, P., Roinishvili, M., Herzog, MH. (2022). The EEG multiverse of schizophrenia. Cereb Cortex. doi: 10.1093/cercor/bhac309. Epub ahead of print. PMID: 36030389.


Favrod, O., Brand, A., Berdzenishvili, E., Chkonia, E., Akselrod, M., Wagemans, J., Herzog, MH., Roinishvili, M. (2022). Embedded figures in schizophrenia: A main deficit but no specificity. Schizophr Res Cogn. doi: 10.1016/j.scog.2021.100227. PMID: 34976748; PMCID: PMC8683755.


Kakushadze, Z., Yu, W. (2022). “ETF Risk Models”, Bulletin of Applied Economics 9(1) 1-17.


Khomeriki, T. (2022). Modernizing Security: Vernacular (In)securities in the Public Space of Tbilisi after the Rose Revolution. Caucasus Survey 10, no. 3 245-270.


ხომერიკი, თ. (2022). ხეტიალი შუადღის მიჯნაზე - საბურთალო. ინდიგო


ხოფერია, რ. (2022). სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოების კონსტიტუციური უფლებით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების დასაბუთების სტანდარტის დაცვა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში. სტატიათა კრებული: ,,ადამიანის უფლებათა დაცვა: საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილება.” კრებული მომზადებულია EU-ს და OHCHR-ის მხარდაჭერით. რედაქტორი, კონსტანტინე კორკელია. თბილისი


Batiashvili, Nutsa. (2022). Anxiety of Treason in a Small Country: ‘Russian Agents’ and Disturbed Identities in Georgia in History and Anthropology.


Batiashvili, Nutsa. (2022). Lotman and Memory Studies (co-authored with James V Wertsch & Tinatin Inauri) in “The Bloomsbury Handbook of Juri Lotman”, Eds Marek Tamm


Batiashvili, Nutsa. (2022). Using a Golden Age: National Memory of Georgia’ s Favorite King, in “National Memory in a Time of Populism” eds James V Wertsch, Henry, L. Roedigger III, Oxford University Press.


Kunchulia, M., Thomaschke, R. (2022). Is Self-Related Cognition Resistant to Time-Based Expectancy? Timing & Time Perception, 10 (3), 223-241.


Nijaradze, G. (2022). „მე“ - რეალური და წარმოსახული თვითშეფასება. კრებულში: თვითშეფასება - ცნობიერი და არაცნობიერი დამოკიდებულება საკუთარი თავის მიმართ. აზროვნების აკადემიის გამომცემლობა. 305-331.


Mahajan, S.M., Osmanov, Z.N. (2022). Resonant energization of particles by radio AGN. Astronomy & Astrophysics, 664, L14


Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Baccarelli, P., Schettini, G., Erni, D., Hong, W., Werner, D.H. and Yasumoto, K. (2022). Efficient Analysis of Radiation from a Dipole Source in Woodpile EBG Structures. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 70, no. 1, pp. 389 - 400.


Bohley, C., Jandieri, V., Schwager, B., Khomeriki, R., Schulz, D., Erni, D., Werner, D. and Berakdar, J. (2022). Thickness-Dependent Slow-Light Gap Solitons in Three-Dimensional Coupled Photonic Crystal Waveguides. Optics Letters, vol. 47, no. 11, pp. 2794-2797.


Tagnolatti, L., Baccarelli, P., Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G. (2022). “A Leaky-Wave Antenna based on 2-D Dielectric Photonic Crystal Slab,” AT-AP-RASC 2022 – URSI Atlantic/Asia-Pacific Radio Science Meeting, “Special Session: Scattering and Diffraction (Part 2),” Gran Canaria, Spain, Tu-B10-AM2-2, May, (Invited Paper).


Kobakhidze, S., Archemashvili, E., Jandieri, V., Yasumoto, K., Maeda, H., Hong, W., Werner, D., Erni, D. (2022). “Analysis of Dielectric Pos-Wall Waveguide-based Passive Circuits using Recurrent Neural Network,” Proceedings of the 16-th European Conference on Antennas and Propagation, Madrid, Spain, PD1: Poster Session on Antenna Design I, March, 2022.


ჯიბლაძე, მარინე. (2022). ჩინეთის ისტორია, საქართველოს სინოლოგთა ასოციაცია, ოქროს საწმისი


ჯიბლაძე, მარინე. (2022). ჩინური ენის პრაქტიკული კურსი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტები


ჯიბლაძე, მარინე. (2022). ჩინეთის საგარეო პოლიტიკა სსრკ-ს დაშლამდე (1980-1991), აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე


Chikovani, G., Tskhvediani, Z. (2022). Dialectological Expedition to Central Asia: October-November, 2018. Studies on Arabic Dialectology and Sociolinguistics. Proceedings of the 13th AIDA International Conference Held in Kutaisi on May 28-31, 2019, Kutaisi. pp. 83-108.


Chikovani, G. (2022). The Arabic Dialects in Central Asia: Qashqa-darya and Bukhara Dialects. Tbilisi: Free and Agricultural Universities Press.


Roinishvili, M., Chkonia, E., Brand, A., Herzog, H. (2022). Endophenotypes and the example of visual backward masking. WPA Thematic Congress on treatment and Management of Mental Disorders in a Post-Pandemic era. Tbilisi, Georgia


ქაროსანიძე, თ. (2022). ისლამური სახელმწიფო ხორასანში - ახალი გამოწვევა ავღანეთისთვის. ახლო აღმოსავლეთის და საქართველო, XIV, გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, თბილისი


ქაროსანიძე, თ. (2022). აბუ მუჰამმად ალ-ჯულანი - ჯიჰადისტი თუ პოლიტიკოსი? აღმოსავლეთმცოდნეობა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, N11. 197-210


ქაროსანიძე, თ. (2022). სალაფიზმი, რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში, საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი, რედ. ბექა მინდიაშვილი, თბილისი. 452-454


ქაროსანიძე, თ. (2022). ჯიჰადი, რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში, საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი. რედ. ბექა მინდიაშვილი. თბილისი. 469-471


Berezhiani, V.I. Osmanov, Z.N., Mahajan, S.M., Mikeladze, S.V. (2021). Solitary structure formation and self-guiding of electromagnetic beam in highly degenerate electron plasma. Physics of Plasmas 28, 052104.


Vogler, J., Colten, J. (2021). State of Repose. Forty-Five. A Journal of Outside Research. Acute Angles Imprint


Parkosadze, K., Kunchulia, M., Kezeli, A. (2021). Cognitive Functions in Georgian Children with Dyslexia and Comorbid Dyslexia and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. International Journal of Social Sciences: Current and Future Research Trends; 12(1), 16-23


Kunchulia, M., Parkosadze, K., Thomaschke, R. (2021). School-age children can form timebased event expectancy for context-atypical foreperiods. Journal of Cognitive Psychology, 33(1), 24-37.


Parkosadze, K. (2021). Perceptual learning and effect of training on perception in aging. IBRO-APRC Georgian Associate School of Neuroscience. Tbilisi, Georgia


Garobbio, SA., Roinishvili, M., Favrod, O., Ramos da Cruz, JN., Chkonia, E., Brand, A., Herzog, MH. (2021). Electrophysiological correlates of visual backward masking in patients with bipolar disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging, 307:111206, p1-10


შუბლაძე, რ., ჭაბუკიანი, ნ., ხომერიკი, თ., და ჯანაშია, ს. (2021). საქართველოს ახალგაზრდები და ისტორია - გამოცდილების, დამოკიდებულებებისა და ღირებულებების კვლევა. ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი, თბილისი.


ხომერიკი, თ. (2021). მანქანა ex machina: კერძო ავტომობილის ფლობის ადგილობრივი მნიშვნელობა ქალაქ თბილისში. ინდიგო.


ხომერიკი, თ. (2021). შევარდენი, ქალაქი, ვერტიკალი. ინდიგო.


ხოფერია, რ. (2021). აკადემიური თავისუფლება როგორც კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი გერმანიის, აშშ-ის და საქართველოს მაგალითზე). საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა  - საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 1921 წლის კონსტიტუცია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ბათუმი 


ხოფერია, რ. (2021). განათლების უფლების შეზღუდვის კონსტიტუციურობის საკითხი Covid 19 პანდემიის პირობებში. სტატიათა კრებული: ადამიანის უფლებათა დაცვა, პანდემია და სამართლის უზენაესობა. კრებული მომზადებულია EU-ს, OHCHR-ის, ევროპის საბჭოს და USAID-PROLoG-ის მხარდაჭერით. რედაქტორი, კონსტანტინე კორკელია. თბილისი,


Jorjadze, G., Theisen, S. (2021). Canonical maps and integrability in TTbar deformed 2d CFTs. Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 103.1.


Jorjadze, G., Theisen, S. (2021). On the S-matrix of Liouville theory. JHEP, 02 111


Jorjadze, G., Theisen, S. (2021). Generating function for the S-matrix of Liouville theory. Proceedings of Science, Regio2020 013


Cretenoud, A., Grzeczkowski, L., Kunchulia, M., Herzog, M. (2021). Individual differences in the perception of visual illusions are stable across eyes, time, and measurement methods. Journal of Vision 21 (5), 26.


Yevtodiyenko, A., Bazhin, A., Khodakivskyi, P., Godinat, A., Budin, G., Maric, T., Pietramaggiori, G., Scherer, S., Kunchulia, M., Eppeldauer, G., Polyakov, S., Francis, K., Bryan, J. & Goun, E. (2021). Portable bioluminescent platform for in vivo monitoring of biological processes in non-transgenic animals. Nature communications, 12:2680.


Kunchulia, M., Melishvili, A., Thomaschke, R. (2021). How does positive mood modulate time-based event expectancy? Cognitive Processing, 22, 333-338. 


Batiashvili, Nutsa. (2021). The Liminal: Colonial Identity on the Margin of an Empire in Representations and Identities in the Caucasus ed. Jahn, Hubertus, Routledge.


Goletiani, C., Nebieridze, N., Kalandadze, R., Nadirashvili, Kh., Songulashvili, D. (2021). Sensory discrimination in neural networks of dissociated cortical culture. International Journal of Formal Sciences: Current and Future Research Trends (IJFSCFRT), V 12, 1, pp 14-22


Goletiani, C., Nebieridze, N., Kukhianidze, O., Songulashvili, D., Gigineishvili, A. (2021) The role of bursts in sensory discrimination and retention of favored inputs in the cultured neural networks. Georgian Medical News, V 12 (321), pp 96-102


Goletiani, C., Nebieridze, N., Mantskava, M., Zhvania, M., Songulashvili, D. (2021) Therapeutic effect of discriminated electric stimuli on the bursts in dissociated cortical culture neural networks. Series on Biomechanics, V 35, 4, pp 32-41


Kvitsiani, D., Nadirashvili, Kh, Tsmindashvili, T., Nebieridze, N., Goletiani, C. (2021) Impact of training on perception in dissociated cortical culture neural networks. Journal of Biomedical and Medical Sciences. V 1, 2, DOI 10.51231/2667-9507-2021-002- 01


ქილარჯიანი, ნ. (2021). „სიჰიზმი“, რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში, საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი, გვ. 535-474,


ქილარჯიანი, ნ. (2021). „ენა და წარმოშობის ბუდჰისტური თეორია (აბჰიდჰარმაკოშაბჰაშია“, III, 28)”, Free University Journal of Asian Studies, (3).


Nijaradze, G. (2021). ჩვენი კულტურა: სტატისტიკა და დინამიკა. კრებულში: ნაფიქრალი (რედ. ე. მანია). აზროვნების აკადემია, 135-144.


Aleksidze, N. (2021). Strangers in a Strange Land: Alienation, Authority, and Powerlessness in Georgian Hagiography (10th –11th c.), in G. Dabiri (ed.) Narrating Power and Authority in Late Antique and Medieval Hagiographies from East to West (Turnhout: Brepols), pp. 133-152.


Aleksidze, N. (2021). ‘The Past, the Present and the Time In-Between: Some thoughts on Early Medieval historical Thinking in Caucasia’, in H. Amirav, C. Hoogerwerf, I. Perczel (eds.) Christian Historiography between Empires, 4th-8th cc. (Leuven: Peeters), pp. 1-20.


Aleksidze, N. (2021). "Translations I: From Other Languages into Greek: Georgian", in S. Pappaioannou (ed.) Oxford Companion to Byzantine Literature (Oxford: Oxford University Press), pp.


Aleksidze, N. (2021). "Translations II: Greek Texts into other Languages: Georgian", in Oxford Handbook of Byzantine Literature, ed. Stratis Pappaioannou (Oxford: Oxford University Press), pp. 620-641.


Aleksidze, N. (2021). "VI. Petritsoni Monastery", in Medieval Georgian Literary Culture and Book Production in the Christian Middle East and Byzantium, ed. Thamar Otkhmezuri (M√ºnster: aschendorff), 419-428.


Osmanov, Z. (2021). Relativistic effects of rotation in g-ray pulsars – invited review. Galaxies, 9, 6


Osmanov, Z. & Mahajan, S. (2021). On the heating of AGN magnetospheres. Universe. 7, 83


Osmanov, Z. (2021). On the resolution of a weak Fermi paradox. Int. J. Astronaut. Aeronautical Eng. 6, 049


Osmanov, Z. (2021). From the SpaceX Starlink megaconstellation to the search for Type-I civilizations. JBIS, 74, 193


Gogaberishvili, G., Osmanov, Z. & Mahajan, S. (2021). Synchrotron emission from a nearby zone of SgrA. MNRAS, 503, 3592


Osmanov, Z. (2021). On the simultaneous generation of radio and soft X-ray emission by AXP 4U 0142+61. Comm. Byurakan Astr. Obs., 68, 114


Butbaia, G. & Osmanov, Z. (2021). Fluid dynamics in the Ellis wormhole. Int. J. Mod. Physics D, 30, 2150072


Osmanov, Z., Machabeli, G. & Chkheidze, N. (2021). A Novel Mechanism of Pair Creation in Pulsar Magnetospheres. Universe, 7, 9


Ugulava, Z. & Osmanov, Z.N. (2021). The effect of motion of respiratory droplets on propagation of viral particles. Int. J. Sci. Res. in Phys. and Appl. Sci., 9, 1


Osmanov, Z.N. (2021). The synchrotron mechanism and the high energy flare from PKS 1510-089. Comm. Byurakan Astr. Obs., 68, 417


Osmanov, Z.N. (2021). Can China’s FAST telescope detect extraterrestrial von Neumann probes? Serbian Astronomical Journal, 203, 47


მგელაძე, ა., შელია, თ., ფერინგი, რ., ლორთქიფანიძე, დ., მესაჟერი, ე. (2021). კავკასიის პირველი მოსახლეები. ქვის იარაღები და ნედლეულის გამოსავლები. ჰომო ფაბერი. ქვის იარაღების 2 მილიონიანი ისტორია. აფრიკიდან ევროპის კარებამდე. პრეისტორიის მუზეუმის კატალოგი.


პრატი, ს., მგელაძე, ა., ლორთქიფანიძე, დ. (2021). აფრიკის კონტინენტიდან განსახლების სხვადასხვა სცენარები. ჰომო ფაბერი. ქვის იარაღების 2 მილიონიანი ისტორია. აფრიკიდან ევროპის კარებამდე. პრეისტორიის მუზეუმის კატალოგი.


Kapanadze, D., Pesetskaya, E. (2021). Diffraction problems for two-dimensional lattice waves in a quadrant. Wave Motion 100, Article ID 102671


Kapanadze, D. (2021). On the discrete problem of wave diffraction by semiinfinite rigid constraint. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 175, No. 3, 443-449


Kapanadze, D. (2021). The far-field behaviour of Green’s function for a triangular lattice and radiation conditions. Math. Methods Appl. Sci. 44, No. 17, 12746-12759


Jandieri, V. and Yasumoto, K. (2021). Scattering and Guidance by Layered Cylindrically Periodic Arrays of Circular Cylinders. Advances in Mathematical Methods for Electromagnetics, published by the Institution of Engineering and Technology (IET), Editors: Kazuya Kobayashi and Paul Denis Smith, pp. 515-545 (Book Chapter).


Watanabe K., Jandieri, V. (2021). “A Study on Eigenmode Analysis of Electromagnetic Wave Propagation in Post-Wall Waveguides,” Proceedings of XXXV General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, Sapporo, Japan, Special Session: “Novel Mathematical Methods in Electromagnetics (Part 4),” August, (4 pages), (Invited Paper).


Jandieri, V., Khomeriki, R., Onoprishvili, T., Erni, D., Chotorlishvili, L., Werner, D.H. and Berakdar, J. (2021). Band-Gap Solitons in Nonlinear Photonic Crystal Waveguides and Their Application for Functional All-Optical Logic Gating. Photonics, Special Session “Optical Solitons: Current Status”, Guest Editor - Prof. Boris Malomed, vol. 8, article no. 250, pp. 1-14.


Jandieri, V., Khomeriki, R., Chotorlishvili, L., Watanabe, K., Erni, D., Werner, D.H. and Berakdar, J. (2021). Photonic Signatures of Spin-Driven Ferroelectricity in Multiferroic Dielectric Oxides. Physical Review Letters, vol. 127, 127601.


Baccarelli, P., Tognolatti, L., Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Ponti, C. and Schettini, G. (2021). Leaky-Wave Radiation from 2-D Dielectric Lattices Excited by an Embedded Electric Line Source. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 69, no. 11, pp. 7404 - 7418, (appeared in "What's Hot in Antennas and Propagation?" (WHAP?))


Tagnolatti, L., Baccarelli, P., Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G. (2021). “Dielectric Photonic Crystal Slabs: Leaky-Wave Radiation from an Embedded 2-D Electric Line Source,” Proceedings of IEEE COMCAS 2021 (2021 IEEE International Conference on Microwaves, Antennas, Communications and Electronic Systems), “Special Session: Computational Photonics: Theory and Applications,” Tel Aviv, Israel, pp. 44-47, November, (Invited Paper).


Tagnolatti, L., Baccarelli, P., Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G. (2021). “Electromagnetic Band-Gap Leaky-Wave Antennas based on Grounded Dielectric Lattices,” Proceedings of IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, Marina Bay Sands, Singapore, Session: “WE-A2.2P: Metasurfaces, FSS and EBG Materials II”, pp. 1329-1330, December.


Jandieri, V., Erni, D., Werner D., Yasumoto, K. (2021). “Numerical Analysis of Dielectric Post-Wall Waveguides and Its Application to Realization of Bandpass Filters from Millimeter to THz Waves,” Proceedings of XXXIV General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, Rome, Italy, Special Session: “Novel Mathematical Methods in Electromagnetics (Part 4),” August, (4 pages), (Invited Paper).


Jandieri, V., Khomeriki, R., Berakdar, J. (2021). “Efficient Analysis of Complex Modes in Cylindrical Photonic Crystal,” Proceedings of XXXIV General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, Rome, Italy, Special Session: “Electromagnetic Methods for Direct & Inverse Scattering Involving Stratified Media (Part 1),” August, (Invited Paper).


