GE

მეხსიერებისა და შფოთვის კვლევის ლაბორატორია

ინსტიტუტის შესახებ

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მეხსიერებისა და შფოთვის კვლევის ლაბორატორია (Free University Memory and Anxiety Research Lab) მულტიდისციპლინური კვლევითი, სასწავლო და საკონსულტაციო აკადემიური ცენტრია, რომლის მიზანია, ერთი მხრივ, შფოთვის (და მასთან დაკავშირებული აფექტური მდგომარეობების), როგორც სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფენომენის გადააზრება. ხოლო, მეორე მხრივ, შფოთვის სხვადასხვა ფორმისა და კოლექტიურ მეხსიერებას შორის კავშირის ძიება. FUMA®Lab პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო და ინსტიტუციური ერთეულია, რომელიც შფოთს და შფოთვას განიხილავს მენტალური აშლილობის ფსიქოლოგიური და კლინიკური პარადიგმის მიღმა. კვლევითი ერთეულის შფოთისადმი სამეცნიერო მიდგომა გულისხმობს იმ სოციოკულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური წინაპირობების გაანალიზებას, რომელიც წარმოქმნის შფოთვას როგორც კოლექტიურ ფენომენს.

მეხსიერებისა და შფოთვისადმი FUMA®Lab-ის მიდგომა გულისხმობს ინტერდისციპლინურ კოლაბორაციებს ანთროპოლოგიის, ფსიქოლოგიის, ნეირომეცნიერების, სოციოლოგიის, ფილოსოფიის, ისტორიოგრაფიისა და არქიტექტურის გადაკვეთაზე.

როგორც ინსტიტუციური ერთეული FUMA®Lab დაარსდა რამდენიმე საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით პროექტის საფუძველზე, მათ შორის, ვენერ-გრენის ფონდის (Wenner-Gren Foundation) მიერ დაფინანსებული პროექტის „შფოთის ანთროპოლოგია“ და მაკდონელის ფონდის (McDonnell Foundation) მიერ დაფინანსებული პროექტის „მეხსიერება და შფოთი“ საფუძველზე.

„შფოთის ანთროპოლოგია“ თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ეგიდით აერთიანებს ანთროპოლოგებს, რომლებიც 2021 წლიდან მუშაობენ შფოთისადმი ანთროპოლოგიურ მიდგომაზე. მათი ინდივიდუალური სამეცნიერო პროექტები მოიცავს კავკასიას, ამერიკას, საფრანგეთს, ინდოეთს. „მეხსიერება და შფოთი“ ინტერდისციპლინური პროექტია, რომელიც აერთიანებს სოციოლოგებს, ფსიქოლოგებს და ანთროპოლოგებს და იკვლევს მეხსიერების და შფოთის, როგორც კოლექტიური ფენომენების, ურთიერთკავშირს. ეს ურთიერთკავშირი ასევე გულისხმობს ისეთი ფენომენების გააზრებას შფოთის ჭრილში, როგორიცაა ტრავმა, მომავლის კოგნიცია, ნოსტალგია და ა.შ.

ლაბორატორია თანამშრომლობს რამდენიმე წამყვან საერთაშორისო ინსტიტუციასთან, მათ შორის ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან (Washington U in St Louis), ნიუ-იორკის უნივერსიტეტთან (CUNY Brooklyn College), სან დიეგოს კალიფორნიის უნივერსიტეტი (UC San Diego), ინდიანას უნივერსიტეტი (Indiana U, Bloomington), ვუდროუ ვილსონის ცენტრის კენანის ინსტიტუტთან (Kennan Institute). ეს თანამშრომლობები გულისხმობს ერთობლივ სამეცნიერო პროექტებს, საერთო პუბლიკაციებს, კონფერენციებს, სამუშაო შეხვედრებს, ა.შ. და მოიცავს რამდენიმე დისციპლინაში მომუშავე მეცნიერებს, მათ შორის, ანთროპოლოგებს, სოციოლოგებს, ფსიქოლოგებსა და ფილოსოფოსებს.

თანამშრომლობებს რამდენიმე საკვანძო მიმართულება აქვს და გულისხმობს: სამეცნიერო საგრანტო პროექტებზე კოლაბორაციებს, სამეცნიერო სემინარების სერიის ორგანიზებას, სტუდენტური კვლევითი პროექტების ხელმძღვანელობას, საველე და კვლევითი სამუშაოების ხელშეწყობას, კონფერენციებისა და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებას, სასწავლო კურსების განვითარებას.

