GE

აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის კურსდამთავრებულის წარმატება

31 მარტი 2016

თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის კურსდამთავრებული (2009-2013) ნანო ვასაძე დაინიშნა საქართველოს შსს-ს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის კანცელარიის უფროსად.

ვულოცავთ ნანოს და ვუსურვებთ შემდგომ წარმატებებს!