ჯიბლაძე, მარინე. (2021). ახალი ჩინეთის დიპლომატიური მიღწევები (1949-1979), თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიური კვლევების ჟურნალი


ჩიქოვანი, გ. (2021). მულღაზანზარი „ვეფხისტყაოსანში“. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, XIII, თბილისი. გვ. 55-65


Karosanidze, T. (2021). Covid-19 and Jihadist Terrorist Groups: Challenges or Opporunitties? Journal of Asian Studies, Free University, Journal of Asian Studies, N3


Karosanidze, T., Narimanishvili, G. (2021). The Concept of the Islamic Caliphate Since the Prophet Muhammad Till The Islamic State. Journal of Asian Studies, N4


SAUNDERS M. J., NAKASHIDZE L., LUGOVOI A. (2020). New Low-Cost Transport Planning Method for Small and Medium-Sized Cities in Developing Countries. Transportation Research Record. 2020;2674(9):922-932. doi:10.1177/0361198120933276


Drissi-Daoudi, L., Doerig, A., Kunchulia, M., Parkosadze, K., Herzog, M.H. (2020). How stable is perception in #TheDress and #TheShoe? Vision Research, 169, 1-5


Parkosadze, K. (2020). Effect of practice on visual functions in aging. BIOMED2020, International Multidisciplinary Conference on Biomedicine. Shekvetiki, Georgia doi.org/10.6084/m9.figshare.12616655


Parkosadze, K. (2020). Visual functions in children with dyslexia. The 1st Annual Meeting of Georgian Center for Neuroscience Research. Tbilisi, Georgia


Berezhiani, V.I. Osmanov, Z. (2020). Electromagnetic vortex solitons in the magnetospheres of super-Eddington AGN. EPL- (Europhysics Letters) 131, 45001


Osmanov, Z., Yoshida, Z., Berezhiani, V.I. (2020).  Synchrotron emission from the depths of pulsar magnetospheres. Astrophysics and Space Science 365, (2020) 62


Shatashvili, NL., Mahajan, SM., Berezhiani, V.I. (2020). Nonlinear coupling of electromagnetic and electron acoustic waves in multi-species degenerate astrophysical plasma. Physics of Plasmas 27, 012903


Ramos da Cruz, JN., Favrod, O., Roinishvili, M., Chkonia, E., Brand, A., Mohr, C., Figueiredo, P., Herzog, MH. (2020). EEG microstates are a candidate endophenotype for schizophrenia. Nature Communications, 11(3089), p1-11


Ramos da Cruz, JN., Jashari-Shaqiri, A., Roinishvili, M., Favrod, O., Chkonia, E., Brand, A., Figueiredo, P., Herzog, MH. (2020). Neural Compensation Mechanisms of Siblings of Schizophrenia Patients as Revealed by High-Density EEG. Schizophrenia Bulletin, sbz133


Jonauskaite, D., Abu-Akel, A., Dael, N., Oberfeld, D., Abdel-Khalek, AM., Al-Rasheed, AS., Antonietti, JP., Bogushevskaya, V., Chamseddine, A., Chkonia, E., Corona, V., Fonseca-Pedrero, E., Griber, YA., Grimshaw, G., Hasan, AA., Havelka, J., Hirnstein, M., Karlsson, BSA., Laurent, E., Lindeman, M., Marquardt, L., Mefoh, P., Papadatou-Pastou, M., Pérez-Albéniz, A., Pouyan, N., Roinishvili, M., Romanyuk, L., Salgado Montejo, A., Schrag. Y., Sultanova, A., Uusküla, M., Vainio, S., Wąsowicz, G., Zdravković, S., Zhang, M., Mohr, C. (2020). Universal Patterns in Color-Emotion Associations Are Further Shaped by Linguistic and Geographic Proximity. Psychol Sci. 2020 Oct;31(10):1245-1260. doi: 10.1177/0956797620948810. Epub 2020 Sep 8.PMID: 32900287


Kakushadze, Z. (2020). Cancer Diagnostic Tool Using Cancer Genomic Signatures to Determine Cancer Type. U.S. Patent No. 10,685,738. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office (filed 9/19/2017, issued 6/16/2020)


Kakushadze, Z. (2020). Option Pricing: Channels, Target Zones and Sideways Markets. Bulletin of Applied Economics 7(2) 25-33.


Kakushadze, Z. (2020) “Quant Bust 2020”. World Economics 21(2) 183-217; 7.


Kakushadze, Z., Liew, J.K.-S. (2020). “Coronavirus: Case for Digital Money?”. World Economics 21(1) 177-190.


Kakushadze, Z., Yu, W. (2020). “Machine Learning Treasury Yields”. Bulletin of Applied Economics 7(1) 1-65.


Kunchulia, M., Parkosadze, K., Thomaschke, R. (2020). School-age children can form time based event expectancy for context-atypical foreperiods. Journal of Cognitive Psychology, 33 (1), 24-37. 


Kunchulia, M, Tatishvili, T, Parkosadze, K., Lomidze, N, Thomaschke, R. (2020). Children with Autism Spectrum Disorder show increased sensitivity to time-based predictability. International Journal of Developmental Disabilities. 66:3, 214 221


Batiashvili, Nutsa. (2020). We Are Two Nations: Bivocal Nationalism in „Research Handbook on Nationalism“ ed. Liah Greenfeld, Edward Elgar Publishing


Batiashvili, Nutsa. (2020). Narrative Mediation (co-athored with James Wertsch) in „Pragmatic Inquiry: Critical Concepts for Social Sciences“ eds., John Bowen, Nicolas Dodier, Jan Willem Duyvandak, Anita Hardon


Nijaradze, G. (2020) Front. Psychol. 30 april


Nijaradze, G. (2020). საქართველო და რუსეთის ორი იმპერია. ქართული კულტურა (ინტერნეტ-ჟურნალი, 15 სექტემბერი).


Aleksidze, N. (2020). The Disputed Saints of Early Medieval Caucasia, in V. Déroche V., B. Ward-Perkins B., R. Wisniewski (eds.) Culte des saints et littérature hagiographique (Leuven: Peeters), pp. 77-94.


Aleksidze, N. (2020). Old Saints and New Anxieties: Sainthood and Nationhood in Modern Georgia, in H. Jan (ed.) Identities and Representations in Georgia from the 19th Century to the Present (Berlin: De Guyter), pp. 117-135.


Osmanov, Z. (2020). On the interstellar Von Neumann micro self-reproducing probes. Int. J. Ast. Bio., 19, 220


Osmanov, Z. (2020). On a spectral pattern of the Von-Neumann probes. JBIS, 73, 7


Archemashvili, E., Jandieri, V., Maeda, H., Yasumoto, K., Pistora, J. and Erni, D. (2020). Numerical Analysis of Dielectric Post-Wall Waveguides and bandpass Filters. Radio Science Letters, vol. 2, pp. 1-4 (DOI: 10.46620/20-0027).


Akopian, A., Burduli, G., Jandieri, V., Maeda, H., Hong, W., Omar, A., Yasumoto, K., Werner, D.H. and Erni, D. (2020). Analysis of Electromagnetic Scattering in Post-Wall Waveguides and Its Application to Optimization of Millimeter Wave Filters. IEEE Open Journal on Antennas and Propagation, Special Section on “Direct and Inverse Electromagnetic Scattering Methods”. vol. 1, pp. 448-455. 


Jandieri, V., Baccarelli, P., Valerio, G., Yasumoto, K. and Schettini, G. (2020). Modal Propagation in Periodic Chains of Circular Rods: Real and Complex Solutions. IEEE Photonics Technology Letters, vol. 32, no. 17, pp. 1053-1056.


Jandieri, V., Yasumoto, K., Werner, D., Pistora, J., Erni, D. (2020). “Efficient Design of Filters based on Metallic and Dielectric Periodic Structures in SIW Technology,” Proceedings of XXXIII General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, Rome, Italy, B24-04, August, (Invited Paper).


Jandieri, V., Khomeriki, R., Werner, D., Berakdar, J., Erni, D. (2020). “Full-wave Formalism for Soliton Propagation in Nonlinear Photonic Crystals,” Proceedings of OSA Advanced Photonics Congress, NpTh1D.3, July, (2 pages).


Jandieri, V., Khomeriki, R., Werner, D., Berakdar, J., Erni,D. (2020). “Full-wave Formalism for Soliton Propagation in Nonlinear Photonic Crystals,” Proceedings of the 11th Int. Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META 2020), Warsaw, Poland, (invited presentation, conference was canceled due Covid-19).


Tognolatti, L., Baccarelli, P., Jandieri, V., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G. (2020). “Directive Leaky-Wave Radiation from a Line-Source in 2-D EBG Array of Scatterers,” Proceedings of XXXIII General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, Rome, Italy, B10-04, August, (4 pages) (Invited Paper).


Jandieri, V., Khomeriki, R., Onoprishvili, T., Werner, D.H., Berakdar, J. and Erni, D. (2020). Functional All-Optical Logic Gates for True Time-domain Signal Processing in Nonlinear Photonic Crystal Waveguides. Optics Express, vol. 28, no. 12, pp. 18317-18331.


Archemashvili, E., Jandieri, V., Maeda, H., Yasumoto, K., Pistora, J., Erni, D. (2020). “Numerical Analysis of Dielectric Post-Wall Waveguides,” Proceedings of 2020 IEEE International Workshop on Antenna Technology, (IWAT 2020), Bucharest, Romania, Session: Innovative Structures, T-TI.14, February.


Ceccuzzi, S., Tognolatti, L., Baccarelli, P., Jandieri, V., Ponti, C., Schettini, G. (2020). “Radiation Shaping by Using Lattice Modes in a Dual-feed Dielectric Structure,” Proceedings of the 14-th European Conference on Antennas and Propagation, Copenhagen, Denmark, in Special Session CS32 “High-Frequency Methods and Applications,” 1570603320, 1-4, Doi: 10.23919/EuCAP48036.2020.9135640, March, (Invited Paper).


Akopian, A., Burduli, G., Jandieri, V., Maeda, H., Hong, W., Yasumoto, K., Erni, D. (2020). “Numerical Study and Optimization of Post-Wall Waveguides and Filters for Millimeter Waves,” Proceedings of GeMiC 2020 – German Microwave Conference, Cottbus, Germany, pp. 212-215, March.


Jibladze, Marine. (2020). We share the Same Moon:“A Faithful Record of Sinologists Fighting Covid-19 with China”. The Commercial Press. Beijing


Arabidze, G. (2020). Transfer of a Generalised Groupoid Action Along a Morita Equivalence. Theory and Applications of Categories.


Karosanidze, T. (2020). Neighbouring Insurgency: the case of Radicalization in Georgia (with Elena Pokalova), Central Asian Survey


Karosanidze, T. (2020). Leadership in Jihadist Terrorist Organizations. Journal of Asian Studies, Free University, Journal of Asian Studies, N2


Karosanidze, T. (2020). Social Media Language during the Arab Spring in Egypt and Tunisia. G. Tsereteli Institute of Oriental Studies – 60, Selected Papers 1960-2020, ILIA State University, ILIA State University Press. 392-398


Parkosadze, K., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kunchulia, M. (2019). Visual Attention and Executive Functions in Children with Dyslexia. Georgian medical news, 287, 61-66


Kunchulia, M., Parkosadze, K., Thomaschke, R. (2019). Age-Related Differences in Time-based Event Expectancies. Timing & Time Perception, 7, 71-85


Vogler, J., Vogler, E. (2019). Ditch Urbanism: Water Infrastructure in the Rio Grande Valley. Journal of Architectural Education (74:1)


Vogler, J., Colten, J. (2019). Significant and Insignificant Mounds. Mississippi: Anthropocene River. In association with the Haus der Kulturen der Welt (HKW)


Osmanov, Z., Berezhiani, V.I. (2019). Anomalous variability of Dyson megastructures. Journal of British Interplanetary Society (JBIS) 72 254


Shatashvili, NL., Mahajan, SM., Berezhiani, V.I. (2019). On the relaxed states in the mixture of degenerate and non-degenerate hot plasmas of astrophysical objects. Astrophysics and Space Science 364, 148


Goshadze, RM., Berezhiani, V.I. Osmanov, Z. (2019). On the filamentation instability in degenerate relativistic plasmas. Physics Letters A 383, 1027


Bakhtadze, GG., Berezhiani, V.I., Osmanov, Z. (2019). 3D study of centrifugal acceleration in isotropic photon fields. International Journal of Modern Physics D, 1950141.


Jonauskaite, D., Abdel-Khalekb, A.M., Abu-Akela, A., et al. Chkonia, E., Roinishvili, M., Romanyuk, L., et al. (2019). The sun is no fun without rain: Physical environments affect how we feel about yellow across 55 countries”. Journal of Environmental Psychology, Vol.66, 101350.


Favrod, O., da Cruz, JR., Roinishvili, M., Berdzenishvili, E., Brand, A., Figueiredo, P., Herzog, MH., Chkonia, E. (2019). Electrophysiological correlates of visual backward masking in patients with major depressive disorder. Psychiatry Res Neuroimaging. 2019 Dec 30;294: 111004. doi:10.1016/j.pscychresns.2019.111004. Epub 2019 Oct 28. PMID: 31704371.


Fernandes, TP., Shaqiri, A., Brand, A., Nogueira, RL., Herzog, MH., Roinishvili, M., Santos, NA., Chkonia, E. (2019). Schizophrenia patients using atypical medication perform better in visual tasks than patients using typical medication. 10.1016/j.psychres.2019.03.008


Kakushadze, Z., Yu, W. (2019). “iCurrency?”. World Economics 20(4) -175;


Kakushadze, Z. (2019). “Healthy… Distress… Default”. Journal of Risk & Control 6(1) (2019) 113-119, Invited Editorial.


Kakushadze, Z., Serur, J.A. (2019).151 Estrategias de Trading” (Spanish Edition, 2019), 398 pp; ISBN 978-1071261873.


Kakushadze, Z., Yu, W. (2019). “Altcoin-Bitcoin Arbitrage”. Bulletin of Applied Economics 6(1) 87-110


Kakushadze, Z., Yu, W. (2019). “Machine Learning Risk Models”. Journal of Risk & Control 6(1) 37-64.


Khomeriki, T. (2019). Deconstructing Supra: Reinterpreting the Traditional Representational Space through Artistic Performance in Tbilisi, Georgia. in Kitchen Dialogues, ed. Martinka Bobrikova and Oscar de Carmen (Bratislava: Tranzit.sk,).


ხოფერია, რ. (2019). მოსამართლეთა პროფესიული მომზადების სისტემა საქართველოში. კომპონენტი - იუსტიციის მსმენელთა და მოსამართლეთა გადამზადების პროგრამების ანალიზი. ISFED/IDFI. კვლევა მომზადებულია USAID-ის მხარდაჭერით. თბილისი


Kunchulia, M., Kotaria, N., Pilz, K., Kotorashvili, A., Herzog, MH. (2019). Associations between genetic variations and global motion perception. Experimental brain research, 237 (10), 2729-2734.


Shaqiri, A., Pilz, KS., Cretenoud, AF., Neumann, K., Clarke, A., Kunchulia, M., Herzog, MH. (2019). No evidence for a common factor underlying visual abilities in healthy older people. Dev Psychol, 55(8),1775-1787.


Parkosadze, K., Tatishvili, T., Lomidze, N., Kunchulia, M. (2019). Issues of visual attention and executive functions in children with dyslexia. Georgian Med News. 287,61-66.


Osmanov, Z. & Rieger, F. (2019). Rotationally-driven VHE emission from the Vela pulsar. Astronomy & Astrophysics. 627, 5


Kapanadze, D. (2019). Wave propagation through a square lattice with sources on line segments. Trans. A. Razmadze Math. Inst. Journal Profile 173, No. 2, 111-119


Jandieri, V., Yasumoto, K., Pistora, J. and Erni, D. (2019). Analysis of Light Scattering by Plasmonic Gratings of Circular Nanorods using Lattice Sums Technique. Sensors, Special Session “Advances in Plasmonic Sensing”, vol. 19, no. 18, article no. 3923, pp. 1-11.


Khuchua, A., Iashvili, M., Akopian, A., Watanabe, K., Erni, D., Jandieri, V. (2019). “Inverse Design of Microwave Post-Wall Waveguides-based Filters,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2023), Prague, Czech Republic, pp. 729, June, (Invited Paper).


Jandieri, V., Khomeriki, R., Berakdar, J. and Erni, D. (2019). Theory of Soliton Propagation in Nonlinear Photonic Crystal Waveguides. Optics Express, vol. 27, no. 21, pp. 29558-29566.


Jandieri, V., Onoprishvili, T., Khomeriki, R., Erni, D. and Pistora, J. (2019). Digital Signal Processing in Coupled Photonic Crystal Waveguides and Its Application to an All-Optical AND Logic Gate. Optical and Quantum Electronics, Topical Collection on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling, vol. 51, no. 4, paper no. 121, pp. 1-15.


Jandieri, V., Baccarelli, P., Valerio, G. and Schettini, G. (2019). 1-D Periodic Lattice Sums for Complex and Leaky Waves in 2-D Structures using Higher-Order Ewald Formulation. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 67, no. 4, pp. 2364 - 2378.


Onoprishvili, T., Jandieri, V., Khomeriki, R., Erni, D. (2019). “Fully All-Optical Multi-Input Logic Gates based on Bandgap Solitons in Guiding Photonic Crystal Nanostructures,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2019), Rome, Italy, pp. 729, June, (Invited Paper).


Jandieri, V., Baccarelli, P., Valerio, G., Schettini, G. (2019). “A Full-wave Numerical Approach for Leaky Modes in EBG Structures,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2019), Rome, Italy, pp. 653-654, June, (Invited Paper).


Jandieri, V., Baccarelli, P., Valerio, G., Schettini, G. (2019). “Full-wave Analysis of Leaky Modes in EBG Structures by Using Lattice Sum Technique,” Proceedings of 2019 IEEE International Workshop on Antenna Technology, (IWAT 2019), Miami, USA, 1570502991, March, (Invited Paper).


Baccarelli, P., Jandieri, V., Ponti, C., Schettini, G. (2019). “2-D EBG Waveguides: an Analysis in Terms of Leaky-waves,” Proceedings of URSI Commission B, Electromagnetic Theory Symposium (EMTS 2019), San-Diego, USA, Session BD10: “Antennas and Microwaves Devices inspired by Electromagnetic Bandgap I”, paper D10-5, May, (Invited Paper).


Burduli, G., Akopian, A., Jandieri, V., Erni, D. (2019). “Design and Optimization of Ultra-Compact Substrate Integrated Waveguide Filters,” Proceedings of URSI Commission B, Electromagnetic Theory Symposium (EMTS 2019), San-Diego, USA, Session B02: “Novel Mathematical Methods in Electromagnetics”, paper B02-5, May, (Invited Paper).


Jandieri, V., Baccarelli, P., Schettini, G. (2019). “Surface-plasmon and Leaky-wave Propagation in Linear Array of Circular Scatterers,” Proceedings of URSI Commission B, Electromagnetic Theory Symposium (EMTS 2019), San-Diego, USA, Session F06: “Scattering and Diffraction”, paper F06-4, May, (Invited Paper).


Batiashvili, Nutsa. (2019). Power/Memory: New Elite, Old Intelligentsia and Fixing of the Georgian Mind in Nationalities Papers.


რაბიძე, გ. (2019). კატეგორიები ნაწილობრივი დაფარვებით-Categories with partial covers. ჟურნალი: მოამბე. Moambe. Vol.13, no.3


ჩიქოვანი, გ. (2019). ეტიმოლოგიური პარალელები: მცხეთა – მასხითა/მაშკითა – დიმაშკ. მოხსენების თეზისი. თავისუფალი უნივერსიტეტი - 19.11.2020 წ. Free University Journal of Asian Studies, no. 2 (December), Tbilisi. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)


ჩიქოვანი, გ. (2019). არაბული წარმომავლობის საერთაშორისო ლექსიკა. Free University Journal of Asian Studies, no. 1 (December), Tbilisi.  (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)


Favrod, O., Ramos da Cruz, JN., Roinishvili, M., Chkonia, E., Brand, A., Herzog, MH. (2019). Visual masking in Schizophrenia: an endophenotype and its neural correlates. 7th European Conference on Schizophrenia Research (ECSR) (Sep 26-28, in Berlin, Germany).


Ramos da Cruz, JN., Favrod, O., Roinishvili, M., Chkonia, E., Brand, A., Mohr, C., Figueiredo, P., Herzog, MH. (2019). EEG microstates in schizophrenia: a candidate endophenotype. 7th European Conference on Schizophrenia Research (ECSR) (Sep 26-28, in Berlin, Germany).


Herzog, MH., Ramos da Cruz, JN., Favrod, O., Jashari-Shaqiri, A., Brand, A., Roinishvili, M., Chkonia, E. (2019). (Visual) Endophenotypes in schizophrenia research. 7th European Conference on Schizophrenia Research (ECSR) (Sep 26-28, in Berlin, Germany).


Ramos da Cruz, JN., Favrod, O., Roinishvili, M., Chkonia, E., Brand, A., Mohr, C., Figueiredo, P., Herzog, MH. (2019). EEG microstates and the schizophrenia spectrum: evidence for compensation mechanisms. Annual meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM) (Rome, Italy).


