GE

ფიზიკის სკოლის სტუდენტები სტამბოლში მიიწვიეს

29 იანვარი 2017

თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის სტუდენტები - ლადო ლაბაძე, ლევან ჩხეიძე და ბექა თევდორაშვილი სტამბოლში მიიწვიეს, სადაც თეორიულ ფიზიკაში სუპერსიმეტრიებზე ზამთრის სკოლა ტარდება.

სკოლის ორგანიზატორია Feza Gursey Center, Bogazici University და ტარდება მაქს პლანკის გრავიტაციის ინსტიტუტის (პოტსდამი, გერმანია) მხარდაჭერით.