ლიკა კობეშავიძე Lund University-ში აგრძელებს სწავლას

26 იანვარი 2024

თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის კურსდამთავრებული ლიკა კობეშავიძე Lund University-ში სწავლობს სამაგისტრო პროგრამაზე Master of Arts, European Studies.

ლიკამ შიდა კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და გაცვლითი პროგრამით, სექტემბრიდან ერთი სემესტრით საფრანგეთში, სორბონას უნივერსიტეტში ისწავლის სრული დაფინანსებითა და ყოველთვიური სტიპენდიით.

ლიკა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულია ევროატლანტიკის მიმართულებით.

26 01 2