ქაროსანიძე, თ. (2019). ისლამური სახელმწიფო და რადიკალური ისლამის საფრთხე ცენტრალურ აზიაში ("Islamic State" and Islamic Radicalization Threat in Post-Soviet Central Asia"), აზიური კვლევების ჟურნალი, N1. ისლამური სამყაროს და არაბული კვლევების შემსწავლელი ცენტრი


Vogler, Jesse, Pranz, Sebastian, Tsereteli, Wato, Neuburg, Klaus, Weiss, Fabian, Soselia, Lexo. (2018). Tbilisi: Archive of Transition. Niggli: Salenstein, Switzerland. 


Vogler, Jesse. (2018). Boundary Maintenance. Architects Newspaper.


Vogler, Jesse. (2018). Testing Grounds: Retooling Tbilisi’s State Farm. Archive of Transition. Niggli: Salenstein, Switzerland


Vogler, J., Tsereteli, W. (2018). Sea. Archive of Transition. Niggli: Salenstein, Switzerland


Parkosadze, K., Kezeli, A. (2018). Magnocellular deficit in dyslexia: global and biological motion discrimination. The 11th FENS Forum of Neuroscience (FENS 2018), Berlin, Germany 


Osmanov, Z., Berezhiani, V.I. (2018). On the possibility of the Dyson spheres observable beyond the infrared spectrum. International Journal of Astrobiology 17, 356.


Shaqiri, A., Roinishvili, M., Kaliuzhna, M., Favrod, O., Chkonia, E., Herzog, MH., Blanke, O., Salomon, R. (2018). Rethinking Body Ownership in Schizophrenia: Experimental and Meta-analytical Approaches Show no Evidence for Deficits. Schizophrenia Bulletin, 44(3), p643-652


Grzeczkowski, L., Roinishvili, M., Chkonia, E., Brand, A., Mast, FW., Herzog, MH., Shaqiri, A. (2018). Is the perception of illusions abnormal in schizophrenia? Psychiatry Research, 270, p929-939


Favrod, O., Roinishvili, M., Ramos da Cruz, JN., Brand, A., Okruashvili, M., Gamkrelidze, T., Figueiredo, P., Herzog, MH., Chkonia, E., Shaqiri, A. (2018). Electrophysiological correlates of visual backward masking in patients with first episode psychosis. Psychiatry Research: Neuroimaging, 282, p64-72


Kakushadze, Z., Serur, J.A. (2018). 151 Trading Strategies. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, an imprint of Springer Nature, 1st Edition. XX, 480 pp; ISBN 978-3-030-02791-9.


Kakushadze, Z. (2018). “Cryptoasset Factor Models”. Algorithmic Finance 7(3-4) 87-104.


Kakushadze, Z., Yu, W. (2018). “Betas, Benchmarks and Beating the Market”. The Journal of Trading 13(3) 44-66.


Kakushadze, Z., Russo, Jr. R.P. (2018). “Blockchain: Data Malls, Coin Economies and Keyless Payments”, The Journal of Alternative Investments 21(1) 8-16.


Kakushadze, Z., Yu, W. (2018). “Stock Market Visualization”. Journal of Risk & Control 5(1) 35-140.


Kakushadze, Z., Liew, J.K.-S. (2018). “CryptoRuble: From Russia with Love”, Risk, pp. 53-54 (Risk title: “Russian crypto-currency will threaten AML efforts”); World Economics 19(4) 165-187.


Kakushadze, Z., Yu, W. (2018). “Notes on Fano Ratio and Portfolio Optimization”. Journal of Risk & Control 5(1) 1-33.


Kakushadze, Z., Yu, W. (2018). “Dead Alphas as Risk Factors”. Journal of Asset Management 19(2) 110-115, Invited Editorial.


Shaqiri A, Roinishvili M, Grzeczkowski L, Chkonia E, Pilz K, Mohr C, Brand A, Kunchulia M, Herzog MH. (2018). Sex-related differences in vision are heterogeneous. Scientific Reports, 14;8(1),7521.


Parkosadze, K., Kunchulia, M., Kezeli, A. (2018). Visual processing in georgian children with neurodevelopmental disorders. Georgian Med News. 284, 82-87


Ishyama, J., Mezvrishvili, L., Zhghenti, N. (2018) An oasis of democracy in an authoritarian sea? Civil society, social, and institutional trust in Georgia. Journal of Communist and Post-Communist Studies, Volume 51, Issue 1.


Batiashvili, N. (2018). The Bivocal Nation: Memory and Identity on the Edge of Empire Palgrave Macmillan. London & New York.


Batiashvili, N. (2018). Between Europeanization and the Russian-Georgian Brotherhood: Nationalism, Orthodoxy, and Geopolitics of the Georgian Church in "Religion and Politics in Orthodox Countries," eds., Tobias Köllner, Routledge Series “Religion, Society and Government in Eastern Europe and the Former Soviet States”.


Jacobas, D. A., Jacobas, S., Nebieridze, N., Velisek, L., Veliskova, J. (2018). Estrogen protects neurotransmission  transcriptome during status epilepticus, Front neurosci., 12:332.


ეზუგბაია, ლ.,  უთურგაიძე, თ., მანჯგალაძე, მ., სხირტლაძე, რ. (2018). ქართული ენის მოდელირების თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და პერსპექტივა. კავკასიის უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი


Aleksidze, N. (2018). Georgia: A Cultural Journey through the Wardrop Collection (Oxford: Bodleian Library Publication).


Aleksidze, N. (2018). The Narrative of the Caucasian Schism: Memory and Forgetting in Caucasia (Leuven: Peeters).


Aleksidze, N. (2018). "Caucasia: Albania, Armenia and Georgia," in J. Lössl and N. Becker-Brian (eds.) A Companion to Religion in Late Antiquity, (Oxford: Blackwell), pp. 135-156.


Osmanov, Z., Mahajan, S., Machabeli, G. & Chkheidze, N. (2018). Efficiency of centrifugal mechanism in producing PeV neutrinos from active galactic nuclei. Astroparticle physics, 99, 30.


Tsereteli, G & Osmanov, Z. (2018). The role of second viscosity in the velocity shear-induced heating mechanism. Physica Scripta, 93, 125601


Kapanadze, D. (2018). Exterior diffraction problems for two-dimensional square lattice. Z. Angew. Math. Phys. 69, No. 5, Paper No. 123.


Jandieri, V., Khomeriki, R. and Erni, D. (2018). Realization of True All-Optical AND Logic Gate based on the Nonlinear Coupled Air-hole Type Photonic Crystal Waveguide. Optics Express, vol.26, no.16. pp. 19845-19853.


Jandieri, V., Okropiridze, L., Yasumoto, K., Erni, D. and Pistora, J. (2018). Efficient Analysis Method of Light Scattering by a Grating of Plasmonic Nanorods. COMPEL (The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering), Special Issue: Theoretical Electrical Engineering, vol. 37, no. 4, pp. 1436-1448.


Jandieri V., Erni, D. (2018). “Digital Signal Processing in Coupled Photonic Crystal Waveguides,” Proceedings of the 12-th Asia-Pacific Engineering Research Forum on Microwaves and Electromagnetic Theory, Fukuoka, Japan, pp. 123-125, October, (Invited Paper).


Baccarelli, P., Ceccuzzi, S., Jandieri, V., Ponti, C., Schettini, G. (2018). “Recent Advances on EBG Cavity Antennas,” Proceedings of XXII Italian National Meeting on Electromagnetics (RINEM), Session: Antennas II, Cagliari, Italy, pp. 301-304, September.


Jandieri, V., Onoprishvili, T., Khomeriki, R., Erni, D. (2018). “Realization of Linear Amplification of Optical Signal in Guiding Nanostructures,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2018), Toyama, Japan, pp. 82, August.


Onoprishvili, T., Jandieri, V., Khomeriki R., Erni, D. (2018). “Digital Signal Processing in Nonlinear Photonic Crystal Waveguides based on Bandgap Transmission,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2018), Toyama, Japan, pp. 608, August.


Jandieri, V., Khomeriki, R., Erni, D., Chew, W.C. (2018). “All-Optical Digital Amplification in Nonlinear Photonic Crystal Waveguides,” XXVI International Workshop on Optical Wave & Waveguide Theory and Numerical Modelling, Bad Sassendorf, Germany, pp. 52, April.


Jandieri, V., Erni, D. (2018). “Analysis of Substrate Integrated Waveguides and Waveguide Based Passive Filters,” AT-RASC 2018 – URSI Atlantic Radio Science Meeting, Gran Canaria, Spain, S-B06-07, May, (Invited Paper).


Jandieri, V., Erni, D. (2018). “Electromagnetic Scattering, Guidance and Radiation in Cylindrical Periodic and Bandgap Structures,” AT-RASC 2018 – URSI Atlantic Radio Science Meeting, Gran Canaria, Spain, S-B08-4, May.


Jandieri, V., Erni, D., Akopiani, A., Maeda, H., Yasumoto, K. (2018). “Simulation and Optimization of Post-Wall Waveguide based Compact Circuits for Micro and Millimeter Waves,” GeMiC 2018 – German Microwave Conference, Freiburg, Germany, pp. 255-258, March.


Jandieri, V., Khomeriki, R., Erni, D. (2018). “Realization of True Logic Gates using Coupled Photonic Crystal Waveguides based on Bandgap Transmission Phenomenon,” Proceedings of the 12-th European Conference on Antennas and Propagation, London, United Kingdom, 1570409156, April.


ჯიბლაძე, მარინე. (2018). სინოლოგია და ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, ჩინეთმცოდნეობის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „სინოლოგია და თანამედროვე ჩინეთი“, ჩინეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტრო


აციტაძე, გ. (2018). ქართველები ირანში XVI-XVII სს. 135 გვ.


აციტაძე, გ. (2018). ირანის ისლამური რესპუბლიკის ბირთვული ბროგრამის ისტორიიდან. 22 გვ.


ჩიქოვანი, გ. (2018). ვეფხისტყაოსნის მთავარ გმირთა სახელების წარმომავლობისათვის (ტარიელი, ავთანდილი). ორიენტალისტური ძიებანი, ქუთაისი, გვ. 105-117


ჩიქოვანი, გ. (2018). qəltu - gələt არაბული დიალექტები და ცენტრალურაზიური არაბული. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, XI, თბილისი. გვ. 68-82


ჩიქოვანი, გ., ცხვედიანი, . (2018). დიალექტოლოგიური ექსპედიცია ცენტრალურ აზიაში: ოქტომბერი-ნოემბერი. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, XII, თბილისი. გვ. 23-57  


Roinishvili, M., Grzeczkowski, L., Shaqiri, A., Okruashvili, M., Chkonia, E., Brand A., Mast, F.W., Herzog, M. H. (2018). Perception of visual illusions is intact in schizophrenia. 41th European on Visual Perception (ECVP 2018), Trieste, Italy


ქაროსანიძე, თ. (2018). Social Media Language during the Arab Soring in Egypt and Tunisia. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. 479-487


Daoudi, LD., Doerig, A., Parkosadze, K., Kunchulia, M, Herzog, MH. (2017). Context, but not the first fixation, determines color perception in #TheDress. Journal of Vision, 17(3):15, 1-7


Kunchulia, M., Tatishvili, T., Lomidze, N., Parkosadze K., Thomaschke, R. (2017). The time-based event expectancies in children with Autism Spectrum Disorder. Experimental Brain Research, 235, 2877-2882.


Vogler, Jesse. (2017). [Dis]Incorporation: Further Notes on the Legal Concept of the City. Perspecta 50: Urban Divides. MIT Press.


SAUNDERS, M. J. (2017). Green cities and sustainable urban transport in the CIS; best practice and lessons to be learnt, Belarus Green Cities Project Inception Conference, UNDP, Belarus, 4th to 6th July, 2017.


Chanturia, GT., Berezhiani, V.I., Mahajan, SM. (2017). On the Raman instability in degenerate relativistic plasmas. Physics of Plasmas 24, 074501.


Bakhtadze, GG., Berezhiani, V.I., Osmanov, Z. (2017). Centrifugal acceleration in the isotropic photon field. International Journal of Modern Physics D, 1750135


Favrod, O., Sierro, G., Roinishvili, M., Chkonia, E., Mohr, Ch., Herzog, M. H., Cappe, C. (2017). Electrophysiological Correlates of Visual Backward Masking in High Schizotypic Personality Traits Participants. Psychiatry Research pp.254:251-257.


ხოფერია, რ. (2017). სკოლისა და საზოგადოების თანამშრომლობის პრობლემები. თანაავტორი, CDI (Civic Development Institute). კვლევა მომზადებულია EU-ს და World Vision-ის მხარდაჭერით. თბილისი,


Heinze, M., Jorjadze, G. (2017). Quantization of the AdS3 Superparticle on OSP/SL}(2,R). Nucl. Phys. B 915, 44-68


Heinze, M., Jorjadze, G.,  Megrelidze, L. (2017). Coset construction of AdS particle dynamics. J. Math. Phys. 58  no.1, 012301


ქილარჯიანი, ნ. (2017) კონსულტანტი, წიგნისათვის „რელიგიები თანამედროვე გამოწვევათა წინაშე“, Konrad Adenauer Stiftung, 


კაციტაძე, გ. (2017). ”ირან-გერმანიის ურთიერთობათა ისტორიიდან”, გამომცემლობა ნეკერი, თბილისი, 120 გვ.


Osmanov, Z. (2017). New mechanism of acceleration of particles by stellar black holes. Int. J. Mod. Physics D, 26,  1750034


Osmanov, Z., Rieger, F. M. (2017). Pulsed VHE emission from the Crab Pulsar in the context of magnetocentrifugal particle acceleration. MNRAS, 464, 1347


Osmanov, Z., Mahajan, S., Machabeli, G. (2017). On the Rotationally Driven Pevatron in the Centre of the Milky Way. Astrophysical Journal, 835, 4


Arsenadze, G. & Osmanov, Z. (2017). Particles on the rotating channels in the wormhole metrics. Int. J. Mod. Physics D, 26, 1750153


Osmanov, Z. (2017). Are the Dyson rings around pulsars detectable? Int. J. Ast. Bio., 17, 112


Jandieri, V., Maeda, H., Yasumoto, K. and Erni, D. (2017). Analysis of Post-Wall Waveguides and Circuits Using a Model of Two-Dimensional Photonic Crystals. Progress in Electromagnetics Research M (PIER M), vol.56 pp. 91-100.


Jandieri, V., Yasumoto, K. and Pistora, J. (2017). Rigorous Analysis of Electromagnetic Scattering by Grating of Plasmonic Nanorods Coupled to Magneto-Optical Slab. IEEE Transactions on Magnetics, vol.53, no.4, 1000306.


Jandieri, V., Khomeriki, R., Erni, D. and Chew, W. C. (2017) Realization of All-Optical Digital Amplification in Coupled Nonlinear Photonic Crystal Waveguides. Progress in Electromagnetics Research, vol.158, pp.63-72, 2017.


Jandieri, V., Erni, D. (2017). “Efficient Analysis Method of Light Scattering by a Grating of Plasmonic Nanorods,” Proceedings of International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’17, Ilmenau, Germany, pp.50, TO1-3, July.


Jandieri, V., Maeda, H., Yasumoto K., Erni, D. (2017). “Modal Analysis of Post-Wall Waveguides and Compact Circuits,” Proceedings of International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’17, Ilmenau, Germany, pp.63, TO3-3, July.


Jandieri, V., Baccarelli, P., Valerio, G., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G. (2017). “Efficient and Rigorous Analysis of Leaky Modes in 2-D Electromagnetic Bandgap Guiding Structures,” Proceedings of ICEAA’17 – IEEE-APWC’17, Verona, Italy, pp. 444-445, September.


Jandieri, V., Yasumoto, K., Erni, D. (2017). “Modal Analysis of Post-Wall Waveguides and Waveguide-Based Filters for Micro and Millimeter Waves,” Proceedings of ICEAA’17 – IEEE-APWC’17, Verona, Italy, pp. 403-406, September.


Yasumoto, K., Jandieri, V., Meng, P., Liu, Y. (2017). “Transmission of Enhanced Optical Responses through a Linkage of Surface Plasmon Resonances in a Finite Periodic Array of Metallic Nanowires,” Proceedings of ISMOT’17 (International Symposium on Microwave and Optical Technology), Seoul, Korea, WA1-1, June.


Jandieri, V., Baccarelli, P., Ceccuzzi, S., Ponti, C., Schettini, G. (2017). “Full-wave Analysis of Artificial 2D EBG Waveguides: Real and Complex Modal Solutions,” Proceedings of 2017 URSI-GASS (International Union of Radio Science General Assembly and Scientific Symposium), Montreal, Canada, Extended Abstract (published in Proceedings), August, (Invited Paper).


Baccarelli, P., Jandieri, V., Valerio, G., Schettini, G. (2017). “Green’s Function Computation Using Lattice Sums for Leaky-Wave Analyses,” Proceedings of 2017 IEEE AP-S Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, San-Diego, USA, Extended Abstract (published in Proceedings), July.


Zhang, D., Jandieri, V., Yasumoto, K. (2017). “Analysis of Wave Guidance by Periodic Chain of Square Rods Using Fourier Series Expansion Method with PML,” Proceedings of IEEE International Conference on Computational Electromagnetics, Kumamoto, Japan, pp. 41-42, March.


Baccarelli, P., Jandieri, V., Valerio, G., Schettini, G. (2017). “Efficient Computation of the Lattice Sums for Leaky Waves Using the Ewald Method,” Proceedings of the 11-th European Conference on Antennas and Propagation, Paris, France, pp. 3233-3234, March.


Jandieri, V., Baccarelli, P., Ponti, C., Schettini, G. (2017).“Full-Wave Analysis of Leaky Modes in 2-D EBG Waveguides,” Proceedings of the 11-th European Conference on Antennas and Propagation, Paris, France, pp. 3235-3236, March.


Burduli, G., Jandieri, V., Yasumoto, K., Erni, D. (2017). “Comparative Analysis of Techniques for Source Radiation in Cylindrical EBG with and without Periodic Discontinuities,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2017), Saint-Petersburg, Russia, pp. 1398, May,.


ჯიბლაძე, მარინე. (2017). საქართველო და „სარტყლისა და გზის“ ინიციატივა, China Daily


Chikovani, G. (2017). Dialectological Material as a Source to Study Central Asian Arabs History, Ethnography and Culture. Lisan Al-Arab. Studies in Arabic Dialects. Proceedings of the 10th International Conference of AIDA Qatar University, 2013, edited by Muntasir Fayez Faris Al-Hamad, Rizwan Ahmad, Hafis I. Alaoui, Lit Verlag, Wien-Zürich, pp. 135-149


Chikovani, G. (2017). The Tense in Central Asian Arabic Dialects: Complex (Immediate) Future and Present Definite (Continuous tense)”, Studies on Arabic Dialectology and Sociolinguistics. Proceedings of the 12th International Conference of AIDA held in Marseille from 30th May - 2nd June, Edited by Catherine Miller, Alexandrine Barontini, Marie-Aimée Germanos


Roinishvili, M., Favrod, 0., Ramos Da Cruz J., Shaqiri, A, Oqruashvili, M., Gamkrelidze, T., Chkonia, E., Brand, A., Herzog, M. H. (2017). 40th European Conference on Visual Perception (ECVP 2017), Berlin Germany


Parkosadze, K., Khomeriki, M., Kezeli, A. (2016). Human visual color discrimination with aging. Bull. Geor. Natl. Acad. Sci., 10(1):75-80


Pilz, K.S., Kunchulia, M., Parkosadze, K., Herzog, M.H. (2016). Spatial and temporal aspects of visual backward masking in children and young adolescents. Attention, Perception, & Psychophysics, pp 1-8, DOI 10.3758/s13414-015-1050-y. First online 25 January 2016.


Vogler, Jesse. (2016). Pan-American Trust: On Property, Speculation, and Boundary Maintenance at Tres Piedras Estates. Forty-Five. A Journal of Outside Research. Acute Angles Imprint


Vogler, Jesse. (2016). Limits of Closure. Ground Up Journal. Issue #5: Delineations. UC Berkeley College of Environmental Design Imprint


Vogler, J., Colten, J. (2016). Significant and Insignificant Mounds. Charting the American Bottom


Vogler, Jesse. (2016). Company Towns. Charting the American Bottom


Berezhiani, V.I., Shatashvili, NL. (2016). Self-guiding of electromagnetic beams in degenerate relativistic electron-positron plasma. Physics of Plasmas 23, 104502


Shatashvili, NL., Mahajan, SM., Berezhiani, V.I. (2016). Mechanisms for multi-scale structures in dense degenerate astrophysical plasmas. Astrophysics and Space Science 361, 70.


