GE

ანა ხარაიძე იაპონიაში გაემგზავრება

02 აგვისტო 2016

თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის იაპომური მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტი ანა ხარაიძე მონაწილეობას იაპონიის მთავრობის პროგრამა "მირაი"-ში მიიღებს.
 
მარაი არის მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ევროპის, ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქევყნიდან 150 სტუდენტის იაპონიაში მიწვევას.
 
ანა იაპონიაში სექტემბერში გაემგზავრება.