ანა ღვინიაშვილი სწავლას New York University-ში აგრძელებს

03 ოქტომბერი 2023

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის (ESM) ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული ანა ღვინიაშვილი სწავლას New York University-ს ღონისძიებების მართვის პროგრამაზე აგრძელებს. ანამ მოიპოვა სწავლის ნაწილობრივი დაფინანსება.

Ანა Ღვინიაშვილი Სწავლას New York University Ში Აგრძელებს