GE

შემოქმედებითი ტურის პორტფოლიოების ატვირთვა

17 ივნისი 2017

VADS-ის აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

მორიგი შემოქმედებითი ტურის პორტფოლიოების ატვირთვა შეგიძლიათ 17-22 ივნისამდე აქ.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: ეს არ ეხება იმ აბიტურიენტებს, რომლებმაც უკვე ატვირთეს და გაიარეს გასაუბრება.