საქართველო და გაერთიანებული სამეფო მე-19 საუკუნის მიწურულს: მარჯორი და ოლივერ უორდროპების პირადი მიმოწერის საფუძველზე (წერილების გამოცემა და ქართული თარგმანი) (2023 - 2026)

პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იქნება და გამოიცემა ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოდლის ბიბლიოთეკაში დაცული მარჯორი და ოლივერ უორდროპების მიმოწერა, რომელიც ცოტა ხნის შემოსწირეს ბიბლიოთეკას ოლივერ უორდროპის შთამომავლებმა. 


Darbazi: A Vanishing Building Type (2023)

Research and documentation project about the history and future of a traditional arid-land building type of Georgia. Project lead: Ramaz Kiknadze, Giorgi Margishvili, Jesse Vogler

 


Meurneoba: Total Design of the Countryside (2023)

Research, documentation, and design project about the history and future of the state farms of Georgia. Project lead: Dimitri Eristavi, Lado Shonia, Jesse Vogler

 


Tbilisi Typology (2022)

Drawing workshop with Christ & Gantenbein Chair, ETH Zurich

http://www.christ-gantenbein.arch.ethz.ch/seminar-week/tbilisi


Oni Skola (2022)

Research, design, and building platform about the history and future of wooden architecture in Georgia. Collaboration between VA[A]DS Architecture, the Royal Danish Academy, Oni Carpentry School, and Dinesen Project lead: Peter Møller Rasmussen, Ramaz Kiknadze, Josefine Bols, Jesse Vogler Project funding: New Democracy Fund

https://www.onisskola.info

 


Future Presence (2022)

Experimental Drawing, Analysis, and Research of 3 significant mid-century Tbilisi buildings. Exhibition @ MAUDI Project Space, within framework of the 3rd Tbilisi Architecture Biennale with Erekle Chinchiladze, Thomas Ibrahim, Lasha Shartava, and Nano Zazanashvili

https://biennial.ge/programme/event/future-presence/14


Sommerskolle (2022)

Denmark-based extension of the Oni Skola research project with Royal Danish Academy, Oni Skola, and Dinesen

https://www.orbivraa.dk


Ambivalent Tectonics (2022)

Computational drawing and 3d printing workshop with Nicolas Stephan and Marine Lemarié, Distant Realities + University of Innsbruck Institute for Design

https://www.distant-realities.eu


Caring for ‘National Treasure: Political Agency of Heritage Objects in the Caucasian Highlands (2022)

პროექტი გულისხმობს ეთნოგრაფიულ ველის კვლევას და ფოკუსირებულია ზემო სვანეთის სოფლებში დაცული ‘საგანძურის’ მცველებისა და მოვლის პრაქტიკებზე. კვლევის მიზანია ერთი მხრივ ‘მოვლასა’ და ‘დაცვაში’ გამჟღავნებული ალტერნატიული სუვერენობის ფორმების გააზრება, ხოლო მეორე მხრივ მატერიალური საგნების აფექტური და კოგნიტური ეკოლოგიის ანალიზი, მეხსიერებისა და სუბალტერნული იდენტობის ჭრილში.


Second Cities (2021)

Studio sequence focused on design and research in regional Georgian cities and towns. In partnership with local municipalities and groups: Poti, Chiatura, Gori. Project lead: Sopio Mirziashvili, Goga Chkhetia, Jesse Vogler


Urban Books (2021)

Book-making workshops with Ken Botnick

http://www.kenbotnick.com


Shavi Karkasi (2021)

Studio sequence focusing on tectonic and economic potential of the ubiquitous black-frame construction technology. Project lead: Nika Maisuradze and Dato Tsanava


Lexicon of Georgian Architecture and Landscape: Objects + Concepts (2021)

Development of Georgian language online platform focusing on recovery and sharing of key architectural terminology. Project lead: Giorgi Margishvili and Levan Kalandarishvili


The Anthropology of Anxiety (2021)

პროექტის მიზანია შფოთის, როგორც პოლიტიკური და სოციალური ფენომენის ანთროპოლოგიური გააზრება, სხვადასხვა ეთნოგრაფიული ველებისა და კონცეპტუალური პარადიგმების პერსპექტივაში.


Memory and Anxiety (2021)

ხელმძღვანელი: ნუცა ბათიაშვილი. კოლაბორანტები: ჯეიმს უერჩი, მეიმუნე ტოპჩუ, ჯეფრი ოლიკი, კრისტინა სიმკო, დეივიდ ქანინგჰამი. დამფინანსებელი: John McDonnell Foundation, Washington University in St Louis sub-grant.