Lauffs, MM., Shaqiri, A., Brand, A., Roinishvili, M., Chkonia, E., Ogmen, H., Herzog, M.H. (2016). Local versus global and retinotopic versus non-retinotopic motion processing in schizophrenia patients. Psychiatry Research 246C (2016) pp. 461-465 DOI information: 10.1016/j.psychres. IF – 2.46


ხოფერია, რ. (2016). ერთი კაზუსი ევროპულ ადმინისტრაციულ სამართალში. სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი. მომზადებულია GIZ-ის მხარდაჭერით. თბილისი


ხოფერია, რ. (2016). ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელების წესი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლის ჟურნალი, თბილისი


Kunchulia M., Thomaschke, R. (2016). Effects of alcohol intake on time-based event expectations. Exp Brain Res. 4(4):937-44. 


Batiashvili, Nutsa. (2016). Das Museum der sowjetischen Okkupation in Georgien in Religion & Gesellschaft in Ost und West, issue 2016:(5).


Chachua, T., Grazia Qanud, P. D., Chern, C-R., Johnkutty, M.,  Hellman, B., Lau, HA.,  Shakil, F., Daniel, M., Goletiani, J. C.,  Velíšková, J.,  Velíšek, L. (2016). Estradiol does not affect spasms in the betamethasone-NMDA rat model of infantile spasms. J. of Epilepsia. 57(8):1326-36.


ეზუგბაია, ლ.,  ქირია, ჭ., ჩუხუა, მ.  (2016). ჭანურის გრამატიკული ანალიზიდან ლაზურ-მეგრულის გრამატიკამდე: ლაზურისა და მეგრულის ურთიერთმიმართების ისტორიისათვის. From Grammatical analysis of Chan to Laz-Megrelian Grammar: towards the History of the Relationship of Laz and Megrelian, (HRPUB), Linguistics and Literature Studies, USA (HRPUB), Linguistics and Literature Studies (ISSN:2331-6438, Editor-in-Chief: Prof. Man-Sik Lee), pp. 360-381


კაციტაძე, გ. (2016). სასწავლო-სამეცნიერო ტურიზმი ტაო-კლარჯეთში. შედეგები და პერსპექტივები (თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების მაგალითზე.), გვ. 144, მოხსენებათა თეზისები, საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიური სახლი, თბილისი. 


Nizharadze, G. (2016). Individual and culture-level components of survey response styles: A multi-level analysis using cultural models of selfhood International Journal of Psychology, Vol. 51, No. 6, 453–463, DOI: 10.1002/ijop.12293


Aleksidze, N. (2016). A Nation among other Nations: A Political Theology of the Conversion of Georgia’, in Quis est qui ligno pugnat? Missionaries and Evangelisation in Late Antique and Medieval Europe, ed. E. Piaza (Verona: Alteritas), pp. 227-244.


Aleksidze, N. (2016). The Murder at Mt Kangar, the Oral Narratives of the Caucasian Schism’, in Tradition and Transformation: Dissent and Consent in the Mediterranean, ed. M. Mitrea, (Köln: Solivagus), pp. 130-149.  


Aleksidze, N. (2016). Let us not obstruct the possible: Dialoguing in Medieval Georgia, in Dialogues and Debates from late Antiquity to Late Byzantium, ed. A. Cameron and N. Gaul, 167-184. Routledge.


Osmanov, Z. (2016). Very high energy emission of Crab-like pulsars driven by the Cherenkov drift radiation, MNRAS, 455, 3820 (astro-ph/1511.01833)


Osmanov, Z. (2016). On the search for artificial Dyson-like structures around pulsars. Int. J. Ast. Bio., 15, 127 (astro-ph/1505.05131)


Machabeli, G., Rogava, A., Chkheidze, N., Osmanov, Z., Shapakidze, D., J. (2016). The Crab nebula energy origin and its high frequency radiation spectra. Plasma Physics, 82, 635820305


მგელაძე ა., მონსელი, მ. (2016). სამხრეთ კავასიის აშელი: კუდარო 1 და წონას ქვის ინდუსტრია.


ნომადი, ს., საო, ვ., გიუ, ა., მესაჟე, ე., მგელაძე, ა., რენე, პ., ნომადი, კ., ბარდინძეფი, ჟ., ფერინგი, რ., ლორთქიფანიძე. დ. (2016). სამცხე-ჯავახეთის ზეგნის პლეისტოცენის ვულკანიზმის ახალი 40Ar/39Ar და K/Ar მეთოდით დათარიღება და გეოქიმიური შემადგენლობა (საქართველო)


Chkadua, O., Duduchava, R., Kapanadze, D. (2016). The screen type mixed boundary value problems for anisotropic pseudo-Maxwell’s equations. Georgian Math. J. 23 (4), 511-518


Kapanadze, D., Miszuris, W., Pesetskaya, E. (2016). Relationship between the effective thermal properties of linear and nonlinear doubly periodic composites. ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics 96(7), 780–790


Chkadua, O., Duduchava, R., Kapanadze, D. (2016). Screen type problems for anisotropic pseudo-Maxwell’s equations. Ann. Funct. Anal. 7(2), 217–231


Ceccuzzi, S., Jandieri, V., Baccarelli, P., Ponti, C. and Schettini, G. (2016). On Beam Shaping of the Field Radiated by a Line Source Coupled to Finite or Infinite Photonic Crystals. Journal of the Optical Society of America A, vol.33, no.4, pp.764-770.


Jandieri, V., Yasumoto, K., Liu, Y. and Pistora, J. (2016). Scattering of Light by the Metal-Coated Dielectric Nanocylinders with Angular Periodicity. Progress in Electromagnetics Research M (PIER M), vol.45, pp.101-111.


Jandieri, V., Yasumoto, K. (2016). “Rigorous Analysis of Electromagnetic Scattering by Periodic Structures of Plasmonic Nanowires,” Proceedings of the 11-th Asia-Pacific Engineering Research Forum on Microwaves and Electromagnetic Theory, Nagasaki, Japan, pp.51-56, October, (Invited Paper).


Cao, H., Yasumoto, K., Liu, Y., Jandieri, V., Zhang, D. (2016). “Scattering of Light by Multilayered Cylindrically Periodic Arrays of Metal-Coated Nanocylinders,” Proceedings of ISAP’16, International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2016), Okinawa, Japan, pp.588-589, October.


Yasumoto, K., Jandieri, V., Meng P., Liu, Y. (2016). “Scattering of Light by Periodic Array of Metal-Coated Nanocylinders on Dielectric Slab,” Proceedings of ISAP’16, International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2016), Okinawa, Japan, pp.572-573, August, October.


Ceccuzzi, S., Jandieri, V., Baccarelli, P., Ponti C. Schettini, G. (2016). “Directive Scattering by a Line Source Coupled to Infinite or Finite Electromagnetic Band-Gap Media,” Proceedings of URSI Commission B, Electromagnetic Theory Symposium (EMTS 2016), Espoo, Finland, pp.409-410, August, (Invited Paper).


Zhang, D., Jandieri, V., Yasumoto, K. (2016). “Modal Analysis of Wave Guidance by a Periodic Chain of Circular Rods,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2016), Shanghai, China, pp.4568, August, (Invited Paper).


Yasumoto, K., Jandieri, V., Meng P., Liu, Y. (2016). “Scattering of Light by a Nanowire Grating on a Dielectric Slab,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2016), Shanghai, China, pp.232, August.


Jandieri, V., Yasumoto K., Erni, D. (2016). “Rigorous Analysis of Light Scattering by a Grating of Nanocylinders Coupled to a Dielectric Substrate,” Proceedings of URSI Commission B, Electromagnetic Theory Symposium (EMTS 2016), Espoo, Finland, pp. 547-550, August, (Invited Paper).


ჯიბლაძე, მარინე. (2016). YCT სასკოლო ჩინური ენის დონის საერთაშორისო გამოცდის ლექსიკონი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტები


Jibladze, Marine. (2016). Belt and Road Initiative and Georgia, China Daily, Beijing


ჩიქოვანი, გ. (2016). მათრახი „ვეფხისტყაოსანში. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, თბილისი. გვ. 49-60


Roinishvili, M., Lauffs, MM., Shaqiri, A., Brand, A., Chkonia, E., Öğmen, H., Herzog, MH. (2016). Complex motion processing in patients with schizophrenia. ECNP2016 Vienna, Austria


Roinishvili, M., Chkonia, E., Reichard, L., Wurch, W. et al. (2016) Visual Backward masking: a comparison between schizophrenia, depressive, schizoaffective, and bipolar patients. VSS. Pete Beach, Florida


Roinishvili, M., Chkonia, E., Reichard, L., Wurch, W., Puhlmann, H., Grimsen, C., Herzog, M. H., Brand, A. (2016). Backward masking performance in patients with functional psychoses. WPA, Tbilisi


Roinishvili, M., Oqruashvili, M., Gamkrelidze, T., Herzog, M. H., Chkonia, E. (2016). Impaired cognitive functioning in first-episode patients. ECVP 2016. 28 August 1st of September. Barcelona, Spain


ქაროსანიძე, თ. (2016). ახალი ტალღის ტერორისტები: ულიდერო ჯიჰადი. ჰუმანიტარული კვლევები, წელიწდეული, V, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი. 217-232


Pilz, K.S., Kunchulia, M., Parkosadze, K., Herzog, M.H. (2015). Aging and visual spatio-temporal processing. Experimental Brain Research, 233, 2441-2448


Parkosadze, K., Collince, T. (2015). Saccadic adaptation in aging. 38th European Conference on Visual Perception (ECVP2015), Liverpool, UK 


Berezhiani, V.I., Shatashvili, NL., Mahajan, SM. (2015). Beltrami–Bernoulli equilibria in plasmas with degenerate electrons. Physics of Plasmas 22, 022902.


Mikaberidze, G., Berezhiani, V.I. (2015). Standing Electromagnetic Solitons in Degenerate Relativistic Plasmas. Phys. Letters A 379, 2730.


Berezhiani, V.I., Shatashvili, NL., Tsintadze, N.L. (2015). Electromagnetic solitons in degenerate relativistic electron–positron plasma. Physica Scripta 90, 068005.


Tomescu, M.I., Rihs, T.A., Roinishvili, M., Karahanoglu, F.I., Schneider, M., Mengheti ,S., Van De Ville, D., Brand, A., Chkonia, E., Eliez, S., Herzog, M.H., Michel, C.M., Cappe, C. (2015). Schizophrenia patients and 22q11.2 deletion syndrome adolescents at risk express the same deviant patterns of resting state EEG microstates: A candidate endophenotype of schizophrenia. Schizophrenia Research: Cognition, Volume 2, Issue 3, 159 – 165


Shaqiri, A., Willemin, J., Sierro,G., Roinishvili, M., Iannntuoni, L., Rurup, L., Chkonia, E., Herzog, M.H., Mohr, C. (2015). Does nicotine consumption influence visual backward masking in schizophrenia and schizotypy? Schizophrenia Research: Cognition, Volume 2, Issue 2, 93 – 99


Roinishvili, M., Cappe, C., Shaqiri, A., Brand, A., Rürup, L., Chkonia, E., Herzog, MH. (2015). Crowding, grouping, and gain control in schizophrenia. Psychiatry Res. 2015 Apr 30;226(2-3):441-5. doi: 10.1016/j.psychres.2015.01.009. Epub 2015 Jan 31


ხოფერია, რ. (2015). შეცდომა დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებაში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლის ჟურნალი, თბილისი


Heinze, M., Jorjadze, G. Megrelidze, L. (2015). Isometry Group Orbit Quantization of Spinning Strings in AdS3 × S3. J. Phys. A 48 12, 125401


Jorjadze, G., Megrelidze, L. (2015). Gauge invariant quantization of AdS3 × S3 particle dynamics. Proceedings of A Razmadze Mathematical Institute
167 113-118.


Heinze, M., Hoare, B., Megrelidze, L., Jorjadze, G. (2015). Orbit method quantization of the AdS2 superparticle. J. Phys. A 48 31, 315403


Thomaschke, R., Kunchulia, M., Dreisbach, G. (2015). Time-based event expectations employ relative, not absolute, representations of time. Psychonomic Bulletin & Review, 22(3):890-5.


ეზუგბაია, ლ., ქირია, ჭ., მემიშიში, ო., ჩუხუა, მ. (2015). მეგრულ-ლაზურის გრამატიკა I, მორფოლოგია. მონოგრაფია. გამომცემლობა „მერიდიანი“. თბილისი


კაციტაძე, გ. (2015). პოსტსაბჭოთა ცენტრალური აზიის გეოპოლოტიკა (რუსულ ენაზე). გამომცემლობა "ნეკერი". თბილისი, 160 გვ.


Nijaradze, G. (2015) ორ ზღვას შუა. „არილი“, 1-12.


Nijaradze, G. (2015). Attribution of the Owners of the cars of the different models. In: Proceedings, 5th International Scientific Conference “The Current Issues in Theoretical and Applied Psychology”, Yerevan, 505-509.


Gudavadze, I., Osmanov, Z. & Rogava, A. (2015). On the role of rotation in the outflows of the Crab pulsar. Int. J. Mod. Physics D, 24, 1550042. (astro-ph/1411.7241)


Osmanov, Z., Rogava, A. & Poedts, S. (2015). Electrostatic ion perturbations in kinematically complex shear flows. New J. Phys. 17, 043019


Osmanov, Z., Mahajan, S., Machabeli, G. & Chkheidze N. (2015). Millisecond newly born pulsars as efficient accelerators of electrons. (Nature) Scientific Reports, 5, 14443.


ფროლოვი, ს., ჰაინცე, მ., ჯორჯაძე, გ., პლევკა., ი (2015). სტატიკური ყალიბი და ენერგიის სპექტრი ერთ-მოდიანი სიმისა AdS5× S5-ში (ფიზიკა)


Chkadua, O., Duduchava, R., Kapanadze, D. (2015). The screen type Dirichlet boundary value problems for anisotropic pseudo-Maxwell's equations. Mem. Differential Equations Math. Phys. 66, 33–43


Kapanadze, D. (2015). On electromagnetic scattering problems for screens. Proc. A. Razmadze Math. Inst. 167, 119–122


Kapanadze, D., Mishuris, G., Pesetskaya, E. (2015). Exact solution of a nonlinear heat conduction problem in a doubly periodic 2D composite material. Arch. Mech. 67(2), 157–178


Castro, L.P., Kapanadze, D. (2015). Crack Impedance-Dirichlet Boundary Value Problems of Diffraction in a Half-plane. MESA - Mathematics in Engineering, Science and Aerospace 6(3), 551–566.


Castro, L.P., Kapanadze, D., Pesetskaya, E. (2015). Effective conductivity of a compositematerial with stiff imperfect contact conditions. Math. Methods Appl. Sci. 38, 4638–4649.


Castro, L.P., Kapanadze, D. (2015). Wave diffraction by wedges having arbitrary aperture angle. J. Math. Anal. Appl. 421, 1295–1314


Kapanadze, D., Mishuris, G., Pesetskaya, E. (2015). Improved algorithm for analytical solution of the heat conduction problem in doubly periodic 2D composite materials. Complex Variables and Elliptic Equations 60, 1–23.


Jandieri, V., Meng, P., Yasumoto, K. and Liu, Y. (2015). Scattering of Light by Gratings of Metal-Coated Circular Nanocylinders on a Dielectric Substrate. Journal of the Optical Society of America A, vol.32, no.7, pp.1384-1389.


Jandieri, V. and Khomeriki, R. (2015). Linear Amplification of Optical Signal in Coupled Photonic Crystal Waveguides. IEEE Photonic Technology Letters, vol.27, no.6, pp. 639-641.


Jandieri, V., Khomeriki, R., Schettini G., Erni, D. (2015). “Nonlinear All-Optical Digital Amplification of Light Pulses based on Coupled Photonic Crystal Guiding Nanostructures,” Proceedings of ICEAA’15 – IEEE-APWC’15, Torino, Italy, pp.51-54, September.


Yasumoto, K., Jandieri, V., Cao, H., Liu, Y. (2015). “Surface Plasmon Resonances in Finite Periodic Array of Circular Silver Nanowires,” Proceedings of 2015 International Symposium on Microwave and Optical Technology (ISMOT 2015), Dresden, Germany, CD-ROM, June.


Yasumoto, K., Maeda H., Jandieri, V. (2015). “Validation of Lossy Magneto-Dielectric Model for Perfect Electric Conductor,” Proceedings of IEICE General Conference, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan, March, (C-1-13).


Jandieri, V., Yasumoto K., J. Pistora, J. (2015). “Surface Plasmon Resonances in Cylindrical Periodic Nanocylinders System,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2015), Prague, Czech Republic, pp.477, July, (Invited Paper).


Yasumoto, K., Maeda H., Jandieri, V. (2015). “Analysis of Post-Wall Waveguides Using a Model of Two-Dimensional Photonic Crystal Waveguides,“ Proceedings of the IEEE International Conference on Signal Processing and Communication (ICSC-2015), Noida, India, pp. 74-79, April, (Invited Paper).


ჯიბლაძე, მარინე. (2015). რა ვიცით ჩინეთის შესახებ, თავისუფალი უნივერსიტეტი


Shaqiri, A., Roinishvili, M., Favrod, O., Chkonia, E., Brand, A., Herzog M. (2015). Endophenotypes of Schizophrenia: electrophysiological correlates of first episode patients. Annual meeting of NCCR, Villars, Switzerland


Roinishvili, M., Cappe, C., Shaqiri, A., Brand, A., Chkonia, E., Herzog M.H. (2015). What crowding tells about schizophrenia. ECVP. Liverpool, England.


ქაროსანიძე, თ. (2015). ისლამური რადიკალიზმის ჩრდ.კავკასიაში და მისი კავშირები ახლო აღმოსავლეთის ისლამურ ფუნდამენტალიზმთან. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, თბილისი, 303-310


Khomeriki, M., Parkosadze, K., Kezeli, A. (2014). The revealing of the red-pink and blue-sky blue categorical boundaries among the Georgian speakers. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, vol. 40, No 1-2, pp: 53-65


Parkosadze, K., Khomeriki, M., Kezeli, A., Herzog, MH. (2014). Perceptual learning in the elderly. 9th FENS Forum of Neurosciences, Milan, Italy 


ხოფერია, რ. (2014). პრაქტიკული სამართალი - მოსწავლის და მასწავლებლის სახელმძღვანელო, განათლების სამართლის კომპონენტის ავტორი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მომზადებულია GIZ-ის მხარდაჭერით, თბილისი,


Frolov, S., Jorjadze, G., Plefka, J. (2014). Static Gauge and Energy Spectrum of Single-mode Strings in AdS5 × S5. J. Phys. A. 47 085401


Kunchulia M., Pilz KS., Herzog M. (2014). Small effects of smoking on visual spatiotemporal processing. Scientific Reports, 4,4:7316.


ჯაფარიძე, ე., ბარქაია, მ., ჟღენტი, ნ., ამაშუკელი, მ. (2014) გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა


Chachua, C. Goletiani, G. Maglakelidze, G. Sidelyeva, M. Daniel, E. Morris, J. Miller, E. Shang, D. Wolgemuth, D. Greenberg, J. Veliskova, L. Velisek. (2014) Sex-specific behavioral traits in the Brd2 mouse model of juvenile myoclonic epilepsy. Genes, Brain and Behavior, 13(7): 702-12


კაციტაძე, გ. (2014). ირან-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობები (ბისმარკის პერიოდი 1870-1890). (რუსულ ენაზე). გამომცემლობა "ნეკერი". თბილისი, 78 გვ.


