GE

არქიტექტურა: პორტფოლიოს ატვირთვის Online ტუტორიალი

04 ივნისი 2020

8 ივნისს, 13:00-ზე ჩატარდება არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამის პორტფოლიოს ატვირთვის Online ტუტორიალი.
 
დარეგისტრირდით 7 ივნისამდე.