Cognitive Ecology of Religious Practice in the Periphery of the Orthodox World (2020 - 2021)

პროექტის ფარგლებში სვანეთში შევისწავლეთ ძეგლებისა და საგანძურის დაცვისა და მოვლის პრაქტიკა და მისი მნიშნელობა სუვერენობისა და იდენტობისთვის.


re-City (2020)

Studio sequence focusing on emerging architectural/urban typologies of Tbilisi. Project lead: Soso Andrazashvili and Vano Ksnelashvili

 


სოციალური კაპიტალისა და სოციალური ქსელის გავლენა აკადემიურ მოსწრებაზე: ახალი მიდგომა უმაღლეს განათლებაში (2019 - 2023)

ტრადიციულად, აკადემიური მოსწრება, დაკავშირებული იყო მხოლოდ ხანგრძლივ ინდივიდუალურ მუშაობასთან. ბოლო წლების კვლევებმა აჩვენა, რომ სტუდენტის აკადემიური შეფასება, შეიძლება მნიშვნელოვნად იყოს დაკავშირებული  უნივერსიტეტის სტუდენტურ ჯგუფებში, სოციალური ინტერაქციების თავისებურებებზე. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სამეცნიერო ლიტერატურა სოციალური ინტერაქციების როლზე აკადემიურ მოსწრებაში, ძალიან ცოტაა ცნობილი სიღრმისეულ სოციალური მექანიზმებზე რომლებიც საფუძვლად უდევს სტუდენტების სოციალური კავშირებისა და აკადემიურ მოსწრებას შორის მიმართებას. აქედან გამომდინარე, კვლევა მიზნად ისახავს სტუდენტების სოციალური ქსელებისა და აკადემიური მოსწრების ურთიერთქმედების შესწავლას. კვლევის მეთოდოლოგია გულისხმობს სხვადასხვა შემთხვევის შესწავლას, შერეული მეთოდების დიზაინის გამოყენებით. კვლევა მოიცავს სოციალური ქსელის ანალიზსა და მონაცემთა რაოდენობრივ და თვისებრივ შეგროვებას და ანალიზს.  კვლევის შედეგი ვარაუდობს სრულიად ახალი ხედვის ჩამოყალბებას იმის შესახებ, თუ როგორ იწვევს სოციალური ქსელების სტრუქრურა და მახასიათებლები უკეთეს ან უარეს GPA-ს სტუდენტურ ჯგუფებში.


კავკასია ქართულ პოლიტიკურ წარმოსახვაში (2019 - 2020)

კვლევითი პროექტი ეთმობა პოლიტიკური კოგნიციის კვლევას ქართული პოლიტიკურ წარმოსახვის მაგალითზე. კერძოდ, მისი მიზანია იმ კომპლექსური ურთიერთმიმართების კვლევა, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ წარმოსახვაში არსებობს და ისტორიულად არსებობდა საქართველოსა და კავკასიას შორის


The Cult and Image of the Holy Warriors in Medieval Georgian Culture (2018 - 2022)

პროექტის მიზანია შუა საუკუნეების საქართველოში წმინდა მხედრების კულტისა და გამოსახულებების შესწავლა. საბოლოოდ გამოიცემა ილუსტრილებული წიგნი ინგლისურ და ქართულ ენებზე. 


Drawing on Gldani (2018)

Mapping workshop with Secretary International + KTH – Royal Institute of Technology, Sweden

https://www.secretary.international


Oda Corner (2018)

Woodworking construction workshop with Ramaz Kiknadze


Monolith (2018)

Rammed-earth construction workshop with wunderwerk Architects and Guivi Djakeli


The Cult of Saints in Late Antiquity (2013 - 2018)

პროექტის ფარგლებში, დამუშავდა და შესაბამის მონაცემთა ბაზაში განთავსდა გვიანანტიკური სომხური და ქართული წყაროები. პროექტის შედეგად, შეიქმნა შემდეგი მონაცემთა ბაზა. http://csla.history.ox.ac.uk/


Vogler, Jesse, Sumbadze, Nana, Sumbadze, Nodar and Sumbadze, Maya. (2023). Tusheti: Folk Architecture of the Caucasus 01. Editing, translation, and first-publishing of 1963 study by Longinoz Sumbadze.