Osmanov, Z. (2014). Radio emission of magnetars driven by the quasi-linear diffusion” MNRAS, 444, 2494 (astro-ph.HE/1407.7688)


Osmanov, Z., Mahajan, S., Machabeli, G., & Chkheidze, N. (2014). Extremely efficient Zevatron in rotating AGN magnetospheres. MNRAS, 445, 4155 (astro ph.HE/1404.3176)


Castro, L.P., Kapanadze, D. (2014). Diffraction by a half-plane with different face impedances on an obstacle perpendicular to the boundary. Commun. Math. Anal. 17, 45–65


Castro, L.P., Kapanadze, D., Pesetskaya, E. (2014). A heat conduction problem of 2D unbounded composites with imperfect contact conditions. ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics 95(9), 952–965


Castro, L.P., Kapanadze, D. (2014). Mixed boundary value problems of diffraction by a halfplane with an obstacle perpendicular to the boundary. Math. Methods Appl. Sci. 37, 1412–1427


Jandieri, V., Yasumoto, K. and Pistora, J. (2014). Coupled-Mode Analysis of Contra-Directional Coupling between Two Asymmetric Photonic Crystals Waveguides. Journal of the Optical Society of America A, vol.31, no.3, pp. 518-523.


Jandieri, V., Yasumoto K., Pistora, J. (2014). “Coupled-Mode Analysis of Contra-Directional Coupling between Two Asymmetric Photonic Crystals Waveguides,” Proceedings of the 10-th Asia-Pacific Engineering Research Forum on Microwaves and Electromagnetic Theory, Fukuoka, Japan, pp. 18-24, November, (Invited Paper).


Yasumoto, K., Maeda H., Jandieri, V. (2014). “Lossy Magneto-Dielectric Model for Perfect Electric Conductor,” 2014 Joint Conference of Electrical and Electronics Engineers in Kyushu, Kagoshima, Japan, CD-ROM, September, (13-1P-05).


Jandieri, V., Meng, P., Yasumoto K., Liu, Y. (2014). “Scattering of Light by Gratings of Metal-Coated Nanocylinders on Dielectric Substrate,” Proceedings of 2014 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2014), Kaohsiung, Taiwan, December, (WE3B_02), (appear in IEEE Xplore).


Yasumoto, K., Maeda H., Jandieri, V. (2014). “Analysis of Post-Wall Waveguide Based Bandpass Filters Using a Model of Photonic Crystal Waveguide,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2014), Guangzhou, China, CD-ROM, August.


Ephremidze, L., Janashia, G., Jandieri V., Lagvilava, E. (2014). “New Algorithms for Matrix Spectral Factorization and Wavelet Construction,” Proceedings of SEOUL ICM (International Congress of Mathematicians), Seoul, Republic of Korea, pp.370, August.


Yasumoto, K., Maeda H., Jandieri, V. (2014). “Analysis of Post-Wall Waveguide Filters Using a Model of Photonic Crystal Waveguide,” Proceedings of IEICE General Conference, Niigata, Japan, March, (C-1-25).


Chikovani, G. (2014). Bukhara and Qashqa-Darya Arabic Dialects. The Main Objectives of the Study of Peripheral Arabic Dialects. Neue Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Alf Lahga wa Lahga. Proceedings of the 9th AIDA Conference, Wien, pp. 113-121 


ჩიქოვანი, გ. (2014). რთული (დაუყოვნებელი) მომავალი ცენტრალური აზიის არაბულ დიალექტებში. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VIII, თბილისი, გვ. 108-114


ჩიქოვანი, გ. (2014). ავთანდილის ეტიმოლოგიისათვის. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VIII, თბილისი. გვ. 115-118


Roinishvili, M., Chkonia, E., Reichard, L., Wurch, W., Puhlmann, H., Grimsen, C., Herzog, M. H., Brand, A. (2014). Backward masking performance in psychotic and non-psychotic patients. FENS, 5-9 September, Milan, Italy


Roinishvili, M., Chkonia, E., Cappe, C., Shaqiri,A., Brand, A., Herzog, M. H. (2014). Endophenotypes of schizophrenia. Annual NCCR meeting, April, Villars, Switzerland.


Roinishvili, M. (2014). III International Symposium: Neuroplasticity: Nervous Substrate for Health and Diseases. New Approaches for Research. Tbilisi, Georgia


Roinishvili, M. (2014). ECNP Seminar in Neuropsychopharmacology. Lopota, Georgia


ქაროსანიძე, თ. (2014). მუსლიმი ძმები და მათი როლი არაბულ გაზაფხულში ეგვიპტეში. აღმოსავლეთმცოდნეთა V საერთაშორისო კონფერენცია, შრომების კრებული, ქუთაისი


Parkosadze, K., Kalmakhelidze, T., Tolmacheva, M., Chichua, G., Kezeli, A., Webster, M.A., Werner, J.S. (2013). Persistent biases in subjective image focus following cataract surgery. Vision Research, 89, 10-17


Parkosadze, K., Khomeriki, M., Kezeli, A. (2013). Aging of perceptual learning of bisection task. Tbilisi International Conference “Marging Neuroscience and Medicine: Implications for rain Disorders. Proceedings of Georgian Academy of Sciences, Biomedical Series, Supplement 39, p. 33


Berezhiani, V.I., Shatashvili, NL., Mahajan, SM., Aleksic, B.N. (2013). Vortex buble formation in pair plasmas. Phys.Rev. E 88, 015101


Bakanidze, G., Roinishvili, M., Chkonia, E., Kitzrow, W., Richter, S., Neumann, K., Herzog, MH., Brand, A., Puls, I. (2013). Association of the nicotinic receptor @7 subunit gene (CHRNA7) with schizophrenia and visual backward masking. Biological Psychiatry. Front Psychiatry. doi:10.3389/fpsyt.2013.00133.


Herzog, MH., Roinishvili, M., Chkonia, E., Brand, A. (2013). Schizophrenia and visual backward masking: a general deficit of target enhancement. Front Psychol. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00254.


ხოფერია, რ. (2013). Reformatio in peius პრინციპის დასაშვებობის საკითხი გერმანიისა და საქართველოს საგამოცდო სამართალში. ადმინისტრაციული სამართალი, სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი. მომზადებულია GIZ-ის მხარდაჭერით. თბილისი


D. Iacobas. S. Iacobas, T. Chachua, C. Goletiani, G. Sidyelyeva, J. Velíšková J. L. Velíšek. (2013) Modification of glutamatergic and GABAergic synapse genomic fabric by prenatal corticosteroids. J of neuroendocrinol. 25(11): 964-79


Choo, W. Miller, Y-C. Chen, P. Tapan, P. Patel, C. Goletiani,  B. Morrison, M. Kutzing, B. Firestein,  J-Y. Sul,  P. Haydon, D. Meaney. (2013) Antagonism of purinergic signalling improves recovery from traumatic brain Injury. Brain, 136 (Pt 1): 65-80


Velisek, L., Nebieridze, N., Chachua, T., Veliskova, J. (2013). Anti-seizure medications and estradiol for neuroprotection in epilepsy: the 2013 update, Recent Pat. CNS Drug Discov., 8(1):24-41.


ეზუგბაია, ლ. (2013). მესამე პირისა და ჩვენებითი ნაცვალსახელების მიმართებისათვის მეგრულ-ლაზურში. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLI, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, გვ. 80-93


ეზუგბაია, ლ. (2013). გარდამავლობის საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XII. თსუ გამომცემლობა, თბილისი, გვ. 105-110


კაციტაძე, გ. (2013). ცენტრალური აზიის როლი რეგიონში უსაფრთხოების სფეროში (გერმანულ ენაზე). კრ. პერსპექტივა XXI  #9(2). თბილისი, გვ. 257-266


Nijaradze, G. (2013). Gender Ascription of Skype Emoticons: Pilot Research. In: Proceedings, 4th International Scientific Conference “The Current Issues in Theoretical and Applied Psychology”, Yerevan, 331-332.


Kachkachishvili, T., Mataradze, G., Nijaradze, G., Shubitidze. (2013). Labor Culture and Religious Discourse in Different Communities of Georgia. Tbilisi, Intelekti Publ.


Mahajan S., Machabeli G., Osmanov Z. & Chkheidze N. (2013). “Ultra-High Energy Electrons Powered by Pulsar Rotation” (Nature) Scientific Reports, 3, 1262 


Chkheidze N., Machabeli G. & Osmanov Z. (2013). On the spectrum of the pulsed gamma-ray emission from 10MeV to 400GeV of the Crab pulsar“ Astrophysical Journal, 773, 143,  (astro-ph./1206.3660)


Osmanov, Z. (2013). On the Role of the Curvature Drift Instability in the Dynamics of Electrons in Active Galactic Nuclei. Int. J. Mod. Physics D, 22, 1350081


მონსელი, მ. ე., პლორდო, დ., პინაზი, რ., მგელაძე, ა., ეშერუნი, რ., თუშაბრამიშვილი, ნ., ჯენინგსი, რ., ჰიგამი, თ, ლორთქიფანიძე, დ. (2013). ქვედა და შუა პალეოლითის ახალი აღმოჩენები საქართველოში, კავკასია: ევროპასა და აზიას შორის მდებარე გზაჯვარედინი


მესაჟე, ე., ბელმეშერი, ს., გრაფენშტეინი, ვ., ნომადი, ს., ოლივიე, ვ., ვუანშე, პ., პუო, ს., ნომადი, კ., გაიუ, ჰ., მგელაძე, ა., დუმოლინი, ჟ.პ., მაზუი, ლორთქიფანიძე, დ. (2013). ფარავნის ტბის გვიანი მეოთხეული პერიოდის ფლორა (ჯავახეთი, სამხრეთ კავკასია)


ჯორჯაძე, გ., კალუსიოსი, ქ., კეპულაძე, ზ. (2013). AdS x S ნაწილაკის დაკვანტვა სტატიკურ ყალიბში, (კლასიკური და კვანტური გრავიტაცია).


Castro, L.P., Kapanadze, D. (2013). The mixed boundary value problems of diffraction by a half-plane with a screen/crack perpendicular to the boundary. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute 162, 121– 126


Buchukuri, T., Duduchava, R., Kapanadze, D., Tsaava, M. (2013). Localization of a Helmholtz boundary value problem in a domain with piecewise-smooth boundary. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute 162, 37–44.


Castro, L.P., Kapanadze, D. (2013). Wave diffraction by a half-plane with an obstacle perpendicular to the boundary. J. Differential Equations 254, 493–510


Chkadua, O., Duduchava, R., Kapanadze, D. (2013). Potential methods for anisotropic pseudo-Maxwell's equations in screen type problem. Operator Theory: Advances and Applications 228, 73–93


Jandieri, V., Yasumoto, K. and Young-Ki Cho. (2013). Resonances and Field Enhancement in Cylindrical Electromagnetic Bandgap Structures. IEICE Transactions on Electronics, vol. E96-C, no.11, pp. 1436-1439.


Yasumoto, K., Jandieri, V. and Liu, Y. (2013). Coupled-Mode Formulation of Two-Parallel Photonic Crystal Waveguides. Journal of the Optical Society of America A, vol.30, no.1, pp. 96-101.


Jandieri, V. and Yasumoto, K. (2013). Semi-Analytical Method for Scattering by Finite Arrays of Magnetized Ferrite Circular Cylinders Based on the Model of Cylindrical Structures. IEICE Transactions on Electronics, vol. E96-C, no.1, pp. 115-118.


Yasumoto, K., Maeda H., Jandieri, V. (2013). “Coupled-Mode Analysis of Two-Parallel Post-Wall Waveguides,” Proceedings of 2013 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2013), Nanjing, China, pp. 984-987, October.


Jandieri V., Yasumoto, K. (2013). “Coupled-Mode Formulation for Contra-Directional Coupling Between Photonic Crystal waveguides,” Proceedings of IEICE Society Conference, Fukuoka, Japan, September, (C-1-25).


Yasumoto, K., Maeda H., Jandieri, V. (2013).“Approximate Analysis of Leakage Loss of Post-Wall Waveguides,” 2013 Joint Conference of Electrical and Electronics Engineers in Kyushu, Kumamoto, Japan, CD-ROM, September.


Yasumoto, K., Maeda H., Jandieri, V. (2013). “Leakage Loss of Post-wall Waveguides Based on a Model of Two-dimensional Photonic Crystal Waveguides,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2013), Stockholm, Sweden, CD-ROM, August.


Jandieri V., Yasumoto, K. (2013). “Coupled-Mode Formulation of Two Contra-Directional Photonic Crystal Waveguide Couplers,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2013), Stockholm, Sweden, CD-ROM, August.


Yasumoto, K. Maeda, H., Jandieri, V. (2013). “Analysis of Post-Wall Waveguide Using a Model of Photonic Crystal Waveguides,” Proceedings of IEICE General Conference, Gifu, Japan, March, (C-1-5).


Yasumoto, K., Maeda, H., Jandieri, V. (2013). “Modal Analysis of Post-Wall Waveguides Based on a Model of Two-Dimensional Photonic Crystal Waveguides,” Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2013), Taipei, Taiwan, CD ROM, March.


ჯიბლაძე, მარინე. (2013). საქართველოში ჩინური ენის სწალვება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ლანჭოუს უნივერსიტეტი


ჩიქოვანი, გ. (2013). დიალექტოლოგიური მასალა, როგორც წყარო ცენტრალური აზიის არაბთა ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და კულტურის შესასწავლად. საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“. ქუთაისი,. გვ. 392-395


Chkonia Eka, Roinishvili Maya (2013). Features of cognitive and perceptual dysfunction in schizophrenia. Publishing House "Georgian Academic Book".


Roinishvili, M., Chkonia, E., Tomescu, M.I., Brand, B., Michel, C.M. Herzog, M.H., Cappe, C. (2013). Aberrant evoked and resting state EEG in schizophrenia. ECVP 2013. Bremen, Germany


ქაროსანიძე, თ. (2013). დიპლომატიური საჩუქრების როლი არაბთა სახალიფოში შუა საუკუნეებში. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. შრომების კრებული


საქართველო და გაერთიანებული სამეფო მე-19 საუკუნის მიწურულს: მარჯორი და ოლივერ უორდროპების პირადი მიმოწერის საფუძველზე (წერილების გამოცემა და ქართული თარგმანი) (2023 - 2026)

პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იქნება და გამოიცემა ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოდლის ბიბლიოთეკაში დაცული მარჯორი და ოლივერ უორდროპების მიმოწერა, რომელიც ცოტა ხნის შემოსწირეს ბიბლიოთეკას ოლივერ უორდროპის შთამომავლებმა. 

Darbazi: A Vanishing Building Type (2023)

Research and documentation project about the history and future of a traditional arid-land building type of Georgia. Project lead: Ramaz Kiknadze, Giorgi Margishvili, Jesse Vogler

 

Meurneoba: Total Design of the Countryside (2023)

Research, documentation, and design project about the history and future of the state farms of Georgia. Project lead: Dimitri Eristavi, Lado Shonia, Jesse Vogler

 

A new mechanism of pair cascading in the magnetospheres of AGN (2023)

პროექტის ფარგლებში შეისწავლება აქტიურ გალაქტიკურ ბირთვებში წყვილების წარმოქმნის მექანიზმი, რომელიც ინდუცირებულია მაგნიტოცენტრიდანული ძალების მეშვეობით. ცენტრიდანული ძალები აღძრავენ მუხტების განცალებას და წარმოიქმნება ლენგმიურის ტალღები, რაც პარამეტრულად ზრდადი ამპლიტუდისაა. გარკვეულ პირობებში ამპლიტუდამ შეიძლება მიაღწიოს ე.წ. შვინგერის ზღვარს და დაიწყოს წყვილების დაბადება.

კორეის შემსწავლელი სპეციალისტების სამხრეთ კავკასიური სემინარი (2023)

პროექტი დაფინანსებულია კორეის ფონდის მიერ. პროექტი მოიცავდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი) უნივერსიტეტების და სასწავლელებლის გამოცდილების გაზიარებას კორეისტიკის და კორეული ენის სწავლების სფეროში;

სიცოცხლის არსებობა სამყაროში და ფერმის პარადოქსი (2022 - 2023)

პროექტის ფარგლებში ჩატარებულია 6 ლექცია სამყაროში სიცოცხლის არსებობის პრობლემატიკაზე. ლექციების თემატიკები იყო შემდეგი:

იაპონიის თანამშრომლობის საერთაშორისო სააგენტოს (JICA) და საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის პროექტი (2022 - 2023)

იაპონიის შემსწავლელი განათლების პროგრამა. პროექტი მიზნად ისახავდა სალექციო კურსის შექმნას, რომელიც მოიცავდა იაპონიის შემსწავლელი მეცნიერებების სხვადასხვა საკითხს (მაგ., იაპონიის საგარეო პოლიტიკა, იაპონური კლასიკური ლიტერატურა, იაპონური მენეჯმენტი).

ინგლისურ-ქართული და ქართულ-ინგლისური ტერმინოლოგიური განმარტებითი ლექსიკონი ქიმიაში (2022 - 2023)

ქიმიის ახალი ტერმინების შემუშავებაზე, ცნებების, კანონებისა და განმარტებების სწორი და საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებაზე პასუხისმგებელია საერთაშორისო ორგანიზაცია IUPAC (www.iupac.org), რომლის  ტერმინოლოგიისა და ნომენკლატურის მუდმივმოქმედი კომისია პერიოდულად აქვეყნებს რეკომენდაციებსა და წინადადებებს ამა თუ იმ ტერმინისა და მისი განსაზღვრების შესახებ.

წინამდებარე პროექტის მიზანია IUPAC-ის მიერ შემუშავებული ტერმინოლოგიის ბაზაზე შეიქმნას  ქართულ-ინგლისური და ინგლისურ-ქართული ქიმიის განმარტებითი ონლაინ ლექსიკონი, რომელიც განთავსდება ვებმისამართზე: www.chemistry.ge/dictionary და რომელზეც თავისუფალი წვდომა ექნება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. საწყის ეტაპზე ივარაუდება 5000 ტერმინის დამუშავება.

ტერმინები გაანალიზდება  პრობლემების მიხედვით: 1. არსებული ტერმინები, რომელთა განმარტებისა და დაწერილობის (ტრანსლიტერაციის წესების შესაბამისად) რედაქტირებაა საჭირო; 2.  ტერმინები, რომელთა შეცვლა/ განახლება უნდა მოხდეს ახალი ფორმებით როგორც სიტყვაწარმოების, ასევე შინაარსის გათვალისწინებით; 3. ახალი ცნებები, რომელთა ქართული შესატყვისები არ გვაქვს და უნდა შეიქმნას ტერმინები სიტყვათწარმოების მოდელების თუ ქართველური ლექსიკის მიხედვით; 4. პარალელური და სინონიმური ტერმინების საკითხის გადაწყვეტა.

ლექსიკონის ნაწილები პერიოდულად გადაეგზავნება სარედაქციო საბჭოს, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება ყველა სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუციის წამყვანი ქიმიკოსები და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტერმინოლოგ-ლინგვისტები. მათი კონსულტაციების საფუძველზე დადგინდება საბოლოო ტერმინები, ხოლო ლექსიკონის შესახებ დასკვნა და რეკომენდაცია გადაეგზავნება სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიას დასამტკიცებლად. ამ გზით უზრუნველყოფილი იქნება ქიმიის ტერმინების სტანდარტიზაცია და ჰარმონიზაცია ქიმიის სწავლების/კვლევის ყველა დონეზე.

ჩინური ენის ფონეტიკის საფუძვლები (2022 - 2023)

ნაშრომი წარმოადგენს ჩინური ენის ფონეტიკური სისტემის კვლევას, საუბარია ფონეტიკაზე როგორც ფართო ცნებაზე, რომელიც მოიცავს ფონეტიკასაც და ფონოლოგიასაც, ანუ არა მხოლოდ ჩინურ ბგერათა ფიზიოლოგიურ და აკუსტიკურ ბუნებას,  არამედ მათ ფუნქციებს ენობრივ სისტემაში და ბგერითი ელემენტების ურთიერთმიმართებებს.

