GE

აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის კურსდამთავრებულის ევროპული მაგისტრატურა

30 აგვისტო 2015

თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის კურსდამთავრებული (2008-2012) საბა ტაველიშვილი ჩაირიცხა ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტში (ლიტვა - კაუნასი).

ფაკულტეტი: პოლიტიკური მეცნიერება და დიპლომატია;
სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთერთობები და დიპლომატია;

ვულოცავთ საბას და ვუსურვებთ შემდგომ წარმატებებს!