GE

კახა ბენდუქიძის უნივერსიტეტებზე აბიტურიენტების მოთხოვნა გაიზარდა

14 აგვისტო 2015

თავისუფალ უნივერსიტეტზე ტრადიციულად მაღალი მოთხოვნაა.

წელს, საქართველოს საუკეთესო სასწავლებელი წინა წლებთან შედარებით პირველ ნომრად უფრო მეტ აბიტურიენტს აქვს არჩეული.

აღსანიშნავია, აგრარული უნივერსიტეტის წინსვლა. 2015 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აგრარული უნივერსიტეტი პრიორიტეტული უმაღლესი სასწავლებელი 26%-ით მეტი აბიტურიენტისთვის აღმოჩნდა.

უნივერსიტეტები მადლობას უხდიან აბიტურიენტებს ნდობისთვის!