Tbilisi Typology (2022)

Drawing workshop with Christ & Gantenbein Chair, ETH Zurich

http://www.christ-gantenbein.arch.ethz.ch/seminar-week/tbilisi

Oni Skola (2022)

Research, design, and building platform about the history and future of wooden architecture in Georgia. Collaboration between VA[A]DS Architecture, the Royal Danish Academy, Oni Carpentry School, and Dinesen Project lead: Peter Møller Rasmussen, Ramaz Kiknadze, Josefine Bols, Jesse Vogler Project funding: New Democracy Fund

https://www.onisskola.info

 

Future Presence (2022)

Experimental Drawing, Analysis, and Research of 3 significant mid-century Tbilisi buildings. Exhibition @ MAUDI Project Space, within framework of the 3rd Tbilisi Architecture Biennale with Erekle Chinchiladze, Thomas Ibrahim, Lasha Shartava, and Nano Zazanashvili

https://biennial.ge/programme/event/future-presence/14

Sommerskolle (2022)

Denmark-based extension of the Oni Skola research project with Royal Danish Academy, Oni Skola, and Dinesen

https://www.orbivraa.dk

Ambivalent Tectonics (2022)

Computational drawing and 3d printing workshop with Nicolas Stephan and Marine Lemarié, Distant Realities + University of Innsbruck Institute for Design

https://www.distant-realities.eu

Caring for ‘National Treasure: Political Agency of Heritage Objects in the Caucasian Highlands (2022)

პროექტი გულისხმობს ეთნოგრაფიულ ველის კვლევას და ფოკუსირებულია ზემო სვანეთის სოფლებში დაცული ‘საგანძურის’ მცველებისა და მოვლის პრაქტიკებზე. კვლევის მიზანია ერთი მხრივ ‘მოვლასა’ და ‘დაცვაში’ გამჟღავნებული ალტერნატიული სუვერენობის ფორმების გააზრება, ხოლო მეორე მხრივ მატერიალური საგნების აფექტური და კოგნიტური ეკოლოგიის ანალიზი, მეხსიერებისა და სუბალტერნული იდენტობის ჭრილში.

სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოების კონსტიტუციური უფლებით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების დასაბუთების სტანდარტის დაცვა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში (2022)

გამოქვეყნებულია სტატიათა კრებულში: ,,ადამიანის უფლებათა დაცვა: საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილება.” მომზადებულია EU-ს და OHCHR-ის მხარდაჭერით. რედაქტორი, კონსტანტინე კორკელია.

International Chinese Education Research Topic Key Project: Research on the Construction of National Conditions Short Video Resources and Its Innovation Communication based on The Framework of Reference for Chinese Culture and Society in International Chinese Language Education (2022)

This work was supported by a grant from the Center for Language Education and Cooperation, Ministry of Education of the People's Republic of China.

წიგნი „ცენტრალური აზიის არაბული დიალექტები: კაშკადარიული და ბუხარული დიალექტები“ (2021 - 2022)

გურამ ჩიქოვანის წიგნი - „ცენტრალური აზიის არაბული დიალექტები: კაშკადარიული და ბუხარული დიალექტები„ (“The Arabic Dialects in Central Asia: Qashqa-darya and Bukhara Dialects”) - ეძღვნება ორიენტალისტური მეცნიერების მნიშვნელოვანი მიმართულების, არაბული ენათმეცნიერების აქტუალურ საკითხებს, კერძოდ, პერიფერიული არაბული დიალექტების სტრუქტურასა და სემიტურ, ინდოევროპულ, თურქული ენების ლექსიკური ურთიერთგავლენების პრობლემებს.

წიგნი წარმოადგენს ცენტრალური აზიის ბუხარისა და კაშკადარიის არაბული დიალექტების კომპლექსურ გამოკვლევას. გაანალიზებულია ენის სხვადასხვა დონეები. ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური მახასიათებლები განხილულია ზოგადსემიტურ ლინგვისტურ კონტექსტში.

წიგნი წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე, რაც განპირობებულია საერთაშორისო სამეცნიერო წრეებში ცენტრალურაზიური არაბულისადმი არსებული დიდი ინტერესით. ეს მიმართულება არის სემიტოლოგიის ქართული სკოლის პრიორიტეტული მიმართულება. იგი აღიარებულია საერთაშორისო დონეზე. 

წიგნში იბეჭდება სამეცნიერო ექსპედიციების დროს მოპოვებული ლინგვისტური მასალები. ჩაწერილ  მასალებში გვხვდება ცნობები,  რომლებიც ფასდაუდებელია საქართველოს ისტორიისა და კულტურისათვის.

მრავალენოვანი სპელჩეკერი (2021 - 2022)

ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ შესაძლებელი გახადა ენასთან დაკავშირებული ისეთი პროდუქტების შექმნა, როგორიცაა:

ჩამოთვლილი პროგრამები კარგად ფუნქციონირებს ისეთი ენებისთვის, როგორიცაა ინგლისური, ფრანგული, გერმანული ენები, თუმცა ბევრი სხვა ენისთვის (მაგ. ქართულისთვის) ასეთი პროგრამები ან არ არსებობს, ან სუსტად არის განვითარებული. აღნიშნული ფაქტის გამო სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე ადამიანთა შორის, ენის ტექნოლოგიური მხარდაჭერის თვალსაზრისით, გაჩნდა ციფრული უთანასწორობა. ასეთ ენებს პროექტის ფარგლებში პირობითად არადომინანტურ ენებად მოვიხსენიებთ.

ამგვარი უთანასწორობა  თავისთავად ცუდია, მაგრამ საინტერესოა კომერციული თვალსაზრისით, რადგან საშუალებას იძლევა დავიკავოთ ბაზრის შესაბამისი ნიშა. „მონაცემთა ანალიზის ლაბორატორიის“ მთავარი მიზანი სწორედ ამ ნიშის დაკავებაა.

მიზნად დავისახეთ ზემოჩამოთვლილ პროგრამათაგან მხოლოდ ერთი  პროდუქტის შექმნა, კერძოდ, შეიქმნა  მრავალენოვანი მართლწერის შემმოწმებელი პროგრამის სატესტო ვერსია  არადომინანტური ენებისათვის. მართალია, ზოგიერთი არადომინანტური ენისთვის არსებობს სხვადასხვა სპელჩეკერი, თუმცა მათ ვერ მოიპოვეს ფართო გამოყენება. ჩვენ მიერ შემუშავებული ინოვაციური კონცეფცია და ბიზნესმოდელი საშუალებას მოგვცემს შევქმნათ მაღალი ხარისხის ფართოდ გამოყენებადი სპელჩეკერები. ჩვენი სპელჩეკერის გამოყენება შესაძლებელი იქნება როგორც ონლაინ, ისე საოფისე პროგრამებთან სხვადასხვა პლატფორმაზე (Windows, Mac, iPad, Office on the web).

Second Cities (2021)

Studio sequence focused on design and research in regional Georgian cities and towns. In partnership with local municipalities and groups: Poti, Chiatura, Gori. Project lead: Sopio Mirziashvili, Goga Chkhetia, Jesse Vogler

Urban Books (2021)

Book-making workshops with Ken Botnick

http://www.kenbotnick.com

Shavi Karkasi (2021)

Studio sequence focusing on tectonic and economic potential of the ubiquitous black-frame construction technology. Project lead: Nika Maisuradze and Dato Tsanava

NIU Emerging Leaders Fellowship (2021)

კორეის განათლების ეროვნული ინსტიტუტი, კორეის განათლების სამინისტროს პროექტი კორეის შემსწავლელი მეცნიერებების ინტერნაციონალიზაციის შესახებ;

Lexicon of Georgian Architecture and Landscape: Objects + Concepts (2021)

Development of Georgian language online platform focusing on recovery and sharing of key architectural terminology. Project lead: Giorgi Margishvili and Levan Kalandarishvili

The Anthropology of Anxiety (2021)

პროექტის მიზანია შფოთის, როგორც პოლიტიკური და სოციალური ფენომენის ანთროპოლოგიური გააზრება, სხვადასხვა ეთნოგრაფიული ველებისა და კონცეპტუალური პარადიგმების პერსპექტივაში.

აკადემიური თავისუფლება როგორც კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი გერმანიის, აშშ-ის და საქართველოს მაგალითზე) (2021)

გამოქვეყნებულია: საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი (სპეციალური გამოცემა - საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 1921 წლისკონსტიტუცია), საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ბათუმი

განათლების უფლების შეზღუდვის კონსტიტუციურობის საკითხი Covid 19 პანდემიის პირობებში (2021)

გამოქვეყნებულია სტატიათა კრებულში: ადამიანის უფლებათა დაცვა, პანდემია და სამართლის უზენაესობა. მომზადებულია EU-ს, OHCHR-ის, ევროპის საბჭოს და USAID-PROLoG-ის მხარდაჭერით. რედაქტორი, კონსტანტინე კორკელია. თბილისი,

Memory and Anxiety (2021)

ხელმძღვანელი: ნუცა ბათიაშვილი. კოლაბორანტები: ჯეიმს უერჩი, მეიმუნე ტოპჩუ, ჯეფრი ოლიკი, კრისტინა სიმკო, დეივიდ ქანინგჰამი. დამფინანსებელი: John McDonnell Foundation, Washington University in St Louis sub-grant.

თბილისის ვერის პარკის მომხმარებელთა საჭიროებების კვლევა (2021)

მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა თბილისის ცენტრში მდებარე ისტორიული სარეკრეაციო სივრცით - ვერის პარკით - მოსარგებლე მოქალაქეების თვალით დანახული ძირითადი საჭიროებების შესწავლა. სწრაფი ეთნოგრაფიული შეფასების (RAP) მოდელზე დაფუძნებულმა კვლევამ, რომელიც 27 სექტემბრიდან 27 ოქტომბრამდე გაგრძელდა, აჩვენა,
რომ ვერის პარკის საზოგადოებრივი სივრცე ძირითადად, საუბნო მასშტაბისაა და მისით, ჩვეულებრივ, ყველაზე ხშირად ადგილობრივი უბნის მოსახლეობა სარგებლობს. ამავე დროს, პარკში მდებარე დაწესებულებები - კალათბურთისა და ჭადრაკის სასახლეები, ალპური კლუბი, ჩოგბურთის კორტები და ა.შ. - საქალაქო მასშტაბისაა, რამდენადაც ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად, თბილისის სხვადასხვა წერტილში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც მასპინძლობს. ვერის პარკის ყველაზე აქტიურად ათვისებული მონაკვეთი მისი ცენტრალური ნაწილია, მაშინ როცა მის განაპირა მონაკვეთებს (მაგ. კალათბურთის სასახლის, ალპური კლუბის, სანაპიროსკენ ჩამავალი კიბის მიმდებარე სივრცეები) მოქალაქეები უფრო იშვიათად იყენებენ. პარკის ერთ-ერთ არსებით მახასიათებლად კვლევის რესპონდენტები მის „უბნურ ინტიმურობას“ მიიჩნევენ და თვლიან, რომ სხვა პარკებისგან განსხვავებით, ვერის პარკი უფრო წყნარი, კამერული, განმარტოებისათვის შესაფერისი ადგილია.

საქართველოს ახალგაზრდები და ისტორია: გამოცდილების, დამოკიდებულებების და ღირებულებების კვლევა (2021)

მოცემული კვლევითი პროექტის მიზანი ისტორიისა და მისი სწავლების მიმართ ახალგაზრდების დამოკიდებულების შესწავლა იყო. კვლევა შეეხებოდა იმასაც, თუ როგორ ესმით ახალგაზრდებს საქართველოს ისტორია, რა იციან და რა აინტერესებთ ამ სფეროში, რა ძირითადი წყაროები აქვთ ისტორიის შესახებ ინფორმაციის მისაღე- ბად და როგორ აფასებენ ისტორიის სწავლის გამოცდილებას. ამისათვის, კვლევის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვების რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდები გამოვიყენეთ. კერძოდ, საქართველოს მასშტაბით

ჩატარდა გამოკითხვა, რომელმაც საჯარო სკოლის 9-12 კლასის 4366 მოსწავლე მოიცვა; თვისებრივი კვლევის ფარგლებში კი 12 ფოკუსჯგუფი შედგა მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან და, ასევე, რვა პირისპირი ინტერვიუ – სფეროს ექსპერტებთან.

კვლევის მიგნებების საფუძველზე რამდენიმე საგულისხმო რეკომენდაცია შემუშავდა, რომლებიც შემდეგ საკითხებს უკავშირდება: ისტორიის სწავლების მეთოდების დახვეწა; ისტორიის სწავლების შინაარსის გაუმჯობესება; ისტორიის წყაროების მრავალფეროვნების ზრდა; ისტორიის კვლევების ხელშეწყობა; განათლების მიღებისას უთანასწორობის გათვალისწინება და მისი შემცირება.

International Chinese intelligent voice learning App development and resource construction based on Chinese Proficiency Grading Standards for International Chinese Language Education (2021)

This work was supported by a grant from the Center for Language Education and Cooperation, Ministry of Education of the People's Republic of China.

S-matrix of Integrable Models Max-Planck Institute for Gravitational Physics (2020 - 2023)

შეისწავლება S-მატრიცის წარმოდგენა ახალი ტიპის ფუნქციონალური ინტერალის სახით ორ-განზომილებიან ველის კვანტური თეორიის ინტეგრებად მოდელებში. კერძოდ, შეისწავლება ლიუვილის და ტოდას თეორიები და SL(2,R)/U(1) შავი ხვრელის მოდელი.

All Optical Gap-Soliton Signal Processing in Photonic Crystal Guiding Nanostructures and Its Application for Digital Amplifiers and Logic Gates (2020 - 2023)

Scientists working in the research fields of Computer and Electrical Engineering, new Materials and Nanotechnology are facing a big challenge to create optical computing systems. All-optical logic gates are the key elements of the optical computing systems and they are responsible for the transfer of the signal through the optical circuits. The research group proposes a new formalism to realize all-optical logic gates based on the nonlinear (Kerr type) photonic crystal (PhC) waveguides. The formalism is based on bandgap transmission phenomenon and is applicable to various configurations of PhC waveguides. The project staff has chosen PhCs, because they are promising candidates to enable dense full-optical signal processing on the same chip leading to much lower footprints of the resulting optical logic gates. A realistic pulse operation in the time domain that conforms very well to digital signal processing (the characteristics of the output and input signals are very close to each other) is considered for the first time. The optical signal pulses – i.e. the temporal solitons – maintain a stable pulse envelope. It is very important to note that we implement the band-gap transmission effect and resulting soliton generation in order to operate with the same signals (solitons) without using detecting and amplifying devices. The project team shall directly use the registered (output) signal pulse as new input signal between multiple concatenated gates to setup a multiple-input true all-optical logic gate (realistic model). It is expected that device will contribute in reliable new optical computing systems, such as for example, high-performance parity-bit checker.

The research group has already varified the efficiency and usefulness of the proposed formalism using the numerical analysis for a slightly simplified 2-D nonlinear PhC structures. The analyses have shown very promising results for the realization of true all-optical logic gates. However,  in order to make experiment and patent the technology, which is the final goal of the research, a fast and accurate numerical code needs to be developed and proof the correctness of the studies based on extensive full-wave electromagnetic simulations. Detailed numerical analyses using the realistic 3-D models of PhC waveguides such as InP/InGaAsP quaternary substrate photonic crystal technology will be conducted, membrance technology and Silicon on insulator technology. The optimal structural parameters and the operational frequency bands for experiments will be selected after extensive full-wave electromagnetic simulations using genetic algorithm. Additionally, it should be noted that very recently the research team has developed a numerically slim, very fast and rigorous full-wave modal analysis for PhCs, which could be considered as an additional numerical tool for the realization of a stable and reliable numericalmodel for 3-D all-optical logic gates. After numerical verification of the proposed formalism within the scope of the project, the colleagues at the Institute of Micro and Nano-electronics Institute will fabricate the samples of PhCs. The actual experiment that is being planned to conduct together with the colleagues at Martin-Luther University in Halle-Wittenberg University (Germany). However, firstly, a reliable model for the realistic 3-D nonlinear PhCs needs to be developed including material losses and vividly demonstrate the realization of all-optical logic gates and high-performance parity-bit checker based on the novel formalism. 

Electrically Controlled Opto-Magnonics in Helical Multiferroics (2020 - 2023)

In this project, the scientific team plans to study the light-matter interaction in chiral multiferroic systems with emphasis on the role of the coupled magnetic-ferroelectric excitations on the electromagnetic wave propagation in such materials. Due to magneto-electric coupling, external electric field creates an effective Dzyaloshinskii-Moriya type interaction leading to nonconventional ground state magnetic order. This topological ground state acts like a periodic potential with respect to the electric and magnetic field components of electromagnetic waves. The goal is to investigate the effect of the magnetoelectric coupling on the formation of an effective band-gap structure that appears during the light propagation in the system. The research staff will explore the case when the photon frequency precisely matches the bandgap in the opto-magnonic spectrum of chiral multiferroic and examine the realistic experimental conditions for light wave trapping inside chiral multiferroic medium. The scientific group will study the mobility of photons in the multiferroic material and control of the photon transport and associate spin current via the applied external electric field.

Cognitive Ecology of Religious Practice in the Periphery of the Orthodox World (2020 - 2021)

პროექტის ფარგლებში სვანეთში შევისწავლეთ ძეგლებისა და საგანძურის დაცვისა და მოვლის პრაქტიკა და მისი მნიშნელობა სუვერენობისა და იდენტობისთვის.

re-City (2020)

Studio sequence focusing on emerging architectural/urban typologies of Tbilisi. Project lead: Soso Andrazashvili and Vano Ksnelashvili

 

კოვიდ-19-ის გავლენის შეფასება ოჯახში დასაქმებულ ქალებზე საქართველოში (2020)

კვლევის მიზანი ოჯახში დასაქმებულ ქალებსა და დამსაქმებლებზე COVID-19-ის პანდემიის გავლენის სიღრმისეული, თვისებრივი შეფასება იყო; ასევე, იმ მექანიზმების შესწავლა, რომლითაც სახელმწიფომ კრიზისის დროს აღნიშნული ჯგუფების დაცვა და მხარდაჭერა უზრუნველყო. მიზანი კი შემდგომი რეაგირებისა და ღონისძიებებისთვის საჭირო აუცილებელი ცვლილებების დადგენა გახლდათ. ოჯახში დასაქმებული ქალების სოციალური ჯგუფი პანდემიამდე უხილავი და დაუფასებელი იყო. პანდემიამ კი ამ ჯგუფის მოწყვლადობა გამოაჩინა და მათი სამსახური უფრო მეტად არასაიმედო, პრეკარიული გახადა. იქიდან გამომდინარე, რომ ოჯახში დასაქმება სამსახურში მათ ფიზიკურ ყოფნასა და დამსაქმებლის ოჯახის წევრებთან ახლო კონტაქტს მოითხოვს (განსაკუთრებით, ძიძების და ხანდაზმულთა მომვლელების შემთხვევაში), COVID-19 პანდემიისას დაწესებულმა შეზღუდვებმა გადაადგილებაზე იქონია გავლენა, რის გამოც ბევრმა სამსახური დაკარგა. ოჯახში დასაქმებულთა შემოსავალი პირდაპირ კავშირშია ფორმალურ სექტორში დამსაქმებელთა შემოსავალთან. მათი სამუშაო საათები, დასვენების დღეები დამსაქმებლის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. ქალების ეს ჯგუფი სახელმწიფოს მხრიდან დაცვის გარანტიების გარეშე მუშაობს. მათი უმეტესობა არაფორმალურადაა დასაქმებული და საკმარის ინფორმაციას არ ფლობს ფორმალიზების დადებით მხარეებთან დაკავშირებით.

Construction of short video material library for international Chinese education based on language and culture integration (2020)

This work was supported by a grant from the Center for Language Education and Cooperation, Ministry of Education of the People's Republic of China

სოციალური კაპიტალისა და სოციალური ქსელის გავლენა აკადემიურ მოსწრებაზე: ახალი მიდგომა უმაღლეს განათლებაში (2019 - 2023)

ტრადიციულად, აკადემიური მოსწრება, დაკავშირებული იყო მხოლოდ ხანგრძლივ ინდივიდუალურ მუშაობასთან. ბოლო წლების კვლევებმა აჩვენა, რომ სტუდენტის აკადემიური შეფასება, შეიძლება მნიშვნელოვნად იყოს დაკავშირებული  უნივერსიტეტის სტუდენტურ ჯგუფებში, სოციალური ინტერაქციების თავისებურებებზე. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სამეცნიერო ლიტერატურა სოციალური ინტერაქციების როლზე აკადემიურ მოსწრებაში, ძალიან ცოტაა ცნობილი სიღრმისეულ სოციალური მექანიზმებზე რომლებიც საფუძვლად უდევს სტუდენტების სოციალური კავშირებისა და აკადემიურ მოსწრებას შორის მიმართებას. აქედან გამომდინარე, კვლევა მიზნად ისახავს სტუდენტების სოციალური ქსელებისა და აკადემიური მოსწრების ურთიერთქმედების შესწავლას. კვლევის მეთოდოლოგია გულისხმობს სხვადასხვა შემთხვევის შესწავლას, შერეული მეთოდების დიზაინის გამოყენებით. კვლევა მოიცავს სოციალური ქსელის ანალიზსა და მონაცემთა რაოდენობრივ და თვისებრივ შეგროვებას და ანალიზს.  კვლევის შედეგი ვარაუდობს სრულიად ახალი ხედვის ჩამოყალბებას იმის შესახებ, თუ როგორ იწვევს სოციალური ქსელების სტრუქრურა და მახასიათებლები უკეთეს ან უარეს GPA-ს სტუდენტურ ჯგუფებში.

კავკასია ქართულ პოლიტიკურ წარმოსახვაში (2019 - 2020)

კვლევითი პროექტი ეთმობა პოლიტიკური კოგნიციის კვლევას ქართული პოლიტიკურ წარმოსახვის მაგალითზე. კერძოდ, მისი მიზანია იმ კომპლექსური ურთიერთმიმართების კვლევა, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ წარმოსახვაში არსებობს და ისტორიულად არსებობდა საქართველოსა და კავკასიას შორის

Bulletin 2, Guidelines for Transcription and Transliteration of the Syllable System of the Chinese Language in the Georgian Language, State Language Department (2019 - 2020)

მარინე ჯიბლაძე (2019-2020) ბიულეტენი 2, ქართულ ენაში ჩინური ენის მარცვლოვანი სისტემის ტრანსკრიფციისა და ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი.

მოსამართლეთა პროფესიული მომზადების სისტემა საქართველოში, კომპონენტი - იუსტიციის მსმენელთა და მოსამართლეთა გადამზადების პროგრამების ანალიზი ISFED/IDFI (2019)

მომზადებულია USAID-ის მხარდაჭერით. თბილისი

Regional Graduate School in Theoretical and experimental Physics ფონდი VW Stiftung (2018 - 2023)

პროექტი მოიცავს პედაგოგიურ მუშაობას ახალგაზრდა მეცნიერებთან და ამავე დროს დამოუკიდებელ კვლევით მუშაობას.

პროექტის მიზანია ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართვა მაღალი ენერგიების თეორიული და ექსპერიმენტული ფიზიკის კვლევებში.

The Cult and Image of the Holy Warriors in Medieval Georgian Culture (2018 - 2022)

პროექტის მიზანია შუა საუკუნეების საქართველოში წმინდა მხედრების კულტისა და გამოსახულებების შესწავლა. საბოლოოდ გამოიცემა ილუსტრილებული წიგნი ინგლისურ და ქართულ ენებზე. 

ფსიქიკური აშლილობების (შიზოფრენია, ბიპოლარული აშლილობა, დეპრესია) EEG პატერნები. (2018 - 2022)

NCCR კონსორციუმი (კვლევის კომპეტენციის ეროვნული ცენტრი - შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). ”SYNAPSY - ფსიქიკურ აშლილობათა სინაფსური საფუძვლები”

მხედველობითი დისკრიმინაციის ნერვული საფუძვლები ვირტუალური სხეულის მქონე in vitro ტვინში (2018 - 2021)

პროექტი მიეძღვნა კვლევას, რომელშიც პირველად საქართველოში განხორციელდა ნეირო-კიბორგული სისტემის განვითარება: ვირთაგვას თავის ტვინის ქერქის უჯრედული კულტურა ფუნქციურად დაკავშირებულ იქნა ხელოვნურ - ვირტუალურ სხეულთან და მართავდა მის გარკვეულ ოპერაციებს - სხვადასხვა სიგნალზე ახორციელებდა სხვადასხვა მოტორულ პასუხს და იმახსოვრებდა მნიშვნელოვან სიგნალებს. მთავარ კომპონენტს მოცემულ სისტემაში წარმოადგენდა მულტიელექტროდულ მესერზე გაზრდილი ნეირონული კულტურა, რომელშიც განხორციელდა სენსორული აღქმის და დისკრიმინაციის პროცესები; ასევე, ინფორმაციის დასწავლა და შენახვა (მეხსიერება). ნაშრომში ნაჩვენებ იქნა, რომ ასეთი ინფორმაციის დამახსოვრება არა მხოლოდ რთული ნერვული ქსელის ფუნქციაა, არამედ რამდენიმე უჯრედისგან შექმნილ ქსელსაც ხელეწიფება მისი განხორციელება; ხოლო 1 ნერვული კულტურის ფარგლებში შესაძლებელია ბევრი ასეთი ქსელის არსებობა, რომლებიც ინდივიდუალურად ამუშავებს სპეციფიკურ ინფორმაციას. ეს მონაცემები სრულიად შეესაბამება თანამედროვე შეხედულებას თავის ტვინის ქერქში ინფორმაციის დამუშავების თავისებურებებთან დაკავშირებით. პროექტში ნაჩვენები იქნა ტრენირებიდან დასწავლაში გადასვლის პროცესში ფეთქებადი ნეირონების როლი, და მკაფიო ეტაპი მათი ჩართვისთვის, რომელიც კარდინალურად ამაღლებდა სინაპსების ეფექტურობას დასწავლის პროცესში და შედეგად, ნეირონების გამოწვეული პასუხების ალბათობას. ნაჩვენები იქნა ნერვული ქსელის ნაირსახეობათა გავლენა სტიმულების აღქმის პროცესზე და მისი ფიზიკური სტრუქტურისა და თვისებების პირდაპირი როლი აღქმისთვის და დასწავლისთვის. ასევე, ნაჩვენები იქნა, რომ გარკვეულმა სტიმულებმა ხანგრძლივი ტრენირების პროცესში შეიძლება შეცვალოს ნერვული ქსელის თვისებები. საინტერესო მონაცემებთან ერთად, არანაკლებ მნიშვნელოვანია აღნიშნული სფეროს (გამოთვლითი ნეირომეცნიერების) განვითარებისთვის საფუძვლების ჩაყრა ჩვენს ქვეყანაში, რაც, პირველად, ჩვენს უნივერსიტეტში განხორციელდა.

ადრეული ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია, როგორც წყარო გვიანანტიკური ახლო აღმოსავლეთის რელიგიური ისტორიისათვის (2018 - 2020)

პროექტის ფარგლებში შესწავლილ იქნა წმინდანთა კულტის წარმოშობა და მისი მიმართება პოლიტიკურ რიტორიკასთან. პროექტის შედეგად 2023 წელს ედინბურგის უნივერსიტეტის მიერ გამოიცემა მონოგრაფია: Holy Bodies and Body Politic: Sanctity, Gender and Authority in Medieval Caucasia.

Integrability in String/Field Theory ფონდი Fulbright (2018 - 2019)

შეისწავლებოდა ინტეგრებადი მოდელები სიმის და ველის თეორიაში. კერძოდ, გამოკვლეული იქნა ლიუვილის თეორიის S-მატრიცა.

Drawing on Gldani (2018)

Mapping workshop with Secretary International + KTH – Royal Institute of Technology, Sweden

https://www.secretary.international

Oda Corner (2018)

Woodworking construction workshop with Ramaz Kiknadze

Monolith (2018)

Rammed-earth construction workshop with wunderwerk Architects and Guivi Djakeli

Magnetocentrifugal effects in the emission pattern of the Vela pulsar (2018)

პროექტის ფარგლებში შესწავლილია ველას პულსარისთვის მაგნიტოცენტრიდანული აჩქარების მექანიზმის ეფექტურობა და ნაჩვენებია, რომ ხსენებული პროცესი აგენერირებს დაკვირვებით დადასტურებული მაღალი ენერგიის გამოსხივებას.

ფემინისტი აქტორების გაშუქება ქართულ მედიაში და მათი მედიასთან ურთიერთობის გამოცდილება (2018)

ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე საქართველოში ფემინისტური აქტივიზმის ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანი ხდება როგორც ფემინისტი აქტორების მედიაში წარმოჩენის შესწავლა, ასევე - ფემინისტი აქტორების მედიასთან ურთიერთობის გამოცდილების, გამოწვევებისა და საჭიროებების კვლევა. მოცემული კვლევითი პროექტი ასწორედ ამ ასპექტების გამოკვეთას ისახავდა მიზნად. აღნიშნული კვლევის შედეგები წარმოაჩენს ფემინისტი აქტორების წინაშე მდგარ გამოწვევებს მედიასთან თანამშრომლობის პროცესში. კვლევის შედეგები და მათზე დაყრდნობით გაწერილი რეკომენდაციები შესაძლებლობას აძლევს საკითხით დაინტერესებულ ორგანიზაციებსა და ინსტიტუტებს, შეიმუშავონ მიზანმიმართული აქტივობები, რომლებიც გააუმჯობესებს მხარეებს შორის ურთიერთანამშრომლობას, გააძლიერებს ფემინისტ აქტორებს და ხელს შეუწყობს გენდერის საკითხების მედიაში ეთიკურ და სენსიტიურ რეპრეზენტაციას.

კვლევითი პროექტის შედეგები მიუთითებს, რომ ფემინისტი აქტორის მედიაში რეპრეზენტაცია განსაზღვრულია ცენტრი-პერიფერიის არაპროპორციული სტრატიფიკაციით. ცენტრში (დედაქალაქში) არის ფოკუსირებული ის სიმბოლური და სოციალური კაპიტალი, რაც მნიშვნელოვანია მედიასთან თანამშრომლობის პროცესში და რაზე წვდომაც სხვა ქალაქებში მომუშავე აქტორებს ნაკლებად აქვთ. მედიასა და ფემინისტ აქტორებს შორის უთანასწორო ძალაუფლებრივი მიმართება მედიასთან თანამშრომლობის პროცესს აქტორებისათვის „ბრძოლის ველად“ აქცევს. კვლევაში მონაწილე ფემინისტი აქტორების უმეტესობისათვის მედიასთან თანამშრომლობა (განსაკუთრებით, ცენტრალურ ტელევიზიასთან) ნეგატიური გამოცდილებაა. აქტორების ნაწილი მედიასთან ბრძოლაში ერთვება და მას ინფორმაციას მისთვის [თავად აქტორისათვის] მისაღები ფორმითა და შინაარსით სთავაზობს.

Programs of Elementary and Basic levels of Chinese language, Department of Preschool and General Education Development, Ministry of Education and Science of Georgia (2018)

მარინე ჯიბლაძე (2018), ჩინური ენის დაწყებითი და საბაზო საფეხურების პროგრამები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი.

Realization of Logic Gates in Photonic Crystal and Multiferroic Guiding Nanostructures (2017 - 2018)

In the project, the coupled nonlinear photonic crystal waveguides as a realistic model for the logic gates are introduced for the first time. Logic gates are the key elements of optical computer of a new generation that transfer the signals in the digital circuits. The project staff is going to conduct the detailed analytical and numerical analyses for the real-world model of the coupled photonic crystal waveguides from the viewpoint of their application in the creation of the logic gates. The main advantage of the photonic crystal waveguides is that they allow to guide the signal only in some particular frequency range with relatively small energy losses, whereas the guidance of the signal is prohibited in the wide frequency range. Another very important point of worth mentioning is that photonic crystals are the most promising candidate to enable optical integration.

წარმოშობის ფილოსოფია ვასუბანდჰუს „ლოკანირდეშაში“ („აბჰიდჰარმაკოშა და ბჰაშია“, ნაწილი III) (2017 - 2018)

კვლევითი გრანტი დოქტორანტებისთვის, შოთა რუსთაველის ევორნული სამეცნიერო ფონდი, 

სკოლისა და საზოგადოების თანამშრომლობის პრობლემები (2017)

თანაავტორი, CDI (Civic Development Institute). მომზადებულია EU-ს და World Vision-ის მხარდაჭერით. თბილისი,

International Institute for Asian Studies, Leiden, Netherlands, affiliated fellow. (2017)

მკვლევარი, აზიური კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტი, ლაიდენი,

აღქმა და კოგნიტიურობა ხანდაზმულობისას: ლონგიტუდინალური შესწავლა (2016 - 2022)

კვლევა განხორციელდა პროფ. ჰერცოგის ჯგუფთან (EPFL, ლოზანა,
შვეიცარია) კოლაბორაციული პროექტის ფარგლებში. კვლევის ძირითადი მიზანს წარმოადგენდა ასაკთან დაკავშირებული კოგნიტიური და პერცეპციული ცვლილებების შესწავლა. აღნიშნული კვლევა მოიცავდა ხანდაზმული ასაკის კოჰორტის კვლევას, რომლის ტესტირება პირველად 2013-2015წ განხორციელდა (60-79 წლის ასაკის ჯგუფი), მეორე მეორე რე-ტესტირება განხორციელდა 2016-2018 წლებში, ხოლო მესამე - 2019 – 2022 წლებში

პერცეპციული და კოგნიტიური ფუნქციების განვითარება დისლექსიის მქონე ბავშვებში (2016 - 2019)

ჩვენი კვლევის მიზანი იყო გაგვერკვია კავშირი პერცეპტუალურ და კოგნიტიურ ფუნქციებსა და დისლექსიას შორის. სხვადასხვა პერცეპციული და კოგნიტიური ტესტების გამოყენებით შევისწავლეთ პერცეპციული და კოგნიტიური ფუნქციების განვითარების დიკამიკა დისლექსიის მქონე და მათივე ასაკის ტიპიურად განვითარებულ ბავშვებში. დისლექსიის მქონე ბავშვები შეფასებული იყვნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ. კვლევის ძირითადი შედეგები შეგვიძლია შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ: დისლექსიის მქონე ბავშვები მხედველობითი პროცესინგის განვითარების თვალსაზრისით ჩამორჩებიან თავიანთი ასაკის ტიპიურად
განვითარებულ ბავშვებს. კერძოდ, მხედველობითი უწყვეტი ყურადღება უფრო სუსტადაა განვითარებული. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ყურადღების იგივე ტიპი ბოლომდე არც ტიპიურად განვითარებულ ბავშვებშია მომწიფებული, ვინაიდან ბავშვების შესრულება განსხვავდება ზრდასრულების შესრულებისაგან. იგივე შედეგები მივიღეთ ხანმოკლე მუშა მეხსიერებისა და აღმასრულებელი ფუნქციების შესწავლის დროსაც. ცნობილია, რომ ეს ორი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჩამოყალიბებას ზრდასრულ ასაკამდე ასრულებს, თუმცა დისლექსიის მქონე ბავშვებში აღმასრულებელი ფუნქციების ჩამოყალიბების პროცესი კიდევ უფრო შეფერხებულია (მეტი დრო სჭირდება), ტიპიურად განვითარებულ ბავშვებთან შედარებით. ასევე ვნახეთ, რომ აუდიტორული ფუნქცია, კერძოდ აუდიტორული მეხსიერება ჩამორჩება დისლექსიის მქონე ბავშვებში, რაც გასაკვირი არ არის, თუკი გავითვალისწინებთ ფონოლოგიური კომპონენტის მნიშვნელობას კითხვისათვის. კვლევის შედეგები წარდგენილი იყო როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კონფერენციებზე. ასევე გამოქვეყნდა სტატიის სახით.

Relativistic effects of rotation and the nonlinear plasma phenomena in rotating systems (2016 - 2019)

პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იყო არაწრფივი მოვლენები აქტიური გალაქტიკური ბირთვებისა და პულსარების მაგნიტოსფეროებში და ნაჩვენები იყო, რომ წარმოიქმნება მაღალი ენერგიის ნაწილაკების კონები.

Development of All-Optical Analog and Digital Amplifiers based on Photonic Crystal Guiding Nanostructures (2016 - 2018)

Research is conducted at The University of Duisburg-Essen, Faculty of Engineering and CENIDE – Center for Nanointegration Duisburg-Essen, Duisburg, Germany. Scientists working in research fields of Computer and Electrical Engineering, Information Technology are facing a big challenge to create optical computing systems, which will use light for computations. The advantages of optical computers and the use of light (photons) instead of electrons are numerous: optical computing can produce computers much faster than today's computers; optical computer can deal with a very large amount of information in a very short time; possibility of fabrication of compact sized computers of new generation. There are number of difficulties to create the optical computing systems. One of them is a design of optical transistors (amplifiers) - key element of the optical computing system - which amplify the optical signals using another signal in the optical circuits.In this project the applicant for the first time  will propose the coupled photonic crystal guiding nanostructures as realistic model for all-optical analog (linear) and digital (nonlinear) amplifiers. The main goal within the scope of the project is 1) to develop the rigorous and accurate theoretical formulation for analog and digital all-optical amplification effects based on the coupled photonic crystal guiding nanostructures; 2) to create the precious numerical model based on the fast and efficient algorithm; 3) to make the experimental verification of all-optical amplification effect (analog all-optical amplifier) in photonic crystal nanostructures. It should be noted that the applicant has a long-term experience of working with the photonic crystals as in the theory as well as in the numerical analysis and computer modeling. Idea to use the coupled photonic crystals waveguide as all-optical amplifier comes from the applicant’s analyses and studies of various types and configurations of the photonic crystals. Applicant strongly believes that these studies could open the possibility to design novel optical devices with the application in all-optical computing systems.

Development of Post-Wall Guiding Systems and Circuits for Microwave and Millimeter Devices (2016 - 2018)

Within the scope of the project the team investigates the post-wall waveguides and circuits composed of the perforated vertical posts located inside the dielectric medium from the viewpoint of their use in microwave and millimeter wave range from few GHz to a few hundred GHz. Advantage of the post-wall waveguides and circuits is that they allow the “planarization” of non-planar structures such as rectangular waveguides and they can completely be integrated together with planar structures onto the same planar substrate with the same processing or fabrication techniques. Modes are strongly confined in the guiding region due to the unique feature related to the periodic nature of the structure. Simplicity in design and fabrication of the device could be considered as another advantage. Special attention will be paid on the flexible realization the passive devices in substrate integrated technology such as high-pass, low-pass, band-pass, add/drop filters, resonators and couplers. Another advantage of the project is that it covers as fundamental and numerical analyses of the post-wall waveguides and circuits, as well as the experimental investigations of the device. The final goal within the scope of the project is to design and fabricate the multifunctional, integrated post-wall waveguides and circuits. With the advancement of nano-structure materials, the novel devices coming from the proposed post-wall waveguide and circuits could be anticipated. Various waveguide topologies could be mixed within the device, and plasmon and left-handed materials (metamaterials) could be used as the elements of the waveguide and circuits.

რეკურენტული დეპრესიის კოგნიტური და პერცეპტუალური თავისებურებები (2016 - 2018)

მულტიცენტრული კვლევა, კონსორციუმი "SYNAPSY – ფსიქიკურ
აშლილობათა სინაფსური საფუძვლები“.

Quantization of superstring solutions in AdS backgrounds SFB 676 Fellowship (2016)

შეისწავლებოდა ინტეგრებადი მოდელები სიმის და ველის თეორიაში  AdS/CFT შესაბამისობის კუთხით. კერძოდ, გამოკვლეული იქნა სუპერ-ნაწილაკის დაკვანტვის საკითხები AdS სივრცეებში.

ისლამური სახელმწიფო და საფრთხეები პოსტ-საბჭოთა ცენტრალურ აზიაში (2016)

პროექტი მოიცავდა ცენტრალურ აზიაში მიმდინარე საფრთხეების კვლევას და კვლევის შედეგების წარმოდგენას.

ერთი კაზუსი ევროპულ ადმინისტრაციულ სამართალში (2016)

გამოქვეყნებულია: სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, მომზადებულია GIZ-ის მხარდაჭერით. თბილისი,

მაქს პლანკის ინსტიტუტი (შედარებითი საჯარო სამართალი და საერთაშორისო სამართალი) (2016)

ევროპული ადმინისტრაციული სამართალი - პრინციპები, ინსტიტუტები, სტრუქტურები და განვითარების პერსპექტივები ჰაიდელბერგი, გერმანია.

ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელების წესი (2016)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლის ჟურნალი, თბილისი,

კორეული ენის სამხრეთკავკასიური სემინარი (2015 - 2019)

პროექტი მოიცავდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი) უნივერსიტეტების პროფესორების და ლექტორების გამოცდილების გაზიარებას კორეისტიკის და კორეული ენის სწავლების მიმართულებით;

Modulus for All-Optical Computers based on the Photonic Nanocrystal Waveguides (2015 - 2016)

Photonic nanocrystal materials exhibit a huge practical application in all-optical devices for telecommunication systems. Future progress in the studies of photonic nanocrystal materials relies on the development of novel theoretical approaches as well as on improved numerical modeling tools. In frames of the project the team proposes a theoretical formulation to investigate novel nonlinear phenomena in photonic nanocrystal waveguide systems and finds practical applications of the discovered effects in elaboration of all-optical linear and nonlinear amplifying and detecting devices. Derived numerical models will be suggested for experimental verification to the colleagues in the leading experimental groups and further steps towards the promotion of the above-mentioned devices in optical telecommunication market will be undertaken.

მოვლენათა დროითი პროგნოზირება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში (2015 - 2016)

პროექტის ფარგლებში შევისწავლეთ მოვლენათა დროზე დაფუძნებული მოლოდინების ფორმირების უნარი და მისი კავშირი სხვა კოგნიტიური ფუნქციების განვითარებასთან აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში.

მოვლენათა დროითი მოლოდინების ფორმირებისა და სხვა კოგნიტიურ უნარებს შორის კორელაცია არ გამოვლინდა. ამასთანავე, კვლევამ აჩვენა რომ აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებში სპეციფიური დროითი მოლოდინების ფორმირების უნარი უფრო კარგად არის განვითარებული მათი ასაკის ტიპიური განვითარების ბავშვებთან შედარებით. კერძოდ, აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვები, განსხვავებით ტიპიური განვითარების ბავშვებისგან, დროითი მოლოდინების ფორმირებისას ისეთივე ქცევით სტრატეგიას იყენებენ, როგორც ზრდასრული ჯანმრთელი ახალგაზრდა ინდივიდები.

წარმოდგენილი პროექტის ფარგლებში მიღებული შედეგები გააფართოვებს ჩვენს ცოდნას ტემპორალური კოგნიციის შესახებ აუტისტური სპექტრის აშლილობისას, რადგენ აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ინდივიდებში სპეციფიური დროითი მოლოდინის ფორმირება არ იყო შესწავლილი. მიღებულ მონაცემებს შესაძლოა ჰქონდეს პრაქტიკული გამოყენება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირთათვის ოპტიმალური კომპიუტრეული პროგრამების, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამების დიზაინისთვის, რაც მნიშვნელოვანია მათი ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. კვლევის შედეგები წარდგენილი იყო სამ საერთაშორისო კონფერენციაზე და სამი სტატია გამოქვეყნდა. კვლევა დაფინანსებული იყო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.

თბილისი - ტრანზიციის არქივი (2015 - 2016)

გასული ათწლეულის განმავლობაში საქართველომ ინტენსიური
ტრანსფორმაციის პროცესი განვლო. ეს სახეცვლილება განსაკუთრებულად აისახება მის დედაქალაქზე, სადაც ამბიციურმა სამშენებლო პროექტებმა და მზარდმა უცხოურმა ინვესტიციებმა მუდმივი ტრანსფორმაციის განცდით მოიცვა სივრცე ძველი ქალაქიდან გარეუბნებამდე. ამ ტრანსფორმაციის გააზრება ქალაქის მცხოვრებთა შორის ახალი დისკუსიის აუცილებლობას ბადებს და წარმოშობს მნიშვნელოვან შეკითხვებს: რა უნდა შენარჩუნდეს და
რა - განადგურდეს? რა შეიძლება კერძო იყოს და რა ეკუთვნის ყველას? რისი დამახსოვრება და რისი დავიწყება გვინდა?

„ტრანზიციის არქივის“ პროექტის ფარგლებში ქალაქში მიმდინარე ცვლილებების სხვადასხვა განზომილების მოხელთებას შევუდექით. ვესაუბრეთ არტისტებსა და ქალაქმგეგმარებლებს, არქიტექტორებსა და აქტივისტებს, მღვდლებსა და პოლიტიკოსებს და შევეცადეთ, გაგვეგო, რას ნიშნავს თითოეული მათგანისათვის „ცვლილება“.

პროექტის ამსახველი პუბლიკაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია "FROH!"-მ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, საქართველოს ეროვნული წიგნის ცენტრთან, ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის ოფისთან, თბილისის გოეთეს ინსტიტუტთან, საქართველოს ეროვნულ არქივთან, DVV-International-თან, საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან, HFBK-სა და სენტ ლუისის ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან პარტნიორობის გზით განახოეციელა.

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის კონსტიტუციური და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი პრობლემები გერმანიისა და საქართველოს უმაღლესი განათლების სფეროში (2015)

ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი

შეცდომა დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებაში (2015)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლის ჟურნალი, თბილისი.

The Regional Training Center in Theoretical Physics (2014 - 2017)

პროექტი მოიცავდა პედაგოგიურ მუშაობას ახალგაზრდა მეცნიერებთან და ამავე დროს დამოუკიდებელ კვლევით მუშაობას. პროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართვა მაღალი ენერგიების თეორიული ფიზიკის კვლევებში.

ინტეგრებადობა სიმის და ველის კვანტურ თეორიებში (2014 - 2017)

შეისწავლებოდა ინტეგრებადი მოდელები სიმის და ველის თეორიაში AdS/CFT შესაბამისობის კუთხით. კვლევის ძირითაი ნაწილი ეხებოდა სიმის და ნაწილაკის დინამიკის შესწავლას AdS სივრცეებში.

ფსიქიკური აშლილობების კოგნიტიური და ნეიროფსიქოლოგიური მარკერები (2014 - 2016)

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი
პროექტი.

ისლამური ფუნდამენტალიზმი ჩრდ. კავკასიაში და მისი კავშირები ახლო აღმოსავლეთის ისლამურ ფუნდამენტალიზმთან (2014)

პროექტი მიზნად ისახავდა ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ცენტრალური აზიის და კავკასიის ინსტიტუტში კვლევის ჩატარებას ისლამური ფუნდამენტალიზმის შესახებ ჩრდ. კავკასიაში

,,პრაქტიკული სამართალი” - მოსწავლის და მასწავლებლის სახელმძღვანელო (2014)

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მომზადებულია GIZ-ის
მხარდაჭერით, თბილისი,

ვერნაკულური უსაფრთხოება „ვარდების რევოლუციის“ შემდგომ თბილისში (2013 - 2023)

2003 წლის „ვარდების რევოლუციას“ საქართველოში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებები მოჰყვა, რომლებიც ხშირად „მოდერნიზაციის“ ცნებაშია გახვეული. პოსტრევოლუციური ანტიკრიმინალური პოლიტიკა, ქალაქგანვითარების
ახლებური პატერნები თუ კლასისა და ტერიტორიის მიმართების ცვლილება მოქალაქეთა აღქმაში მათი წინარე გამოცდილების გავლით ინტერპრეტირდება და „საფრთხისა“ და „უსაფრთხოების“ ახლებურ, საგანგებო მნიშვნელობებს ქმნის.
მოცემული ნაშრომი აღქმული „საფრთხისა“ და „უსაფრთხოების“ ამ მნიშვნელობებს პოსტრევოლუციური თბილისის კონტექსტში შეისწავლის. „ვერნაკულური უსაფრთხოების“ ცნებაზე დაყრდნობით, „საფრთხესა“ და „უსაფრთხოებას“ ის პოლიტიკურად კონსტრუირებულ, სოციალურად სპეციფიკურ ფენომენებად ხედავს, რომლებიც ლოკალური, ნაციონალური და გლობალური შინაარსების თანაკვეთის საფუძველზე იწარმოება. ამ თეორიული ჩარჩოს გამოყენებით, ნაშრომი ცდილობს, გასცდეს „საფრთხისა“ და „უსაფრთხოების“ უნივერსალისტურ, ხშირად „ზევიდან ქვევით“ მიმართულ განსაზღვრებებს და ანალიზის ამოსავალ წერტილად მოქალაქეების „ქვევიდან ზევით“ მიმართულ პერსპექტივას იღებს.

The Cult of Saints in Late Antiquity (2013 - 2018)

პროექტის ფარგლებში, დამუშავდა და შესაბამის მონაცემთა ბაზაში განთავსდა გვიანანტიკური სომხური და ქართული წყაროები. პროექტის შედეგად, შეიქმნა შემდეგი მონაცემთა ბაზა. http://csla.history.ox.ac.uk/

პერცეპტუალური დასწავლა და ასაკი: ბავშვობიდან მოხუცებულობამდე (2013 - 2015)

კვლევის მიზანი იყო მხედველობითი აღქმის ცვლილებების შესწავლა
ტრენირების შედეგად ასაკოვან ადამიანებში და ბავშვებში; კერძოდ, შევისწავლეთ პერცეპტუალური დასწავლის ეფექტის ასაკობრივი ასპექტები ისეთი ნიშნების მიმართ როგორიცაა კონტრასტი და ჰიპერსიმახვილე; ასევე ვნახეთ ტრენირების ეფექტი (მაგლითად კონტრასტის დისკრიმინაცია) სხვა ამოცანის შესრულებაზე (მაგალითად, ფერების დისკრიმინაცია). რომ პერცეპტუალური დასწავლის ეფექტის მიიღება შესაძლებელია ასაკოვან ადამიანებში bisection სტიმულის დისრიმინაციის შესრულებაზე და მიღებული ეფექტი ისეთივეა როგორც ახალგაზრდებში, მიუხედავად იმისა, რომ შესრულების ზღურბლები ასაკოვან ადამიანებს უფრო მაღალი აქვთ, ვიდრე ახალგაზრდებს. რაც შეეხება ბავშვებს, აქ დასწავლის ეფექტი ვერ მივიღეთ, სავარაუდოდ ყურადღების ნაკლებობის გამო, ან საჭიროა უფრო ხანგრძლივი ტრენირება.

მხედველობითი ილუზიები ბავშვებსა და მოხუცებში (2013 - 2014)

წარმოდგენილი პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეების ჩართვა სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს ჩატარების პროცესში. კერძოდ, კვლევის მიზანი იყო სხვადასხვა ტიპის მხედველობითი ილუზიების აღქმის თავისებურებების სხვადასხვა ასაკის ადამიანებში. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა ისწავლეს ადამიანებზე ექსპერიმენტის ჩატარების სპეციფიკა, შედეგების ჩაწერა და შემდეგ მათ დამუშავება; ისინი თავად ახდენენ ექსპერიმენტებში მონაწილე ადამიანების მოძიებას და მათ მოწვევას კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად; ისწავლეს ლაბორატორიულ პირობებში მხედველობის სიმახვილის და კონტრასტისადმი მგრძნობელობის შემოწმება. პროექტის შესრულებაში მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ თბილისის მე-100 საჯარო სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის მოსწავლეებმა. პროექტისათვის მოსწავლეების შერჩევაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა იმ ფაქტმა, რომ ეს ბავშვები დაინტერესდნენ ჩვენი კვლევებით.

თვალების მოძრაობის ცვლილებები ასაკის მომატებასთან ერთად: მოტორული და აღქმითი პლასტიკურობა (2013 - 2014)

საკადები, ანუ თვალების საკადური მოძრაობები, არის ორივე თვალის
სწრაფი, ბალისტიკური მოძრაობა, რომელიც სრულდება ერთდროულად, ერთ მიმართულებით და რომელიც უზრუნველყოფს მზერის გადატანას ერთი წერტილიდან მეორე წერტილზე; საკადები უზრუნველყოფს მხედველობის ფიქსაციის წერტილის შეცვლას და სამიზნე ობიექტის
ფოვეალიზაციას.თვალის მოძრაობების რეგისტრაცია აქტიურად გამოიყენება იმ ნევროლოგიური დაავადებების შესაფასებლად, რომლებიც ასაკის მომატებასთან ერთად იჩენს თავს. თუმცა, ძალიან მცირე რამეა ცნობილი თუ როგორ იცვლება ოკულომოტორიკა ჯანმრთელი დაბერების დროს. ცნობილია, რომ ასაკის მომატებასთან ერთად ადამიანის მოტორიკაც იცვლება: მოძრაობა შენელებული ხდება, მცირდება რეაქციის დრო, შესაძლოა შენელებასთან ერთად მოძრაობის სიზუსტეც შემცირდეს. ეს ყოველივე გავლენას უნდა ახდენდეს საკადურ მოძრაობებზეც. კვლევის მიზანი იყო საკადური ადაპტაციის შესწავლა ასაკოვან ადამიანებში. ჩვენ ვნახეთ, რომ საკადური
ადაპტაცია ისევე წარმატებულად სრულდება ასაკოვან ადამიანებშ, როგორც
ახალგაზრდა კონტროლებში.

Reformatio in peius პრინციპის დასაშვებობის საკითხი გერმანიისა და საქართველოს საგამოცდო სამართალში (2013)

ადმინისტრაციული სამართალი, სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი. მომზადებულია GIZ-ის მხარდაჭერით. თბილისი,

აღქმა, კოგნიტიურობა და ტვინის დაბერება (2012 - 2015)

პროექტი დაფინასებული იყო VeluX Stiftung მიერ, (შვეიცარია) 3 წლის
განმავლობაში. პროექტი განხორციელდა პროფესორ ჰერცოგთან (EPFL, შვეიცარიაში), დოქტორ კარინ პილცთან (უნივერსიტეტი აბერდიინი), და ჩვენს ჯგუფთან (კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი) კოლაბორაციით. ჩვენ შევისწავლეთ ასაკთან დაკავშირებული კოგნიტიური და აღქმის დეფიციტი მოხუცებში თბილისში და ლოზანაში. 350 ადამიანი იქნა ტესტირებული (230 თბილისში) სხვადასხვა აღქმის და კოგნიტიური ტესტების გამოყენებით. ჩვენ ვერ ვნახეთ კორელაცია აღქმის ტესტების შესრულებებს შორის, ასევე აღქმისა და კოგნიტიურ ტესტების შორის. რაც მიუთითებს, რომ დებერებისას ერთ პარადიგმის გაუარესება არ ნიშნავს სხვა აღქმის ფუნქციების შემცირებას. ასევე, ჩვენი შედეგები მეტყველებს, რომ ერთი პარადიგმის ტრენირება არ ახდენს გავლენას მეორეზე.

Two-Dimensional Electromagnetic Bandgap Waveguide Theory and Its Application to the Millimeter Wave Plane Circuits (2012 - 2015)

Japanese Society for Promotion of Science (JSPS).Research is conducted at Fukuoka Institute of Technology, Computer Science Laboratory, Fukuoka, Japan.

ლაზურისა და მეგრულის შეპირისპირებითი გრამატიკა, I. მორფოლოგია (ძირ-ფუძეთა ინდექსითურთ) (2012 - 2015)

ენათმეცნიერული კვლევის თანმედროვე დონე და მიმართულება მოითხოვდა ლაზურისა და მეგრულის სრულ და ამომწურავ შეპირისპირებით ლინგვისტურ ანალიზს, რაც მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნებოდა ქართველურ ენათა შედარებითი გრამატიკის შესაქმნელად. მუშაობის პირველ ეტაპზე ჩვენი მიზანი მორფოლოგიური სისტემების შედარება იყო. გაანალიზდა ასევე ძირეული ლაზურ-მეგრული ლექსიკა, რომელიც ჩვენს მონოგრაფიას დაერთო ძირ-ფუძეთა ინდექსის სახით და სადაც მხოლოდ ისეთმა ლექსიკურმა ერთეულებმა მოიყარა თავი, რომელიც საერთოა ლაზურისა და მეგრულისათვის.

კვლევის სედეგად მომზადდა მონოგრაფია, რომელშიც ერთდროულად არის განხილული ლაზურისა და მეგრულის მონაცემები. რანგობრივი ანალიზის ყველა დონეზე გამოჩნდა ის საერთო და განმასხვავებელი ნიშან-თვისება, რაც ახასიათებს ლაზურსა და მეგრულს. ვრცელ ენობრივ მასალაზე დაყრდნობით და სისტემური კვლევით წარმოჩინდა ის ტენდენციები, რაც ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში გამოიკვეთა ლაზურისა და მეგრულის ურთიერთმიმართების თვალსაზრისით. ნაშრომი სამ ნაწილად არის დაყოფილი: პირველ ნაწილში წარმოდგენილია სახელის მორფოლოგია, მეორე ნაწილი დაეთმო ზმნის მორფოლოგიას, ხოლო მესამე ნაწილში გაერთიანდა ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები. ნაშრომის ყველა ნაწილი შესრულდა ლაზურისა და მეგრულის კილოკავურ თავისებურებათა გათვალისწინებით და ჩვენ დღეს ხელთა გვაქვს ლაზური და მეგრული დიალექტების  (ზანურის დიალექტების) შეპირისპირებითი გრამატიკა, რომელშიც აისახა როგორც დღემდე წარმოებული კვლევა-ძიების შედეგები, ასევე ახალი არგუმენტები რიგ პრობლემატურ საკითხთა გადაჭრისას. ამით ნაწილობრივ მაინც აღმოიფხვრა ლინგვისტური ქართველოლოგიის ნაკლი, რაც ქართველური ენების შესახებ თანამედროვე ენათმეცნიერებაში აღიარებულ მეთოდებზე დამყარებული სათანადო გრამატიკის არქონით გამოიხატებოდა.

მონოგრაფიას დაერთვის ვრცელი ბიბლიოგრაფია (135 გვერდი) და  ვრცელი რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. წიგნის მოცულობა შეადგენს 1065 გვერდს და დაიბეჭდა გამომცემლობა „მერიდიანში“.

ქართული ენა საზღვარგარეთ - ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში (2011 - 2014)

პროექტის მიზანი იყო, ერთი მხრივ, თურქეთში, ირანსა და აზერბაიჯანში ლაზურისა და ქართული დიალექტების თანამედროვე  ტექნოლოგიებით დოკუმენტირება და შესწავლა,  მეორე მხრივ, ისტორიულ სამშობლოსთან ენობრივი და კულტურული რეინტეგრაციისათვის ხელის შეწყობა. შესაბამისად,  განხორციელდა შემდეგი სამეცნიერო ამოცანები: ფერეიდნულის, ინგილოურის, ნიგალურ-კლარჯულისა (იგივე „ჩვენებურების ქართულის“) და ლაზურის  ნიმუშების ვიდეო (აუდიო) კოლექციის შექმნა; გაშიფრული ტექსტური კოლექციის გამოსაცემად მომზადება; ელექტრონული ლექსიკონების მომზადება. პროექტს სამეცნიერო თვალსაზრისით გამოარჩევდა დიალექტური მასალის დამუშავებისა და ელექტრონული ლექსიკონების მომზადების კორპუსული ლინგვისტიკის მეთოდოლოგია, რომელიც შემუშავდა „ქართული დიალექტური კორპუსის“ ბაზაზე (იხ. corpora.co). შესაბამისად, პროექტის მიხედვით შექმნილი ტექსტური და ლექსიკური კოლექცია ინტეგრირებულია კორპუსში.

პროექტი უნიკალური იყო სასწავლო-შემეცნებითი თვალსაზრისითაც:  „ცოდნის ფონდმა“ დააფინანსა თავისუფალი უნივერსიტეტისა და აგრარული უნივერსიტეტის  სტუდენტების სამეცნიერო ექსპედიციები სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში. განხორიციელდა სამი ერთობლივი სამეცნიერო-სასწავლო ექსპედიცია: 2012 წელს ირანში, 2013 წელს - თურქეთში, ხოლო 2014 წელს - ისევ თურქეთში. ექსპედიციებზე მოპოვებული მასალის მიხედვით  მომზადდა და გამოიცა კრებულები: „სტუდენტური ექსპედიცია ირანში-2012“ და „სტუდენტური ექსპედიცია თურქეთში -2013“, „სტუდენტური ექსპედიცია თურქეთში, II” (2014). ასევე სტუდენტების მიერ მომზადდა სამი დოკუმენტური ფილმი. პროექტის შესახებ შეიქმნა ვებგვერდი, სადაც განთავსებულია ყველა მასალა.