GE

ციფრული პორტფოლიოების ატვირთვა VADS-ის აბიტურიენტებისთვის

11 მაისი 2017

თავისუფალი უნივერსიტეტის ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის სკოლაში აბიტურიენტების შემოქმედებითუ ტურისთვის ციფრული პორტფოლიოების ატვირთვა დაიწყება 19 მაისს და დაიხურება 30 მაისს.

პორტფოლიოების ატვირთვა და VADS-ში ჩაბარების წესების ნახვა შეგიძლიათ ამ ბმულზე.