Vogler, J., Colten, J. (2023). Commingling, or the mound called Sugarloaf. Counterpublic. Ed. James McAnally and Sarrita Hunn. March International Publishing.


Vogler, Jesse. (2023). Depth: Floodplain Media. Way Beyond Bigness. Ed. Derek Hoeferlin. ORO Editions: Applied Research + Design Publishing.


Batiashvili, N. (2023). The Anthropology of Anxiety in a Small Country. University of Pennsylvania Press. Philadelphia, USA.


Batiashvili, Nutsa and Hejtmanek, Katie. (2023). Anxiety Leaks into Dreams in American Anthropologist, Special Section on “The Anthropology of Anxiety”.


Aleksidze, N. (2023). Martyrs, Hunters and Kings: Political Theology of Saints’ Relics in Late Antique Caucasia, in R. Wiśniewski, R. van Dam & B. Ward-Perkins (eds.) Interacting with Saints in the Late Antique and Medieval Worlds (Turnhout: Brepols).


Aleksidze, N. (2023). Never Have our Ears Heard the Bane of Heresy: Rewriting Histories in Medieval Caucasia’, in Rewriting Histories, edited by E. Winkler (Submitted to Brepols Publishing).


Aleksidze, N. (2023). The Cult of Saints and Body Politic: Sanctity, Gender and Politics in Medieval and Modern Caucasia (Edinburgh: Edinburgh University Press)


Vogler, Jesse, Blatter, Alisa, & Botnick, Ken. (2022). Attending to Unbuilding: The One Tree Project. Journal of Architectural Education (76:2)


Batiashvili, Nutsa. (2022). Anxiety of Treason in a Small Country: ‘Russian Agents’ and Disturbed Identities in Georgia in History and Anthropology.


Batiashvili, Nutsa. (2022). Lotman and Memory Studies (co-authored with James V Wertsch & Tinatin Inauri) in “The Bloomsbury Handbook of Juri Lotman”, Eds Marek Tamm


Batiashvili, Nutsa. (2022). Using a Golden Age: National Memory of Georgia’ s Favorite King, in “National Memory in a Time of Populism” eds James V Wertsch, Henry, L. Roedigger III, Oxford University Press.


Vogler, J., Colten, J. (2021). State of Repose. Forty-Five. A Journal of Outside Research. Acute Angles Imprint


Batiashvili, Nutsa. (2021). The Liminal: Colonial Identity on the Margin of an Empire in Representations and Identities in the Caucasus ed. Jahn, Hubertus, Routledge.


Aleksidze, N. (2021). Strangers in a Strange Land: Alienation, Authority, and Powerlessness in Georgian Hagiography (10th –11th c.), in G. Dabiri (ed.) Narrating Power and Authority in Late Antique and Medieval Hagiographies from East to West (Turnhout: Brepols), pp. 133-152.


Aleksidze, N. (2021). ‘The Past, the Present and the Time In-Between: Some thoughts on Early Medieval historical Thinking in Caucasia’, in H. Amirav, C. Hoogerwerf, I. Perczel (eds.) Christian Historiography between Empires, 4th-8th cc. (Leuven: Peeters), pp. 1-20.


Aleksidze, N. (2021). "Translations I: From Other Languages into Greek: Georgian", in S. Pappaioannou (ed.) Oxford Companion to Byzantine Literature (Oxford: Oxford University Press), pp.


Aleksidze, N. (2021). "Translations II: Greek Texts into other Languages: Georgian", in Oxford Handbook of Byzantine Literature, ed. Stratis Pappaioannou (Oxford: Oxford University Press), pp. 620-641.


Aleksidze, N. (2021). "VI. Petritsoni Monastery", in Medieval Georgian Literary Culture and Book Production in the Christian Middle East and Byzantium, ed. Thamar Otkhmezuri (M√ºnster: aschendorff), 419-428.


Batiashvili, Nutsa. (2020). We Are Two Nations: Bivocal Nationalism in „Research Handbook on Nationalism“ ed. Liah Greenfeld, Edward Elgar Publishing


Batiashvili, Nutsa. (2020). Narrative Mediation (co-athored with James Wertsch) in „Pragmatic Inquiry: Critical Concepts for Social Sciences“ eds., John Bowen, Nicolas Dodier, Jan Willem Duyvandak, Anita Hardon


Aleksidze, N. (2020). The Disputed Saints of Early Medieval Caucasia, in V. Déroche V., B. Ward-Perkins B., R. Wisniewski (eds.) Culte des saints et littérature hagiographique (Leuven: Peeters), pp. 77-94.


