GE

ლაშა მაჭავარიანი იაპონიაში გაემგზავრება

21 იანვარი 2020

თავისუფალი უნივერსიტეტისა და იაპონიის საელჩოს თანამშრომლობის ფარგლებში, თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მეოთხე კურსის სტუდენტი, ლაშა მაჭავარიანი მონაწილეობას მიიღებს პროგრამაში “MIRAI”.
 
პროგრამა განხორციელდება იაპონიის რამოდენიმე ქალაქში და მისი თემატიკაა კანონის უზენაესობა.
 
ლაშას ვიზიტს სრულად აფინანსებს იაპონიის საელჩო.
Ლაშა Მაჭავარიანი