Aleksidze, N. (2020). Old Saints and New Anxieties: Sainthood and Nationhood in Modern Georgia, in H. Jan (ed.) Identities and Representations in Georgia from the 19th Century to the Present (Berlin: De Guyter), pp. 117-135.


Vogler, J., Vogler, E. (2019). Ditch Urbanism: Water Infrastructure in the Rio Grande Valley. Journal of Architectural Education (74:1)


Vogler, J., Colten, J. (2019). Significant and Insignificant Mounds. Mississippi: Anthropocene River. In association with the Haus der Kulturen der Welt (HKW)


Batiashvili, Nutsa. (2019). Power/Memory: New Elite, Old Intelligentsia and Fixing of the Georgian Mind in Nationalities Papers.


Vogler, Jesse, Pranz, Sebastian, Tsereteli, Wato, Neuburg, Klaus, Weiss, Fabian, Soselia, Lexo. (2018). Tbilisi: Archive of Transition. Niggli: Salenstein, Switzerland. 


Vogler, Jesse. (2018). Boundary Maintenance. Architects Newspaper.


Vogler, Jesse. (2018). Testing Grounds: Retooling Tbilisi’s State Farm. Archive of Transition. Niggli: Salenstein, Switzerland


Vogler, J., Tsereteli, W. (2018). Sea. Archive of Transition. Niggli: Salenstein, Switzerland


Ishyama, J., Mezvrishvili, L., Zhghenti, N. (2018) An oasis of democracy in an authoritarian sea? Civil society, social, and institutional trust in Georgia. Journal of Communist and Post-Communist Studies, Volume 51, Issue 1.


Batiashvili, N. (2018). The Bivocal Nation: Memory and Identity on the Edge of Empire Palgrave Macmillan. London & New York.


Batiashvili, N. (2018). Between Europeanization and the Russian-Georgian Brotherhood: Nationalism, Orthodoxy, and Geopolitics of the Georgian Church in "Religion and Politics in Orthodox Countries," eds., Tobias Köllner, Routledge Series “Religion, Society and Government in Eastern Europe and the Former Soviet States”.


Aleksidze, N. (2018). Georgia: A Cultural Journey through the Wardrop Collection (Oxford: Bodleian Library Publication).


Aleksidze, N. (2018). The Narrative of the Caucasian Schism: Memory and Forgetting in Caucasia (Leuven: Peeters).


Aleksidze, N. (2018). "Caucasia: Albania, Armenia and Georgia," in J. Lössl and N. Becker-Brian (eds.) A Companion to Religion in Late Antiquity, (Oxford: Blackwell), pp. 135-156.


Vogler, Jesse. (2017). [Dis]Incorporation: Further Notes on the Legal Concept of the City. Perspecta 50: Urban Divides. MIT Press.


Vogler, Jesse. (2016). Pan-American Trust: On Property, Speculation, and Boundary Maintenance at Tres Piedras Estates. Forty-Five. A Journal of Outside Research. Acute Angles Imprint


Vogler, Jesse. (2016). Limits of Closure. Ground Up Journal. Issue #5: Delineations. UC Berkeley College of Environmental Design Imprint


Vogler, J., Colten, J. (2016). Significant and Insignificant Mounds. Charting the American Bottom


Vogler, Jesse. (2016). Company Towns. Charting the American Bottom


Batiashvili, Nutsa. (2016). Das Museum der sowjetischen Okkupation in Georgien in Religion & Gesellschaft in Ost und West, issue 2016:(5).


Aleksidze, N. (2016). A Nation among other Nations: A Political Theology of the Conversion of Georgia’, in Quis est qui ligno pugnat? Missionaries and Evangelisation in Late Antique and Medieval Europe, ed. E. Piaza (Verona: Alteritas), pp. 227-244.


Aleksidze, N. (2016). The Murder at Mt Kangar, the Oral Narratives of the Caucasian Schism’, in Tradition and Transformation: Dissent and Consent in the Mediterranean, ed. M. Mitrea, (Köln: Solivagus), pp. 130-149.  


Aleksidze, N. (2016). Let us not obstruct the possible: Dialoguing in Medieval Georgia, in Dialogues and Debates from late Antiquity to Late Byzantium, ed. A. Cameron and N. Gaul, 167-184. Routledge.


ჯაფარიძე, ე., ბარქაია, მ., ჟღენტი, ნ., ამაშუკელი, მ. (2014) გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა